Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6084891
 • Trong tháng: 93030
 • Hôm nay: 1783
 • Đang Online: 38

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

I. TÌNH HÌNH HỘI VIÊN

- Tổng số hội viên: Khoảng 9.800 hội viên. Đã kết nạp thêm 100 hội viên

- 27 Hội thành viên, gồm:

  + 2 hội nghề nghiệp chuyên nghiệp ( Professional Asociations): Hội Kế toán viên hành nghề (VICA) và Câu lạc bộ Kế toán trưởng doanh nghiệp toàn quốc

  + 10 hội kế toán Tỉnh, Thành phố: Hà nội, TP Hồ chí Minh, Hải phòng, Hải dương, Thái nguyên, Bến tre, Đắc lắc, An giang….

  + 6 Hội kế toán ngành: Công thương, Bưu chính viễn thông; Kho bạc nhà nước, Địa chất, Dầu khí,  Giao thông vận tải…

  + 6 chi hội kế toán trực thuộc : Trường Đại học; Doanh nghiệp kế toán, kiểm toán

  + 2 hội viên tổ chức .

II- Kết quả hoạt động năm 2015

1- Tiếp tục phát triển Hội :

-Kết nạp Hội viên , thành lập Hội mới. Củng cố tổ chức Hội. Đẩy mạnh hoạt động của Hội Kế toán viên hành nghề.Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc,

-Ban Kiểm tra VAA đã làm việc và kiểm tra việc tuân thủ điều lệ Hội, kiểm tra, đánh giá hoạt động của một số Hội thành viên

2-. Hoạt động tư vấn khoa học và phản biện xã hội

- Tham gia và Tổ chức Hội thảo về dự thảo Luật kế toán, Luật kiểm toán nhà nước, Luật ngân sách nhà nước, các chính sách kinh tế, tài chính và Thuế. (Phối hợp cùng Kiểm toán nhà nước, VCCI,  Học viên Tài chính, Uỷ ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội…) . Hội đã nhiều lần có văn bản chính thức gửi Ban soạn thảo Luật và cơ quan thẩm tra các dự án Luật . Nhiều ý kiến của Hội đã được các cơ quan soạn thảo và Ban thẩm tra các dự án Luật ghi nhận và tiếp thu.

 - Hội đã bảo vệ thành công nhiệm vụ tư vấn và phản biện dự án Luật kế toán trước Hội đồng thẩm định Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật đạt loại xuất sắc (92/100 điểm)

    Tổ chức cho Hội viên tham gia và trực tiếp tham gia với Bộ Tư pháp và tham gia với tư cách là thành viên Hội đồng thẩm định các dự án Luật do Chính phủ thành lập về các dự án Luật sẽ trình Quốc hội khoá 13 tại kỳ hợp thứ 10 (tháng 10-2015), trong đó có các Luật về quyền tiếp cận thông tin, Luật Hội, Luật Báo chí, Luật quyền trẻ em, các Luật Thuế .Tham gia với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt nam (VCCI) về dự thảo các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp (có hiệu lục từ 1-7-2015)

- Ngày 28-7-2015, Tổ chức đối thoại với gần 100 doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202 /2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (Ban hành ngày 22-12-2014). Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vướng mắc trong thực hiện các Thông tư. Có kiến nghị với Bộ Tài chính về các giải pháp cụ thể.

- Tham gia trực tiếp với Ban Kinh tế Trung ương về xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp Việt nam, về Phát triển Thị trường tài chính , thị trường vốn

- Triển khai các hoạt động phổ biến khoa học kỹ thuật theo nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt nam (VUSTA) giao.Trong đó có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn các Luật kế toán và Luật kiểm toán, hướng dẫn chuẩn mực kế toán.

 - Tham gia với WB và Bộ Tài chính đánh giá tính tuân thủ chuẩn mực kế toán và kiểm toán ở Việt nam.

  -Tham gia cùng VCCI, Bộ Công thương về chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi Việt nam trở thành thành viên cộng đồng kinh tế ASEAN

  3. Quản lý nghề nghiệp kế toán, hành nghề kế toán

- Tiếp tục kiểm tra đánh giá và công bố danh sách các doanh nghiệp và các kế toán viên đủ điều kiện hành nghề kế toán . Kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán và chất lượng hành nghề kế toán của các Công ty dịch vụ kế toán và kiểm toán.

- Tổ chức nhiều  lớp cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề, đảm bảo đủ số giời cập nhật kiến thức cho kế toán viên theo quy định

- Tổ chức thành công Đại hội Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc lần thứ 6 , nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm (1995-2015) cải cách kế toán Việt nam theo kinh tế thị trường. Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc đã kiện toàn bộ máy hoạt động, xây dựng chương trình hoạt động cả nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức kỳ sinh hoạt thứ 43, 44

 4. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

-Trung tâm tư vấn và nghiên cứu khoa học của Hội, các hội thành viên đã Tổ chức hơn 30 lớp bồi dữong kế toán trưởng, kế toán quản trị doanh nghiệp, tập huấn nghiệp vụ kế toán, kiểm toán và chính sách Thuế cho các hội viên .Tổ chức nhiều khoá huấn luyện nghiệp vụ tài chính kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chương trình, dự án của Bộ Kế hoạch và đầu tư về nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Chuẩn bị đề án và các điều kiện để tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ kế toán viên hành nghề do Bộ Tài chính chuyển giao

5. Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá nghề nghiệp

- Duy trì và nâng cao chất lượng trang Web của VAA, của VICA để thông tin và trao đổi các vướng mắc nghề nghiệp. Phát hành đều đặn hàng tháng Tạp chí kế toán và kiểm toán với hơn 3 000 bản/1 số. Chất lượng Tạp chí đã được nâng cao cả về hình thức và nội dung. Chuẩn bị kỷ niêm 20 năm ngày phát hành số đầu tiên (1996)

-  Nhiều bài viết tuyên truyền, giới thiệu về nghề nghiệp, về Hội Kế toán, kiểm toán, về chính sách , chế độ mới trên các báo ngày, các Tạp chí Tài chính, Tạp chí kiểm toán và đầu tư chứng khoán, các báo tài chính, kinh tế, đầu tư và Tạp chi, bản tin của AFA....

6. Hoạt động Đối ngoại

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ là thành viên và các hoạt động của IFAC, AFA. Tham gia xây dựng chiến lươkc AFA 2016-2020, Xây dựng chương trình thực hiện nghĩa vụ thành viên IFAC (SMO).Tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng AFA lần thứ 118 tại Hà nội ngày 9-5-2015. Đảm bảo đúng yêu cầu của AFA và cuộc họp đã đạt kết quả .

 -Tham gia Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam (VUSTA). Chủ tịch VAA được bầu là Uỷ viên đoàn chủ tịch của VUSTA. Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VAA được bầu vào ban kiểm tra của VUSTA

- Tham gia tích cực các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập ngành tài chính Việt nam.

- Tháng 7-2015, VAA đã ký văn bản ghi nhớ hợp tác với CIMA (Hội Kế toán quản trị Anh quốc). Thoả thuận và triển khai các chương trình phối hợp, hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế ở Việt nam như ACCA, CPA Úc, ICAEW, CIMA. Tiếp và làm viêc với một số Hội Kế toán các nước Nhật bản, Mỹ, ..

 - Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra và đánh giá các hoạt động của Hội và đánh giá việc tuân thủ luật pháp, việc thực hiện điều lệ của Hội. Bộ Nội vụ đã có kết luận và đánh giá cao các hoạt động và kết quả hoạt động của Hội cũng như việc chấp hành luật pháp , quy chế và điều lệ hoạt động của Hội. Các hoạt động của Hội đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển và tăng cường quản lý kinh tế ở Việt nam

- Đã có văn bản gửi chủ tịch IFAC kiến nghị về mức phí hàng năm phải đóng  của Hội kế toán Việt nam

III- Kế hoạch công tác năm 2016

   TW Hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016 với mục tiêu: Tăng cường hoạt động của Hội, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 5 và nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp kế toán và kiểm toán.

   Những công việc cụ thể cần triển khai:

 1. Tiếp tục củng cố và phát triển Hội, phát triển các Hội thành viên : VICA, CLB Kế toán trưởng, Hội Kế toán quản trị, Hội kiểm toán viên nội bộ.
 2. Tham gia tích cực các công việc triển khai Luật kế toán, Luật kiểm toán nhà nước , cụ thể:
  • Tham gia cùng Kiểm toán nhà nước xây dựng các chuẩn mực kiểm toán và triển khai Luật Kiểm toán nhà nước (có hiệu lực từ 1-1-2016)
  • Tham gia với Bộ Tài chính trong việc xây dựng các chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán 2015
  • Tham gia việc khôi phục lại Hệ thống kiểm toán nội bộ trong các đơn vị theo quy định của Luật kế toán 2015 : Xây dựng văn bản hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo kiểm toán viên nội bộ.
 3. Tăng cường công tác tư vấn khoa học và phản biện xã hội;
  • Tổ chức cho Hội viên tham gia ý kiến các dự án Luật và các chính sách kinh tế, tài chính kế toán, kiểm toán.
  • Tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học có tính huấn luyên về Kế toán Việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, Kế toán quản trị. Kiểm toán nội bộ. Tổ chức các lớp bồi dững kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Tổ chức các hoạt động để phổ biến và hướng dẫn chế độ chính sách tài chính , kế toán cho các Hội viên
 4. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo nghiệp vụ kế toán, kiểm toán:
  • Xây dựng chương trình, nội dung và phương thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên nội bộ theo quy định của Luật kế toán
  •  Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, kiểm toán viên nội bộ. Trước hết tập trung đào tạo và huấn luyện cho cán bộ một số tập đoàn kinh tế.
  • Xây dựng chương trình đào tạo , bồi dưỡng kế toán viên (CPA) theo chuẩn khu vực và theo chương trình của AFA. Tổ chức các khoá đào tạo kiểm toán viên để có thể dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ chế, nguồn nhân lực và kiến thức… để tổ chức thành công các kỳ thi kế toán viên khi Bộ Tài chính chuyển giao nhiệm vụ..
  • Tổ chức các Hội nghị và Hội thảo khoa học:

Tháng 4-2016: -Kỷ niệm 20 năm ngày phát hành Tạp chí kế toán & kiểm toán Việt nam

                         -Kế toán việt nam 20 năm cải cách và hội nhập.

                         ( Kết hợp Lễ Kỷ niệm 20 năm Tạp chí kế toán và kiểm toán)

Tháng 5-2016: -Kiểm toán nội bộ -Kinh nghiệm quốc tế

                           và thực tiễn triển khai ở Việt nam

                             (Phối hợp với CPA Úc)

                         -Đại hội Hội KTV hành nghề (VICA) nhiệm kỳ 2

                         -Sinh hoạt CLB Kế toán trưởng toàn quốc kỳ 45

Tháng 7-2016 : Hội thảo: GS.Võ đình Hảo-Chủ tịch đầu tiên của VAA

                             ( Nhân 20 năm ngày mất của GS Võ Đình Hảo)

Tháng 8-2016: Kế toán quản trị -Kinh nghiệm quốc tế

                           và thực tế ở Việt nam.

                             ( Phối hợp với CIMA)

Tháng 10-2016 : Hội nghị về Luật kế toán,về chiến lược của AFA

Tháng 11-2016 : Sinh hoạt CLB Kế toán trưởng lần thứ 46

 1. Các hoạt động đối ngoại
  • Tham dự Hội nghị BCH Liên đoàn kế toán các nước ASEAN (AFA) lần thứ 121  ở Lào  và lần thứ 122 ở Singapore
  • Tham gia xây dựng chuẩn mực kế toán ASEAN và chương trình đào tạo cấp chứng chỉ CPA ASEAN ( ACPA)
  • Triển khai các hoạt động hợp tác với  ACCA, ICAEW, CIMA và CPA Úc

                                                                                 Ngày  3-3-2015

                                                                                    Chủ tich Hội

 

 

 

 

 

Vietnam association of Accountants and Auditors (VAA)

Email: vaavietnam@gmail.com

Website: http://www.vaa.net.vn

 

Cv lưu hành hoạt động VAA

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình