Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6083774
 • Trong tháng: 91913
 • Hôm nay: 666
 • Đang Online: 89

Bản tin văn bản mới, ngày 03/06 - 05/06

Doanh nghiệp
1. (04/06/2015) Công văn 5507/BCT-TTTN năm 2015 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (29/05/2015) Thông tư 10/2015/TT-BCT về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (28/05/2015) Thông tư 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (28/05/2015) Quyết định 710/QĐ-LĐTBXH năm 2015 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Lao động Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Đầu tư
1. (03/06/2015) Quyết định 767/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/06/2015) Quyết định 768/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc lần 2 (QL 217) vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (09/03/2015) Công văn 1266/BKHĐT-TH thực hiện kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (04/06/2015) Công văn 5507/BCT-TTTN năm 2015 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (29/05/2015) Công văn 3340/BKHĐT-TH năm 2015 xây dựng Đề án Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và hằng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (29/05/2015) Quyết định 5295/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (29/05/2015) Thông tư 09/2015/TT-BCT Quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
5. (29/05/2015) Thông tư 10/2015/TT-BCT về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (04/06/2015) Thông tư 11/2015/TT-BCT quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (03/06/2015) Công văn 5021/TCHQ-GSQL năm 2015 về vướng mắc thực hiện công văn 2978/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (03/06/2015) Công văn 5024/TCHQ-GSQL năm 2015 về địa điểm tập kết phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (02/06/2015) Công văn 5013/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (02/06/2015) Công văn 7260/BTC-TCHQ năm 2015 về thủ tục đối với hàng hóa mang theo người khi xuất cảnh do Bộ Tài chính ban hành
6. (02/06/2015) Công văn 5002/TCHQ-GSQL năm 2015 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (29/05/2015) Công văn 7094/BTC-TCHQ năm 2015 về hoàn thuế nhập khẩu hàng tái nhập quá 365 ngày do Bộ Tài chính ban hành
8. (27/05/2015) Công văn 1131/BXD-VLXD năm 2015 về xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo do Bộ Xây dựng ban hành
9. (26/05/2015) Công văn 6920/BTC-TCHQ năm 2015 về nhập khẩu xe điện ba bánh để sử dụng cho các mục đích chuyên dùng hoạt động trong phạm vi hẹp, không tham gia giao thông công cộng do Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (02/06/2015) Công văn 4044/VPCP-KTTH năm 2015 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi có tính chất phúc lợi do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/06/2015) Công văn 5013/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (01/06/2015) Công văn 4966/TCHQ-TXNK năm 2015 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (01/06/2015) Quyết định 32/2015/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (29/05/2015) Công văn 7094/BTC-TCHQ năm 2015 về hoàn thuế nhập khẩu hàng tái nhập quá 365 ngày do Bộ Tài chính ban hành
6. (28/05/2015) Công văn 2093/TCT-KK năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
7. (27/05/2015) Công văn 2067/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
8. (27/05/2015) Công văn 2056/TCT-KK năm 2015 về giải đáp vướng mắc trong việc giải quyết hoàn thuế và kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
9. (26/05/2015) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
10. (26/05/2015) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
11. (22/05/2015) Công văn 1996/TCT-CS năm 2015 về hoàn trả tiền thuế nộp thừa do bên nộp thay do Tổng cục Thuế ban hành
12. (21/05/2015) Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy, ba bánh gắn máy, xe ô tô, sơ mi rơ moóc trên địa bàn tỉnh Bến Tre
13. (21/05/2015) Công văn 1967/TCT-TTr năm 2015 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành
14. (21/05/2015) Công văn 1974/TCT-CNTT năm 2015 đôn đốc triển khai Nộp thuế điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
15. (21/05/2015) Công văn 1953/TCT-CS năm 2015 vướng mắc hồ sơ về đất đai do Tổng cục Thuế ban hành
16. (21/05/2015) Công văn 1947/TCT-CS năm 2015 xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với chậm nộp hồ sơ khai nghĩa vụ tài chính về đất do Tổng cục Thuế ban hành
17. (21/05/2015) Công văn 1944/TCT-DNL năm 2015 về sử dụng hóa đơn và quyết toán thuế khi sáp nhập do Tổng cục Thuế ban hành
18. (15/05/2015) Quyết định 879/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
Chứng khoán
1. (27/05/2015) Quyết định 309/QĐ-SGDHN năm 2015 về Quy chế Thành viên giao dịch thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
2. (23/03/2015) Quyết định 161/QĐ-SGDHN năm 2015 về Quy trình Công bố thông tin và báo cáo đối với thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Bảo hiểm
1. (27/05/2015) Công văn 1908/BHXH-DVT năm 2015 hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc y học cổ truyền theo Thông tư 05/2015/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (25/05/2015) Công văn 1869/BHXH-BT năm 2015 đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (18/05/2015) Công văn 1794/BHXH-CSXH năm 2005 về thời gian đi hợp tác lao động được tính hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (28/05/2015) Thông tư 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (21/05/2015) Công văn 1944/TCT-DNL năm 2015 về sử dụng hóa đơn và quyết toán thuế khi sáp nhập do Tổng cục Thuế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (02/06/2015) Công văn 2081/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn tính chi phí tiền lương trong giá nước sạch sinh hoạt do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (29/05/2015) Công văn 2028/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (28/05/2015) Công văn 1983/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (27/05/2015) Công văn 1966/LĐTBXH-ATLĐ năm 2015 về chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (02/06/2015) Quyết định 752/QĐ-TTg năm 2015 về chuyển Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC từ Bộ Thông tin và Truyền thông về trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/06/2015) Quyết định 1025/QĐ-BTP Kế hoạch năm 2015 thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (28/05/2015) Công văn 1636/TCTHADS-VP năm 2015 tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
4. (21/05/2015) Quyết định 782/QĐ-BTTTT năm 2015 về Kế hoạch hành động thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UPR) chu kỳ II giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Bất động sản
1. (25/05/2015) Công văn 6807/BTC-QLCS năm 2015 giải quyết trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất khi nộp tiền thuê đất một lần cho nhiều năm do Bộ Tài chính ban hành
2. (22/05/2015) Công văn 1955/TCT-CS năm 2015 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
3. (21/05/2015) Công văn 1953/TCT-CS năm 2015 vướng mắc hồ sơ về đất đai do Tổng cục Thuế ban hành
4. (21/05/2015) Công văn 1951/TCT-CS năm 2015 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
5. (21/05/2015) Công văn 1947/TCT-CS năm 2015 xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với chậm nộp hồ sơ khai nghĩa vụ tài chính về đất do Tổng cục Thuế ban hành
6. (21/05/2015) Công văn 1946/TCT-CS năm 2015 giải đáp chính sách tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
Bộ máy hành chính
1. (03/06/2015) Công văn 4098/VPCP-KGVX năm 2015 ban hành Nghị định theo quy trình, thủ tục rút gọn của Văn phòng Chính phủ
2. (01/06/2015) Nghị quyết 40/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2015
3. (28/05/2015) Công văn 1636/TCTHADS-VP năm 2015 tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
4. (28/05/2015) Công văn 1974/LĐTBXH-TTr năm 2015 hướng dẫn trang cấp trang phục cho thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
5. (26/05/2015) Công văn 1611/TCTHADS-VP năm 2015 thực hiện Quy chế Họp của Bộ Tư pháp do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
6. (25/05/2015) Công văn 1749/BTP-TCTHADS năm 2015 tăng cường thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW do Bộ Tư pháp ban hành
7. (22/05/2015) Quyết định 956/QĐ-BTP năm 2015 phê duyệt Đề án Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền do Bộ Tư pháp ban hành
8. (20/05/2015) Công văn 1320/QLCL-TTPC năm 2015 về kết quả rà soát, thống kê thủ tục hành chính nhóm 2 theo Quyết định 367/QĐ-BNN-PC do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành
9. (18/05/2015) Quyết định 1777/QĐ-BNN-KH năm 2015 về Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10. (12/05/2015) Công văn 8380/SLĐTBXH-VP năm 2015 triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Vi phạm hành chính
1. (21/05/2015) Công văn 1947/TCT-CS năm 2015 xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với chậm nộp hồ sơ khai nghĩa vụ tài chính về đất do Tổng cục Thuế ban hành
2. (13/04/2015) Công văn 663/BCA-V19 năm 2015 tham gia ý kiến dự thảo Công văn gửi địa phương về cách thức sử dụng biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BTP và 42/2014/TT-BCA do Bộ Công an ban hành
Tài chính nhà nước
1. (22/04/2015) Công văn 2380/BKHĐT-KTĐPLT năm 2015 thông báo bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (02/06/2015) Công văn 1193/BXD-KTXD năm 2015 xác định đơn giá nhân công quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
2. (02/06/2015) Công văn 1187/BXD-KTXD năm 2015 xác định giá vật liệu đến chân công trình để bù giá và thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành do Bộ Xây dựng ban hành
3. (02/06/2015) Công văn 1189/BXD-KTXD năm 2015 về thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án và thực hiện dự án do Bộ Xây dựng ban hành
4. (01/06/2015) Công văn 1177/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
5. (01/06/2015) Công văn 1176/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn xác định chi phí thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
6. (29/05/2015) Quyết định 1199/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn 3 và thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
7. (28/05/2015) Công văn 1146/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình cao tầng do Bộ Xây dựng ban hành
8. (27/05/2015) Công văn 1122/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn về chủ đầu tư theo Luật Xây dựng 2014 do Bộ Xây dựng ban hành
9. (27/05/2015) Quyết định 733/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt điều chỉnh danh mục cho 03 dự án thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La và Lạng Sơn, sử dụng nguồn vốn ODA của Đức và Thụy Sỹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (26/05/2015) Công văn 1119/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
11. (25/05/2015) Công văn 1114/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trong giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (03/06/2015) Quyết định 768/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc lần 2 (QL 217) vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/06/2015) Công văn 5024/TCHQ-GSQL năm 2015 về địa điểm tập kết phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (01/06/2015) Thông tư 20/2015/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (01/06/2015) Quyết định 32/2015/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (26/05/2015) Công văn 6920/BTC-TCHQ năm 2015 về nhập khẩu xe điện ba bánh để sử dụng cho các mục đích chuyên dùng hoạt động trong phạm vi hẹp, không tham gia giao thông công cộng do Bộ Tài chính ban hành
6. (02/04/2015) Thông báo 271/TB-BGTVT năm 2015 kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý đường bộ, quản lý bảo trì đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (02/06/2015) Công văn 2064/LĐTBXH-KHTC năm 2015 phối hợp xây dựng Đề án đã giao tại Nghị quyết 44/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (29/05/2015) Công văn 2622/BGDĐT-GDTH năm 2015 hướng dẫn tổng kết năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (04/06/2015) Công văn 4121/VPCP-KTTH năm 2015 về quản lý, sử dụng nguồn thu từ bán tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính tự nguyện do Văn phòng Chính phủ ban hành
2.
  Số hiệu VB
Ngày ban hành
Tên văn bản
Tải file  
Hiệu lực

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình