Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6083752
 • Trong tháng: 91891
 • Hôm nay: 644
 • Đang Online: 79

Bản tin văn bản mới nổi bật, ngày 06/06 - 09/06

Doanh nghiệp
1. (03/06/2015) Công văn 3773/UBND-CT năm 2015 về tạo điều kiện cho người lao động và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành
Đầu tư
1. (28/05/2015) Công văn 3317/BKHCN-KTĐN năm 2015 về đề nghị đề xuất danh mục dự án dự kiến đầu tư bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giai đoạn 2016 -2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (18/05/2015) Nghị quyết 124/2015/NQ-HĐND Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Thương mại
1. (08/06/2015) Quyết định 792/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/06/2015) Kế hoạch 413/KH-BGDĐT năm 2015 kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (01/06/2015) Công văn 4001/VPCP-KTTH năm 2015 về lùi thời điểm điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (01/06/2015) Quyết định 5317/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (07/05/2015) Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2015 sử dụng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật phục vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (29/05/2015) Quyết định 282/QĐ-QLD năm 2015 về dừng nhập khẩu, dừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu thuốc, hồ sơ đăng ký thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
2. (21/05/2015) Công văn 6644/BTC-TCHQ về kế hoạch chi tiết thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên ngành năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành
3. (07/05/2015) Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2015 sử dụng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật phục vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (18/05/2015) Công văn 1781/BHXH-TCKT năm 2015 thực hiện thỏa thuận liên Ngành và hợp tác thu, thu nợ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp với VietinBank do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (03/06/2015) Thông tư 85/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (01/06/2015) Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (06/05/2015) Công văn 1724/TCT-TVQT năm 2015 giới thiệu nội dung mới của Quy trình Quản lý ấn chỉ kèm theo Quyết định 747/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành
Chứng khoán
1. (24/04/2015) Quyết định 236/QĐ-SGDHN năm 2015 về Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Bảo hiểm
1. (05/06/2015) Thông báo 1765/TB-BHXH năm 2015 ban hành mới, điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
2. (18/05/2015) Công văn 1781/BHXH-TCKT năm 2015 thực hiện thỏa thuận liên Ngành và hợp tác thu, thu nợ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp với VietinBank do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (12/05/2015) Quyết định 591/QĐ-BHXH năm 2015 về Kế hoạch cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (08/05/2015) Thông tư 68/2015/TT-BTC các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (04/06/2015) Quyết định 20/2015/QĐ-UBND quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2. (03/06/2015) Công văn 3773/UBND-CT năm 2015 về tạo điều kiện cho người lao động và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành
3. (01/06/2015) Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Công nghệ thông tin
1. (27/05/2015) Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về Quy định Quản lý mạng cáp treo viễn thông, truyền hình tại các phường, thị trấn, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2. (21/05/2015) Quyết định 1063/2015/QĐ-UBND về Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
3. (14/04/2015) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2015 về Đề án thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế giai đoạn 2015 - 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
4. (14/04/2015) Quyết định 07/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 19/2014/QĐ-UBND
Bất động sản
1. (04/06/2015) Công văn 43/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
2. (04/06/2015) Công văn 41/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
3. (04/06/2015) Công văn 42/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
4. (01/06/2015) Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về Quy định hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (21/05/2015) Công văn 1958/TCT-CS năm 2015 về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng do Tổng cục Thuế ban hành
6. (21/05/2015) Công văn 1950/TCT-CS năm 2015 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
7. (21/05/2015) Công văn 1956/TCT-CS năm 2015 về giải đáp chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (22/05/2015) Quyết định 1877/QĐ-BNN-KHCN năm 2015 phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ đặt hàng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Bộ máy hành chính
1. (04/06/2015) Quyết định 20/2015/QĐ-UBND quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2. (12/05/2015) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014
3. (08/05/2015) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự do Tỉnh Sơn La ban hành
Vi phạm hành chính
1. (08/05/2015) Công văn 1503/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2015 sử dụng biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BTP và 42/2014/TT-BCA do Bộ Tư pháp ban hành
Trách nhiệm hình sự
Thủ tục Tố tụng
1. (13/05/2015) Quyết định 18/2015/QĐ-UBND quy định mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở tỉnh Quảng Ngãi
2. (08/05/2015) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự do Tỉnh Sơn La ban hành
Tài chính nhà nước
1. (05/06/2015) Quyết định 21/2015/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách khuyến khích liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (04/06/2015) Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (03/06/2015) Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh Quyết định 1250/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
4. (27/05/2015) Quyết định 701/QĐ-LĐTBXH về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
5. (13/05/2015) Quyết định 18/2015/QĐ-UBND quy định mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở tỉnh Quảng Ngãi
Xây dựng - Đô thị
1. (08/06/2015) Quyết định 792/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (04/06/2015) Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (19/05/2015) Công văn 6240/BGTVT-KHCN năm 20151 hướng dẫn thực hiện điều khoản chuyển tiếp tại QCVN 31:2014/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (08/06/2015) Nghị định 54/2015/NĐ-CP Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
2. (28/05/2015) Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (03/06/2015) Công văn 3586/SYT-NVY năm 2015 tăng cường hoạt động phòng chống lây nhiễm MERS-CoV do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (29/05/2015) Quyết định 282/QĐ-QLD năm 2015 về dừng nhập khẩu, dừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu thuốc, hồ sơ đăng ký thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3. (22/04/2015) Quyết định 1493/QĐ-BYT năm 2015 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hồi sức tích cực” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (01/06/2015) Công văn 4001/VPCP-KTTH năm 2015 về lùi thời điểm điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số do Văn phòng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực khác
1. (03/06/2015) Quyết định 71/QĐ-BCĐTCCNN năm 2015 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020 do Ban Chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ban hành
2. (13/05/2015) Quyết định 13/2015/QĐ-UBND Quy định chi tiết thực hiện Điểm b, Khoản 3, Điều 6, Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

 

  Số hiệu VB
Ngày ban hành
Tên văn bản
Tải file  
Hiệu lực

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình