Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6084880
 • Trong tháng: 93019
 • Hôm nay: 1772
 • Đang Online: 29

Hướng dẫn thành lập Chi hội kế toán, kiểm toán thuộc Hội và các hội thành viên của VAA

 

Kính gửi:  Chủ tịch các Hội thành viên

 

Để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập các Chi hội kế toán, Kiếm toán (thành viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) hoặc thành viên của Hội kế toán các ngành, Hội kế toán tỉnh thành phố). Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hướng dẫn thủ tục thành lập Chi hội như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

2- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành NĐ 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính Phủ; 

3- Điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 1318/QĐ-BNV, ngày 21/9/2009.

II. THỦ TỤC  

1- Người đại diện Ban vận động (trưởng ban) gửi VAA hoặc Hội kế toán ngành, Hội kế toán  tỉnh (thành phố) các văn bản sau:

 - Đơn đề nghị thành lập Chi hội: (mẫu số 1/CH)

 - Sơ yếu lý lịch của trưởng ban vận động có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (mẫu số 2/CH);

 - Danh sách trích ngang Ban vận động thành lập Chi hội: Số lượng thành viên từ 1 đến 3 người (mẫu số 03/CH)

 - Danh sách hội viên đăng ký tham gia Chi hội, tối thiểu có 10 hội viên trở lên (mẫu số 4/CH)

 - Dự kiến Phương hướng hoạt động nhiệm ký đầu của Chi hội

2- Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam/ Hội kế toán ngành, Hội kế toán  Tỉnh (Thành phố) xem xét ra quyết định thành lập Chi hội thành viên của mình.

3- Chi hội tổ chức Đại hội 

  - Công bố Quyết định cho phép thành lập Chi hội

          - Bầu Chi hội trưởng và Chi hội phó theo quy định của Điều lệ Hội.

  - Thông qua Chương trình hoạt động nhiệm kỳ đầu của Chi hội.

  - Thông qua Nghị quyết Đại hội.

4- Báo cáo kết quả Đại hội, hồ sơ báo cáo gửi về Hội gồm có:

  - Công văn báo cáo kết quả đại hội Chi hội

  - Chương trình hoạt động của Chi hội;

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP.

TM.BAN CHẤP HÀNH TW HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

CV hướng dẫn

Đơn đề nghị thành lập Chi Hội

Mẫu số 02 CH- Sơ yếu lý lịch của trưởng ban vận động

Mẫu số 03 CH- Danh sách ban vận động

Mẫu số 04 CH- Danh sách Hội viên đăng ký ban đầu

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình