Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6083740
 • Trong tháng: 91879
 • Hôm nay: 632
 • Đang Online: 70

Bản tin văn bản nổi bật từ 08 - 11/8/2015

Doanh nghiệp
1. (07/08/2015) Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2015 triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư do Chính phủ ban hành
Đầu tư
1. (07/08/2015) Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2015 triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư do Chính phủ ban hành
2. (15/06/2015) Quyết định 2232/QĐ-BNN-KH năm 2015 ban hành kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thương mại
1. (07/08/2015) Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2015 triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư do Chính phủ ban hành
2. (20/07/2015) Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (15/06/2015) Quyết định 2232/QĐ-BNN-KH năm 2015 ban hành kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (29/07/2015) Thông tư liên tịch 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại cửa khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (20/07/2015) Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (07/08/2015) Thông tư 113/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (30/07/2015) Quyết định 23/2015/QĐ-UBND bổ sung giá xe máy tại Phụ lục 01 Bảng giá xe máy tính lệ phí trước bạ và bổ sung giá xe ô tô tại Phụ lục 02 Bảng giá xe ô tô tính lệ phí trước bạ kèm theo Quyết định 27/2014/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Bình ban hành
3. (24/07/2015) Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2013/QĐ-UBND quy định về thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Long An
4. (20/07/2015) Quyết định 12/2015/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5. (17/07/2015) Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND sửa đổi các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị kèm theo Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND
6. (17/07/2015) Nghị quyết 142/2015/NQ-HĐND sửa đổi một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7. (09/07/2015) Nghị quyết 117/2015/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương
8. (09/07/2015) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2015 về chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND quy định thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh An Giang và Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND sửa đổi khoản 1 Mục I Điều 1 Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND
9. (09/07/2015) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2015 chấm dứt hiệu lực quy định về phí thẩm định kết quả đấu thầu theo Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 08 loại phí và 10 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
10. (08/07/2015) Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11. (08/07/2015) Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12. (08/07/2015) Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lao động - Tiền lương
1. (08/07/2015) Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2. (07/07/2015) Quyết định 40/2015/QĐ-UBND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ lao động nông thôn học nghề đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Công nghệ thông tin
1. (24/07/2015) Quyết định 1228/QĐ-BTTTT năm 2015 chỉ định phòng thử nghiệm là phòng đo kiểm RADCOM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (24/07/2015) Quyết định 1229/QĐ-BTTTT năm 2015 chỉ định phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Bất động sản
1. (10/08/2015) Quyết định 34/2015/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (10/08/2015) Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
3. (21/07/2015) Quyết định 16/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 40/2014/QĐ-UBND về Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (17/07/2015) Quyết định 20/2015/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
5. (07/07/2015) Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Dịch vụ pháp lý
1. (07/07/2015) Quyết định 1916/2015/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng tỉnh Quảng Ninh
Bộ máy hành chính
1. (07/08/2015) Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2015 về ký Hiệp định việc thành lập Ban Thư ký khu vực để triển khai Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN do Chính phủ ban hành
2. (07/08/2015) Thông tư 27/2015/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (29/07/2015) Thông tư liên tịch 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại cửa khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (28/06/2015) Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNG-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ ban hành
Vi phạm hành chính
1. (07/08/2015) Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
Tài chính nhà nước
1. (10/08/2015) Quyết định 34/2015/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (10/08/2015) Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (07/08/2015) Quyết định 1275/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án hợp tác với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (07/08/2015) Quyết định 1276/QĐ-TTg năm 2015 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (07/07/2015) Quyết định 40/2015/QĐ-UBND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ lao động nông thôn học nghề đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Xây dựng - Đô thị
1. (10/08/2015) Quyết định 34/2015/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (30/07/2015) Thông tư 38/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3. (27/07/2015) Quyết định 21/2015/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1, Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Quyết định 08/2015/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Giao thông - Vận tải
1. (30/07/2015) Thông tư 38/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
2. (24/07/2015) Thông tư 33/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (05/08/2015) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (24/07/2015) Thông tư 33/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thể thao - Y tế
1. (07/08/2015) Quyết định 1276/QĐ-TTg năm 2015 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/08/2015) Quyết định 1463/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Điều lệ Hội Đông y tỉnh Bắc Giang
3. (29/07/2015) Quyết định 423/QĐ-QLD năm 2015 về rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
4. (28/07/2015) Công văn 13884/QLD-MP năm 2015 về đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (28/07/2015) Quyết định 421/QĐ-QLD năm 2015 về thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
6. (28/07/2015) Quyết định 420/QĐ-QLD năm 2015 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (10/08/2015) Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/08/2015) Quyết định 1275/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án hợp tác với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (07/08/2015) Quyết định 1276/QĐ-TTg năm 2015 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (07/08/2015) Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2015 về ký Hiệp định việc thành lập Ban Thư ký khu vực để triển khai Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN do Chính phủ ban hành
5. (07/08/2015) Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
Lĩnh vực khác
1. (20/07/2015) Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định quy định quản lý và sử dụng trâu đực giống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (20/07/2015) Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (20/07/2015) Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (20/07/2015) Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (20/07/2015) Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 1405/QĐ-TTg về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (09/07/2015) Quyết định 1735/QĐ-BKHCN năm 2015 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về cà phê do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (17/06/2015) Quyết định 1480/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (17/06/2015) Quyết định 1481/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (19/05/2015) Quyết định 1788/QĐ-BNN-TCTL năm 2015 về Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình