Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6083673
 • Trong tháng: 91812
 • Hôm nay: 565
 • Đang Online: 34

Bản tin văn bản mới, ngày 09/09 - 11/09

Doanh nghiệp
1. (09/09/2015) Dự thảo Thông tư quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
2. (09/09/2015) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành
3. (04/09/2015) Công văn 3544/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chi trả lương và đóng bảo hiểm xã hội đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (04/09/2015) Công văn 12287/BTC-CST năm 2015 về trả lời kiến nghị doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
5. (03/09/2015) Công văn 57266/CT-HTr năm 2015 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (03/09/2015) Công văn 3592/TCT-CS năm 2015 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư do Bộ Tài chính ban hành
7. (01/09/2015) Công văn 56875/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (14/08/2015) Công văn 53637/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về thủ tục cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Đầu tư
1. (08/09/2015) Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành
2. (01/09/2015) Công văn 56875/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (30/06/2015) Công văn 4333/BKHĐT-PC năm 2015 về hướng dẫn thực hiện một số một số nội dung của Luật đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (09/09/2015) Quyết định 38/2015/QĐ-TTg về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (08/09/2015) Dự thảo Thông tư về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (07/09/2015) Công văn 12342/BTC-TCHQ năm 2015 về bù, trừ nguyên phụ liệu giữa 02 hợp đồng gia công do Bộ Tài chính ban hành
4. (04/09/2015) Công văn 8086/TCHQ-GSQL năm 2015 về thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (04/09/2015) Công văn 8082/TCHQ-GSQL năm 2015 thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công bản mạch điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (04/09/2015) Công văn 8083/TCHQ-GSQL năm 2105 sử dụng tạm thời kho ngoại quan để lưu giữ hàng hóa thông thường do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (21/08/2015) Công văn 11516/BTC-TCHQ năm 2015 về xuất khẩu, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ chưa bố trí đầy đủ lực lượng do Bộ Tài chính ban hành
8. (14/08/2015) Công văn 53641/CT-HTr năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng liên quan đến hoạt động khuyến mại do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (09/09/2015) Công văn 8213/TCHQ-TXNK năm 2015 về xác định bò thuần chủng để nhân giống do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (08/09/2015) Công văn 12485/BTC-HTQT năm 2015 thuế suất thuế nhập khẩu lốp xe từ Hàn Quốc sau khi ký Hiệp định VKFTA do Bộ Tài chính ban hành
3. (08/09/2015) Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 112/2014/NĐ-CP về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
4. (08/09/2015) Dự thảo Thông tư về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (07/09/2015) Công văn 8115/TCHQ-TXNK năm 2015 về xử lý thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (04/09/2015) Công văn 8086/TCHQ-GSQL năm 2015 về thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (04/09/2015) Công văn 8078/TCHQ-TXNK năm 2015 về triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (04/09/2015) Công văn 8082/TCHQ-GSQL năm 2015 thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công bản mạch điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (04/09/2015) Công văn 8083/TCHQ-GSQL năm 2105 sử dụng tạm thời kho ngoại quan để lưu giữ hàng hóa thông thường do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (01/09/2015) Công văn 56876/CT-HTr năm 2015 giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải hàng hoá do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (21/08/2015) Công văn 11516/BTC-TCHQ năm 2015 về xuất khẩu, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ chưa bố trí đầy đủ lực lượng do Bộ Tài chính ban hành
12. (14/08/2015) Công văn 53636/CT-HTr năm 2015 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (09/09/2015) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành
2. (03/09/2015) Thông tư 139/2015/TT-BTC hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (09/09/2015) Công văn 8213/TCHQ-TXNK năm 2015 về xác định bò thuần chủng để nhân giống do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (09/09/2015) Công văn 8214/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (09/09/2015) Công văn 8217/TCHQ-TXNK năm 2015 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/09/2015) Công văn 12485/BTC-HTQT năm 2015 thuế suất thuế nhập khẩu lốp xe từ Hàn Quốc sau khi ký Hiệp định VKFTA do Bộ Tài chính ban hành
5. (08/09/2015) Dự thảo Thông tư về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (07/09/2015) Công văn 8114/TCHQ-TXNK năm 2015 về xử lý thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (07/09/2015) Công văn 8115/TCHQ-TXNK năm 2015 về xử lý thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (04/09/2015) Công văn 3604/TCT-TNCN năm 2015 về xác định cá nhân cư trú để khấu trừ thuế khi chi trả thu nhập cho cá nhân do Bộ Tài chính ban hành
9. (04/09/2015) Công văn 8078/TCHQ-TXNK năm 2015 về triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (04/09/2015) Công văn 12287/BTC-CST năm 2015 về trả lời kiến nghị doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
11. (03/09/2015) Công văn 3582/TCT-KK năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
12. (03/09/2015) Công văn 57216/CT-HTr năm 2015 xác định thời điểm tính thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng, lắp đặt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (03/09/2015) Công văn 57265/CT-HTr năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (03/09/2015) Công văn 57266/CT-HTr năm 2015 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (03/09/2015) Công văn 57267/CT-HTr năm 2015 chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (03/09/2015) Công văn 3592/TCT-CS năm 2015 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư do Bộ Tài chính ban hành
17. (03/09/2015) Thông tư 140/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
18. (01/09/2015) Công văn 57017/CT-HTr năm 2015 kê khai nộp thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (01/09/2015) Công văn 56875/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (01/09/2015) Công văn 56876/CT-HTr năm 2015 giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải hàng hoá do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (31/08/2015) Công văn 56610/CT-HTr năm 2015 về đóng dấu trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (31/08/2015) Công văn 56611/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (31/08/2015) Công văn 56618/CT-HTr năm 2015 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (14/08/2015) Công văn 53645/CT-HTr năm 2015 đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (14/08/2015) Công Văn 53648/CT-HTr năm 2015 tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (14/08/2015) Công văn 53649/CT-HTr năm 2015 xác định đối tượng chịu thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (14/08/2015) Công văn 53651/CT-HTr năm 2015 xác định đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
28. (14/08/2015) Công văn 53748/CT-HTr năm 2015 chính sách thuế đối với việc xác định thu nhập sau thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
29. (14/08/2015) Công văn 53646/CT-HTr năm 2015 về trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thuê và cho thuê nhà ở do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
30. (14/08/2015) Công văn 53642/CT-HTr năm 2015 lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
31. (14/08/2015) Công văn 53643/CT-HTr năm 2015 khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
32. (14/08/2015) Công văn 53633/CT-HTr năm 2015 quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
33. (14/08/2015) Công văn 53634/CT-HTr năm 2015 chính sách thuế đối với khoản chi phụ cấp thâm niên cho người lao động thời điểm năm 2013 Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
34. (14/08/2015) Công văn 53635/CT-HTr năm 2015 xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
35. (14/08/2015) Công văn 53641/CT-HTr năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng liên quan đến hoạt động khuyến mại do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
36. (14/08/2015) Công văn 53636/CT-HTr năm 2015 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
37. (14/08/2015) Công văn 53637/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về thủ tục cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
38. (14/08/2015) Công văn 53638/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
39. (14/08/2015) Công văn 53640/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về cách ghi số tiền trên hóa đơn đối với hoạt động bán hàng thu ngoại tệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Chứng khoán
1. (09/09/2015) Dự thảo Thông tư quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (07/09/2015) Công văn 3562/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội đối với viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (04/09/2015) Công văn 3544/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chi trả lương và đóng bảo hiểm xã hội đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (31/08/2015) Công văn 3270/BHXH-CSXH năm 2015 về hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ hưu trí đối với những người trong diện tinh giản biên chế thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (24/08/2015) Công văn 3170/BHXH-BT năm 2015 về lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (20/08/2015) Hướng dẫn liên tịch 5807/HDLT-SYT-BHXH năm 2015 thực hiện Thông tư 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (31/08/2015) Công văn 56610/CT-HTr năm 2015 về đóng dấu trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (14/08/2015) Công văn 53642/CT-HTr năm 2015 lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (14/08/2015) Công văn 53640/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về cách ghi số tiền trên hóa đơn đối với hoạt động bán hàng thu ngoại tệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (08/09/2015) Công văn 3586/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về xác định yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (07/09/2015) Công văn 3562/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội đối với viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (04/09/2015) Công văn 3544/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chi trả lương và đóng bảo hiểm xã hội đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (04/09/2015) Công văn 3551/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (31/08/2015) Công văn 3270/BHXH-CSXH năm 2015 về hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ hưu trí đối với những người trong diện tinh giản biên chế thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (14/08/2015) Công văn 53634/CT-HTr năm 2015 chính sách thuế đối với khoản chi phụ cấp thâm niên cho người lao động thời điểm năm 2013 Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (09/09/2015) Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định quản lý và sử dụng kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (08/09/2015) Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành
3. (08/09/2015) Quyết định 37/2015/QĐ-TTg quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (14/08/2015) Công văn 53638/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bộ máy hành chính
  Số hiệu VB
Ngày ban hành
Tên văn bản
Tải file  
Hiệu lực

Đăng nhập

1. (09/09/2015) Quyết định 38/2015/QĐ-TTg về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (08/09/2015) Thông tư 30/2015/TT-BNNPTNT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (08/09/2015) Quyết định 37/2015/QĐ-TTg quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4.
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình