Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6083678
 • Trong tháng: 91817
 • Hôm nay: 570
 • Đang Online: 37

Ban tin van ban moi, ngay 24/05 - 26/05

Doanh nghiệp
1. (21/05/2015) Công văn 3073/BKHĐT-PTDN năm 2015 về Quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 
2. (14/05/2015) Công văn 2610/UBND-ĐT năm 2015 về quản lý doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 
3. (14/05/2015) Công văn 1826/TCT-KK năm 2015 vướng mắc khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 
4. (13/05/2015) Công văn 1824/TCT-TTr năm 2015 về việc phối hợp xác minh liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hà Bình do Tổng cục Thuế ban hành
 
Đầu tư
1. (07/04/2015) Quyết định 10/2015/QĐ-UBND Quy định cơ chế thực hiện đầu tư công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 
Thương mại
1. (25/05/2015) Thông tư 09/2015/TT-BYT Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
 
2. (22/05/2015) Quyết định 715/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
3. (21/05/2015) Thông báo 3941/TB-BNN-VP năm 2015 kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát về Hội nghị "Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong chăn nuôi" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 
4. (14/05/2015) Quyết định 4665/QĐ-BCT năm 2015 về Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ Công Thương ban hành
 
Xuất nhập khẩu
1. (13/05/2015) Công văn 447/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục nhập khẩu gỗ Trắc tận dụng tận thu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (18/05/2015) Công văn 1873/TCT-DNL năm 2015 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 
2. (14/05/2015) Công văn 1826/TCT-KK năm 2015 vướng mắc khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 
3. (14/05/2015) Công văn 1832/TCT-TNCN năm 2015 về giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 
4. (14/05/2015) Công văn 1827/TCT-QLN năm 2015 về miễn tiền chậm nộp tiền thuế do gặp thiên tai do Tổng cục Thuế ban hành
 
5. (13/05/2015) Công văn 447/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục nhập khẩu gỗ Trắc tận dụng tận thu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 
6. (13/05/2015) Công văn 1824/TCT-TTr năm 2015 về việc phối hợp xác minh liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hà Bình do Tổng cục Thuế ban hành
 
7. (12/05/2015) Công văn 1810/TCT-KK năm 2015 về việc loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng và khai thác thủy sản do Tổng cục Thuế ban hành
 
8. (12/05/2015) Công văn 1809/TCT-DNL năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài sản bàn giao do Tổng cục Thuế ban hành
 
Bảo hiểm
1. (22/05/2015) Công văn 1856/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 
2. (18/05/2015) Quyết định 592/QĐ-BHXH năm 2015 về Phần mềm Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 1.0 do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 
3. (18/05/2015) Quyết định 593/QĐ-BHXH năm 2015 ban hành tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phiên bản 1.0
 
Lao động - Tiền lương
1. (22/05/2015) Thông báo 177/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nhân lực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 
2. (19/05/2015) Công văn 1081/BXD-KTXD năm 2015 về việc áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển do Bộ Xây dựng ban hành
 
3. (15/05/2015) Nghị định 48/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
 
Công nghệ thông tin
1. (22/05/2015) Quyết định 714/QĐ-TTg năm 2015 ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử của Thủ tướng Chính phủ
 
2. (18/05/2015) Quyết định 592/QĐ-BHXH năm 2015 về Phần mềm Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 1.0 do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 
3. (18/05/2015) Quyết định 593/QĐ-BHXH năm 2015 ban hành tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phiên bản 1.0
 
4. (12/05/2015) Công văn 1810/TCT-KK năm 2015 về việc loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng và khai thác thủy sản do Tổng cục Thuế ban hành
 
Dịch vụ pháp lý
1. (25/05/2015) Quyết định 17/2015/QĐ-UBND quy định Biểu mức trần thù lao công chứng dành cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 
Sở hữu trí tuệ
1. (05/05/2015) Thông tư 08/2015/TT-BKHCN về quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (22/05/2015) Quyết định 15/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 34/2008/QĐ-TTg về thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 79/2009/QĐ-TTg
 
2. (22/05/2015) Quyết định 714/QĐ-TTg năm 2015 ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử của Thủ tướng Chính phủ
 
3. (21/05/2015) Quyết định 869/QĐ-UBND năm 2015 về danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang
 
4. (20/05/2015) Quyết định 759/QĐ-BTTTT năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 
5. (19/05/2015) Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
 
6. (19/05/2015) Quyết định 1669/QĐ-BGDĐT năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
7. (18/05/2015) Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về Quy chế tiếp công dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 
8. (18/05/2015) Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
 
9. (14/05/2015) Quyết định 1193/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định 124/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây nguyên giai đoạn 2014-2020
 
10. (14/05/2015) Quyết định 1817/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 
11. (27/04/2015) Quyết định 4204/QĐ-BCT năm 2015 ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương
 
12. (17/04/2015) Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2015 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La
 
Tài chính nhà nước
1. (22/05/2015) Quyết định 15/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 34/2008/QĐ-TTg về thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 79/2009/QĐ-TTg
 
Xây dựng - Đô thị
1. (21/05/2015) Quyết định 2281/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới An Hưng tại ô đất quy hoạch ký hiệu TH-01, tỷ lệ 1/500 (phần Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan) địa điểm: Phường Dương Nội, Quận Hà Đông do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành
 
2. (21/05/2015) Quyết định 2275/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị tại phường Thịnh Liệt, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: phường Thịnh Liệt - quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội
 
3. (21/05/2015) Quyết định 2278/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, khu dân cư Thành phố Hà Nội
 
4. (19/05/2015) Công văn 1081/BXD-KTXD năm 2015 về việc áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển do Bộ Xây dựng ban hành
 
5. (19/05/2015) Công văn 301/SXD-QLHĐXD năm 2015 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 
6. (15/05/2015) Công văn 893/SXD-KTKH năm 2015 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành
 
7. (14/05/2015) Công văn 945/SXD-KTTH năm 2015 Hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận
 
8. (14/05/2015) Công văn 502/SXD-QLXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo công bố của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc lập, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành
 
9. (14/05/2015) Công văn 465/SXD-KTXD năm 2015 công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành
 
10. (11/05/2015) Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2015 về trình tự, thời hạn giải quyết thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 
11. (07/05/2015) Công văn 339/SXD-KT năm 2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành theo Thông tư 01/2015/TT-BXD
 
12. (16/04/2015) Công văn 328/SXD-KTXDTH năm 2015 Hướng dẫn áp dụng chi phí nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD trong việc lập, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành
 
13. (07/04/2015) Quyết định 10/2015/QĐ-UBND Quy định cơ chế thực hiện đầu tư công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 
14. (30/03/2015) Quyết định 3029/QĐ-BCT năm 2015 về Quy hoạch địa điểm kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên phạm vi cả nước đến năm 2020, có xét đến năm 2030 do Bộ Công Thương ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (19/05/2015) Công văn 3586/VPCP-KTTH năm 2015 về xử lý xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 
2. (14/05/2015) Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2015 hủy bỏ Quyết định 350/QĐ-UBND Quy định tổ chức, quản lý, phạm vi và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn Thừa Thiên Huế
 
3. (12/05/2015) Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2015 về việc sắp xếp cảng, bến thủy nội địa tiêu thụ than và tuyến đường vận chuyển than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020
 
Giáo dục
1. (22/05/2015) Công văn 2470/BGDĐT-KTKĐCLGD năm 2015 về hoàn thiện dữ liệu đăng kí dự thi của thí sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 
2. (19/05/2015) Quyết định 1669/QĐ-BGDĐT năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
3. (15/05/2015) Nghị định 48/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
 
Tài nguyên - Môi trường
1. (22/05/2015) Quyết định 16/2015/QĐ-TTg quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
2. (30/03/2015) Quyết định 3029/QĐ-BCT năm 2015 về Quy hoạch địa điểm kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên phạm vi cả nước đến năm 2020, có xét đến năm 2030 do Bộ Công Thương ban hành
Thể thao - Y tế
1. (25/05/2015) Thông tư 09/2015/TT-BYT Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
 
2. (22/05/2015) Thông báo 177/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nhân lực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 
3. (21/05/2015) Công điện 156/CĐ-BYT năm 2015 về tăng cường công tác phòng chống lây nhiễm hội chứng viêm đường hô hấp vùng trung đông do vi rút Corona (MERS-CoV) do Bộ Y tế điện
 
4. (20/05/2015) Thông báo 171/TB-VPCP năm 2015 về kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác kết hợp quân - dân y vùng Tây Bắc giai đoạn 2009-2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 
5. (11/05/2015) Thông tư 08/2015/TT-BYT sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BYT hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (20/05/2015) Thông báo 171/TB-VPCP năm 2015 về kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác kết hợp quân - dân y vùng Tây Bắc giai đoạn 2009-2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 
2. (18/05/2015) Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 
Lĩnh vực khác
1. (20/05/2015) Thông báo 173/TB-VPCP năm 2015 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị toàn quốc tình hình triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
 
2. (14/05/2015) Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2020 và quy hoạch phát triển rừng sản xuất phục vụ chế biến lâm sản giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên để phát triển chăn nuôi, trồng cỏ và sản xuất nông lâm nghiệp
 
3. (11/05/2015) Công văn 529/CN-GSL năm 2015 Hướng dẫn biện pháp chống nóng cho vật nuôi do Cục Chăn nuôi ban hành
 
4. (11/05/2015) Thông báo 3589/TB-BNN-VP năm 2015 kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám về Hội nghị "Triển khai công tác quản lý lợn đực giống và kiểm tra thức ăn chăn nuôi"

 

  Số hiệu VB
Ngày ban hành
Tên văn bản
Tải file  
Hiệu lực

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình