Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6083713
 • Trong tháng: 91852
 • Hôm nay: 605
 • Đang Online: 53

Bản tin văn bản mới, ngày 27/05 - 29/05

Đầu tư
1. (26/05/2015) Nghị định 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý
 
2. (26/05/2015) Công văn 735/TTg-KTN năm 2015 về chủ trương đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân và bổ sung vào Dự án hầm đường bộ Đèo Cả do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
3. (19/05/2015) Chị thị 06/CT-UBND năm 2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công do Tỉnh Phú Thọ ban hành
 
Thương mại
1. (27/05/2015) Quyết định 734/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
2. (26/05/2015) Quyết định 5100/QĐ-BCT năm 2015 về Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Điểm thông quan Co Sa, thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Công Thương ban hành
 
3. (19/05/2015) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2015 về việc ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao đối với các doanh nghiệp kinh doanh thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
4. (06/05/2015) Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Đại Hoàng dùng cho sản phẩm chuối ngự Đại Hoàng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 
5. (05/05/2015) Quyết định 15/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá, phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 
6. (03/03/2015) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2015 triển khai thực hiện phát triển thị trường trong tỉnh gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020

Xuất nhập khẩu

1. (28/05/2015) Thông báo 4814/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất dùng trong ngành dệt nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành
 
2. (28/05/2015) Thông báo 4815/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất Dùng trong ngành dệt nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành
 
3. (28/05/2015) Thông báo 4816/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất Dùng trong ngành dệt nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành
 
4. (28/05/2015) Thông báo 4817/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bột mài dùng để mài, đánh bóng mặt kính màn hình điện thoại do Tổng cục Hải quan ban hành
 
5. (28/05/2015) Thông báo 4818/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Xi măng chịu nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành
 
6. (28/05/2015) Thông báo 4804/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Copolyme Styren- Acrylic nguyên sinh dạng phân tán do Tổng cục Hải quan ban hành
 
7. (28/05/2015) Thông báo 4805/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nguyên liệu sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 
8. (28/05/2015) Thông báo 4806/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm hóa học dùng trong ngành dệt nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành
 
9. (27/05/2015) Thông báo 4794/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Màng nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành
 
10. (27/05/2015) Công văn 4795/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại và xử lý thuế đối với Nước hồng sâm do Tổng cục Hải quan ban hành
 
11. (27/05/2015) Thông tư 08/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Bộ Công thương ban hành
 
12. (26/05/2015) Công văn 4743/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 
13. (26/05/2015) Công văn 4748/TCHQ-TXNK năm 2015 về xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại Phân bón rễ vô cơ NP 25-15 do Tổng cục Hải quan ban hành
 
14. (26/05/2015) Công văn 4749/TCHQ-TXNK năm 2015 về đề nghị xét miễn thuế đối với Toyota Prado do Tổng cục Hải quan ban hành
 
15. (26/05/2015) Quyết định 5100/QĐ-BCT năm 2015 về Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Điểm thông quan Co Sa, thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Công Thương ban hành
 
16. (25/05/2015) Công văn 4672/TCHQ-TXNK năm 2015 trả lại Đơn xin xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng có tên thương mại “PS/CTP/UVCTP (CTCP) Plate” do Tổng cục Hải quan ban hành
 
17. (25/05/2015) Công văn 4674/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc khi thực hiện điều chỉnh số tiền thuế nộp nhầm nộp thừa theo mẫu C1-07 đối với thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 
18. (25/05/2015) Công văn 4719/TCHQ-TXNK năm 2015 về xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại là chất pha sơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 
19. (25/05/2015) Công văn 4714/TCHQ-GSQL năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng khi doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 
20. (25/05/2015) Công văn 4678/TCHQ-QLRR năm 2015 về hướng dẫn quản lý rủi ro, thiết lập tiêu chí phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan tại Cảng hàng không Cát Bi do Tổng cục Hải quan ban hành
 
21. (25/05/2015) Công văn 4677/TCHQ-QLRR năm 2015 về việc các tờ khai nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV SAPA có tỉ lệ luồng đỏ cao do Tổng cục Hải quan ban hành
 
22. (22/05/2015) Thông báo 4651/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo - Hỗn hợp bột mì do Tổng cục Hải quan ban hành
 
23. (22/05/2015) Thông báo 4654/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất dùng trong công nghiệp giấy do Tổng cục Hải quan ban hành
 
24. (22/05/2015) Thông báo 4655/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sơn tự san phẳng bề mặt nền làm nền nhà xưởng do Tổng cục Hải quan ban hành
 
25. (22/05/2015) Thông báo 4656/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sơn san phẳng lớp giữa epoxy 3312 dùng để làm nền nhà xưởng do Tổng cục Hải quan ban hành
 
26. (22/05/2015) Thông báo 4657/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất gắn màu dùng trong ngành dệt nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành
 
27. (22/05/2015) Thông báo 4660/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất chống cháy dạng lỏng làm phụ gia cho sản xuất nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành
 
28. (22/05/2015) Thông báo 4661/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất tẩy do Tổng cục Hải quan ban hành
 
29. (22/05/2015) Công văn 474/GSQL-TH năm 2015 về việc gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 
30. (22/05/2015) Công văn 475/GSQL-TH năm 2015 về gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 
31. (22/05/2015) Thông báo 4633/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc diệt cỏ Atamex 800WP do Tổng cục Hải quan ban hành
 
32. (22/05/2015) Thông báo 4652/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo - Cơm dừa do Tổng cục Hải quan ban hành
 
33. (22/05/2015) Thông báo 4653/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo - Bơ đậu phộng do Tổng cục Hải quan ban hành
 
34. (22/05/2015) Công văn 4648/TCHQ-TXNK năm 2015 về việc hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 
35. (22/05/2015) Công văn 6751/BTC-TCHQ năm 2015 về hoàn thuế hàng nhập khẩu tái xuất sang nước thứ ba quá 365 ngày do Bộ Tài chính ban hành
 
36. (22/05/2015) Thông báo 4635/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc trừ côn trùng do Tổng cục Hải quan ban hành
 
37. (22/05/2015) Thông báo 4636/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là sợi monofilament-single do Tổng cục Hải quan ban hành
 
38. (22/05/2015) Thông báo 4638/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chì không hợp kim, dạng thỏi do Tổng cục Hải quan ban hành
 
39. (22/05/2015) Thông báo 4639/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Kẽm không hợp kim, dạng thỏi do Tổng cục Hải quan ban hành
 
40. (22/05/2015) Thông báo 4642/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép không gỉ do Tổng cục Hải quan ban hành
 
41. (22/05/2015) Thông báo 4650/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo - Hương bơ do Tổng cục Hải quan ban hành
 
42. (22/05/2015) Thông báo 4658/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sơn tự san phẳng bề mặt nền do Tổng cục Hải quan ban hành
 
43. (22/05/2015) Thông báo 4659/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất vải trong ngành dệt do Tổng cục Hải quan ban hành
 
44. (22/05/2015) Thông báo 4634/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất phụ gia dùng trong chế biến thức ăn gia súc do Tổng cục Hải quan ban hành
 
45. (22/05/2015) Thông báo 4630/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất tẩy các loại do Tổng cục Hải quan ban hành
 
46. (22/05/2015) Thông báo 4629/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất Blowing agent - phụ gia trong sản xuất nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành
 
47. (22/05/2015) Thông báo 4632/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Silicon, dạng phân tán trong nước do Tổng cục Hải quan ban hành
 
48. (22/05/2015) Thông báo 4637/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nhôm hợp kim dạng thanh và que được ép đùn do Tổng cục Hải quan ban hành
 
49. (22/05/2015) Thông báo 4631/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Corum 3553 - Chế phẩm hoạt động bề mặt do Tổng cục Hải quan ban hành
50. (21/05/2015) Thông báo 4608/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Composition Nhựa PVC dạng kem do Tổng cục Hải quan ban hành
 
51. (21/05/2015) Thông báo 4607/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất phụ gia dùng để xử lý bề mặt thanh nhôm định hình do Tổng cục Hải quan ban hành
 
52. (21/05/2015) Thông báo 4605/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bộ màu đỏ do Tổng cục Hải quan ban hành
 
53. (21/05/2015) Thông báo 4606/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm trung gian nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 
54. (21/05/2015) Thông báo 4610/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Cao su latex do Tổng cục Hải quan ban hành
 
55. (21/05/2015) Công văn 1990/BVHTTDL-KHTC năm 2015 về việc cấp phép nhập khẩu hàng đồ chơi trẻ em do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 
56. (21/05/2015) Thông báo 4603/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Mực in các loại do Tổng cục Hải quan ban hành
 
57. (21/05/2015) Thông báo 4604/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc diệt nấm do Tổng cục Hải quan ban hành
 
58. (19/05/2015) Thông báo 4536/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất xúc tác, phụ trợ dùng cho ngành dệt may do Tổng cục Hải quan ban hành
 
59. (19/05/2015) Thông báo 4535/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Muối axit vô cơ, dạng bột, dùng trong ngành mạ do Tổng cục Hải quan ban hành
 
60. (18/05/2015) Thông báo 4512/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Mực in bao bì do Tổng cục Hải quan ban hành
 
61. (18/05/2015) Thông báo 4513/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Màu nước hữu cơ do Tổng cục Hải quan ban hành
 
62. (18/05/2015) Thông báo 4490/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc nhuộm màu, dùng xử lý, hoàn tất vải do Tổng cục Hải quan ban hành
 
63. (18/05/2015) Thông báo 4491/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc nhuộm màu, dùng xử lý, hoàn tất vải do Tổng cục Hải quan ban hành
 
64. (18/05/2015) Thông báo 4492/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc nhuộm màu, dùng xử lý, hoàn tất vải do Tổng cục Hải quan ban hành
 
65. (18/05/2015) Thông báo 4497/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc nhuộm hoạt tính, dạng bột do Tổng cục Hải quan ban hành
 
66. (18/05/2015) Thông báo 4498/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc nhuộm hoạt tính, dạng bột do Tổng cục Hải quan ban hành
 
67. (18/05/2015) Thông báo 4499/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc nhuộm màu, dùng xử lý, hoàn tất vải dùng trong ngành dệt do Tổng cục Hải quan ban hành
 
68. (18/05/2015) Thông báo 4504/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polyme Acrylic dạng nguyên sinh - nguyên liệu sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 
69. (18/05/2015) Thông báo 4506/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất gắn Clayton-HT - nguyên liệu sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 
70. (18/05/2015) Thông báo 4495/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc nhuộm màu, dùng xử lý, hoàn tất vải -dùng trong ngành dệt do Tổng cục Hải quan ban hành
 
71. (18/05/2015) Thông báo 4500/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc nhuộm hoạt tính, dạng bột do Tổng cục Hải quan ban hành
 
72. (18/05/2015) Thông báo 4501/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc màu chứa hàm lượng Dioxit titan > 80% do Tổng cục Hải quan ban hành
 
73. (18/05/2015) Thông báo 4502/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nhựa amino dạng nguyên sinh - nguyên liệu sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành
74. (18/05/2015) Thông báo 4505/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất gắn Thixatrol Max - nguyên liệu sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 
75. (18/05/2015) Thông báo 4507/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 
76. (18/05/2015) Thông báo 4510/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Mực in bao bì do Tổng cục Hải quan ban hành
 
77. (18/05/2015) Thông báo 4511/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Màu nước hữu cơ do Tổng cục Hải quan ban hành
 
78. (18/05/2015) Thông báo 4485/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất xúc tác do Tổng cục Hải quan ban hành
 
79. (18/05/2015) Thông báo 4486/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế do Tổng cục Hải quan ban hành
 
80.
  Số hiệu VB
Ngày ban hành
Tên văn bản
Tải file  
Hiệu lực

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình