Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6083711
 • Trong tháng: 91850
 • Hôm nay: 603
 • Đang Online: 51

Bản tin văn bản mới, ngày 10/06 - 12/06

Thương mại
1. (09/06/2015) Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2015 về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới do Chính phủ ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (10/06/2015) Công văn 5333/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 42/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (09/06/2015) Công văn 5260/TCHQ-GSQL năm 2015 về khai báo hải quan theo Thông tư 38/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (09/06/2015) Công văn 5264/TCHQ-GSQL năm 2015 về nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (09/06/2015) Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
2. (19/05/2015) Thông tư 77/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (04/06/2015) Quyết định 992/QĐ-TCT năm 2015 về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 179/2013/TT-BTC do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
2. (04/06/2015) Quyết định 991/QĐ-TCT năm 2015 về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 179/2013/TT-BTC do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
3. (01/06/2015) Công văn 2133/TCT-KK năm 2015 về nội dung mới của Quy trình lựa chọn người nộp thuế bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài và quy trình thanh toán tiền thuế, phí dịch vụ cho ngân hàng thương mại kèm theo Quyết định 750/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành
4. (01/06/2015) Công văn 2134/TCT-KK năm 2015 về nội dung mới của Quy trình miễn thuế, giảm thuế kèm theo Quyết định 749/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành
5. (28/05/2015) Thông tư 82/2015/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 39/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (25/05/2015) Thông tư 80/2015/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn (từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (19/05/2015) Thông tư 77/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (15/05/2015) Quyết định 880/QĐ-TCT năm 2015 về Quy chế kiểm tra nội bộ ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
9. (15/05/2015) Quyết định 881/QĐ-TCT năm 2015 Quy trình kiểm tra nội bộ ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
10. (12/05/2015) Công văn 1791/TCT-TTr năm 2015 giới thiệu nội dung mới của Quyết định 746/QĐ-TCT về quy trình kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Chứng khoán
1. (23/03/2015) Quyết định 164/QĐ-SGDHN năm 2015 về Quy trình Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Bảo hiểm
1. (11/06/2015) Công văn 1837/BHXH-CST năm 2015 về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ bảo hiểm y tế quý III/2015 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (08/06/2015) Công văn 2085/BHXH-BT năm 2015 về đơn giản thủ tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (24/04/2015) Nghị quyết 174/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 
Lao động - Tiền lương
1. (05/06/2015) Thông tư 21/2015/TT-BGTVT Quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Công nghệ thông tin
1. (10/06/2015) Quyết định 1063/QĐ-BTP năm 2015 Kế hoạch tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (10/06/2015) Quyết định 1062/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch Triển khai tập huấn Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (08/06/2015) Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử nội bộ tỉnh Ninh Bình
4. (29/05/2015) Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Bất động sản
1. (08/06/2015) Quyết định 2072/2015/QĐ-UBND đính chính khoản 1 Điều 7 Quy định hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 4463/2014/QĐ-UBND
2. (08/06/2015) Quyết định 24/2015/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương
3. (05/06/2015) Quyết định 15/2015/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê trên địa bàn tỉnh Nam Định
4. (14/05/2015) Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Dịch vụ pháp lý
1. (03/06/2015) Quyết định 14/2015/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng tỉnh Nam Định
Sở hữu trí tuệ
1. (05/06/2015) Quyết định 1300/QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bổ sung thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (04/06/2015) Quyết định 1264/QĐ-BKHCN phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (10/06/2015) Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/06/2015) Quyết định 1062/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch Triển khai tập huấn Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (09/06/2015) Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
4. (09/06/2015) Công văn 2182/LĐTBXH-KHTC năm 2015 thông báo thực hiện văn bản mới ban hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
5. (08/06/2015) Quyết định 1056/QĐ-BTP năm 2015 Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tư pháp
6. (03/06/2015) Quyết định 740/QĐ-LĐTBXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
7. (28/05/2015) Thông tư 43/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
8. (15/05/2015) Quyết định 878/QĐ-TCT năm 2015 Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
9. (14/05/2015) Thông tư 18/2015/TT-BGTVT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (11/05/2015) Thông tư 71/2015/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tài chính nhà nước
1. (08/06/2015) Công văn 1932/BTP-PBGDPL hướng dẫn thực hiện chỉ đạo điểm Đề án 4061 năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành
2. (04/06/2015) Quyết định 1227/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Lâm Đồng năm 2015
3. (02/06/2015) Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4. (15/05/2015) Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên
5. (15/05/2015) Quyết định 882/QĐ-TCT năm 2015 sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
6. (11/05/2015) Thông tư 71/2015/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Xây dựng - Đô thị
1. (09/06/2015) Quyết định 1359/QĐ-UBND năm 2015 công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do tỉnh Thái Nguyên ban hành
2. (08/06/2015) Quyết định 794/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Dự án di dân, tái định cư của dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (10/06/2015) Công văn 4270/VPCP-KTN năm 2015 về Phương án xử lý đối với xe mô tô điện, xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/06/2015) Thông tư 21/2015/TT-BGTVT Quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (29/05/2015) Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Tan-da-ni-a do Chính phủ ban hành
4. (29/05/2015) Thông tư 20/2015/TT-BGTVT Quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (25/05/2015) Thông tư 80/2015/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn (từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (14/05/2015) Thông tư 18/2015/TT-BGTVT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (14/05/2015) Thông tư 20/2015/TT-BCA về Nội quy trường giáo dưỡng do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
2. (14/05/2015) Thông tư 21/2015/TT-BCA về Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (11/06/2015) Công văn 820/TTg-QHQT năm 2015 về tham gia Dự án khu vực do UNEP tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/06/2015) Quyết định 17/2015/QĐ-TTg về Quy chế quản lý rừng phòng hộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (29/05/2015) Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (28/05/2015) Thông tư 82/2015/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 39/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (06/05/2015) Quyết định 04/2015/QĐ-UBND sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung Quyết định 14/2011/QĐ-UBND phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thể thao - Y tế
1. (11/06/2015) Công văn 1837/BHXH-CST năm 2015 về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ bảo hiểm y tế quý III/2015 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (08/06/2015) Quyết định 2174/QĐ-BYT năm 2015 Hướng dẫn bổ sung giám sát và phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (29/05/2015) Quyết định 283/QĐ-QLD năm 2015 về danh mục 05 thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4. (26/05/2015) Quyết định 264/QĐ-QLD năm 2015 về danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 150 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (26/05/2015) Quyết định 265/QĐ-QLD năm 2015 danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký sản xuất để phục vụ công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadon tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
6. (26/05/2015) Quyết định 272/QĐ-QLD năm 2015 danh mục 15 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 90 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
7. (26/05/2015) Quyết định 273/QĐ-QLD năm 2015 danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 90 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
8. (26/05/2015) Quyết định 269/QĐ-QLD năm 2015 danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 150 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
9. (26/05/2015) Quyết định 271/QĐ-QLD năm 2015 về danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 90 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
10. (26/05/2015) Quyết định 270/QĐ-QLD năm 2015 về danh mục 178 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 90 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
11. (26/05/2015) Quyết định 263/QĐ-QLD năm 2015 về danh mục 325 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 150 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
12. (26/05/2015) Quyết định 275/QĐ-QLD năm 2015 về danh mục 15 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 90 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
13. (25/05/2015) Công văn 9234/QLD-ĐK năm 2015 cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa domperidon do Cục Quản lý Dược ban hành
Quyền dân sự
1. (08/06/2015) Quyết định 1056/QĐ-BTP năm 2015 Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tư pháp

Văn hóa - Xã hội
1. (09/06/2015) Quyết định 795/QĐ-TTg năm 2015 bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới theo Quyết định 289/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/06/2015) Công văn 2100/LĐTBXH-KHTC năm 2015 ứng dụng phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (22/05/2015) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2015 tổng kết Phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015

 

  Số hiệu VB
Ngày ban hành
Tên văn bản
Tải file  
Hiệu lực

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình