Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6086019
 • Trong tháng: 94158
 • Hôm nay: 206
 • Đang Online: 93

Bản tin văn bản 20 – 23/06: Hướng dẫn thanh toán thuốc BHYT

Đầu tư
1. (18/06/2015) Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
7. (16/06/2015) Công văn 7989/BTC-CST năm 2015 về chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư tại Khu phi thuế quan do Bộ Tài chính ban hành
Thương mại
2. (19/06/2015) Quyết định 48/2015/QĐ-UBND hủy bỏ Điều 4, bản Quy định quản lý sản xuất kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ-UBND
3. (17/06/2015) Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN-Ấn Độ do Chính phủ ban hành
4. (17/06/2015) Quyết định 872/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (17/06/2015) Thông tư 16/2015/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về xuất, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (11/06/2015) Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Xuất nhập khẩu
7. (17/06/2015) Thông tư 16/2015/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về xuất, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
4. (16/06/2015) Công văn 7989/BTC-CST năm 2015 về chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư tại Khu phi thuế quan do Bộ Tài chính ban hành
24. (08/06/2015) Thông tư 86/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
25. (08/06/2015) Quyết định 46/2015/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy tỉnh Lâm Đồng
32. (02/06/2015) Thông tư 84/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Chứng khoán
1. (18/06/2015) Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 599/2007/QĐ-TTg về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Bảo hiểm
2. (16/06/2015) Công văn 2164/BHXH-PC năm 2015 thực hiện Kế hoạch cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (16/06/2015) Công văn 2172/BHXH-DVT năm 2015 về thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (15/06/2015) Công văn 2143/BHXH-TCKT năm 2015 hướng dẫn nội dung chi phục vụ công tác thu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
4. (08/05/2015) Thông tư 66/2015/TT-BTC các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (18/06/2015) Công văn 2343/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn về xác định thời gian để tính trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (18/06/2015) Công văn 2354/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (19/06/2015) Quyết định 893/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Bất động sản
2. (17/06/2015) Quyết định 13/2015/QĐ-UBND bổ sung giá đất vào bảng giá các loại đất theo Quyết định 41/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)
7. (15/06/2015) Quyết định 13/2015/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
11. (29/05/2015) Thông tư 28/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
12. (29/05/2015) Thông tư 29/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
13. (28/05/2015) Thông tư 25/2015/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Phú Yên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
14. (28/05/2015) Thông tư 24/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
15. (28/05/2015) Thông tư 23/2015/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Định do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (19/06/2015) Quyết định 1506/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (17/06/2015) Quyết định 1476/QĐ-BKHCN năm 2015 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (17/06/2015) Quyết định 1483/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (12/06/2015) Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái
Bộ máy hành chính
1. (18/06/2015) Quyết định 20/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 46/2009/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (16/06/2015) Công văn 2164/BHXH-PC năm 2015 thực hiện Kế hoạch cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
23. (11/06/2015) Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
25. (09/06/2015) Thông tư 22/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
30. (14/05/2015) Nghị quyết 929/2015/UBTVQH13 năm 2015 về Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Tài chính nhà nước
1. (18/06/2015) Công văn 2332/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về chi kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (12/06/2015) Công văn 7819/BTC-TCT năm 2015 hướng dẫn xác định lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Xây dựng - Đô thị
5. (18/06/2015) Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
9. (17/06/2015) Quyết định 868/QĐ-TTg năm 2015 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
8. (16/06/2015) Thông tư 24/2015/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (08/06/2015) Thông tư 86/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11. (02/06/2015) Thông tư 84/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Giáo dục
1. (18/06/2015) Công văn 3030/BGDĐT-KTKĐCLGD năm 2015 sửa chữa sai sót trong dữ liệu đăng ký dự thi và gia hạn thời gian nộp hồ sơ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (17/06/2015) Quyết định 873/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (17/06/2015) Công văn 3013/BGDĐT-CNTT năm 2015 về danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Thể thao - Y tế
1. (16/06/2015) Công văn 2172/BHXH-DVT năm 2015 về thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (16/06/2015) Quyết định 28/2015/QĐ-UBND về bảng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (16/06/2015) Công văn 2963/BGDĐT-CTHSSV năm 2015 về phòng, chống dịch bệnh gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (Mers-Cov) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (03/06/2015) Thông tư 03/2015/TT-BVHTTDL quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe của vận động viên do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (22/06/2015) Công văn 4689/VPCP-KTN năm 2015 chủ trương đầu tư xây dựng và phát triển Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình, tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/06/2015) Công văn 2366/LĐTBXH-NCC năm 2015 về tổ chức hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (18/06/2015) Công văn 2332/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về chi kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (17/06/2015) Quyết định 870/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (17/06/2015) Quyết định 872/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (17/06/2015) Công văn 2328/LĐTBXH-PCTNXH năm 2015 về đánh giá công tác cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2011-2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
14. (12/06/2015) Quyết định 15/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau
15. (12/06/2015) Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái
17. (09/06/2015) Thông tư 22/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
25. (20/05/2015) Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực khác
5. (19/05/2015) Chỉ thị 45/CT-TW năm 2015 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

 

  Số hiệu VB
Ngày ban hành
Tên văn bản
Tải file  
Hiệu lực

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình