Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6083697
 • Trong tháng: 91836
 • Hôm nay: 589
 • Đang Online: 45

Hướng dẫn thủ tục gia nhập Hội viên tổ chức của VAA/và hội thành viên của VAA

                             

                            Kính gửi:   - Chủ tịch các Hội thành viên

                                                - Các Tổ chức, Doanh nghiệp, Đơn vị sự nghiệp

          Để hỗ trợ các tổ chức có nguyện vọng gia nhập hội viên tổ chức của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) hoặc hội viên tổ chức của Hội thành viên của VAA. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hướng dẫn thủ tục cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

2- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành NĐ 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính Phủ; 

3- Điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 1318/QĐ-BNV, ngày 21/9/2009.

II. THỦ TỤC 

1- Người đứng đầu hoặc người đại diện Tổ chức (công ty, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp…) gửi VAA hoặc Hội thành viên của VAA (nếu muốn gia nhập hội viên tổ chức của hội thành viên của VAA) các văn bản sau:

 - Đơn của Tổ chức đề nghị gia nhập hội viên tổ chức của VAA/ hoặc hội viên tổ chức của hội thành viên của VAA (mẫu số 01/HVTC)

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hoặc đăng ký kinh doanh/ hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức

- Bản sao có công chứng Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc Chứng chỉ kế toán viên hoặc Bằng cử nhân trở lên của người đại diện của tổ chức

- Quyết định của Chủ tịch HĐTV/Chủ tịch công ty/Giám đốc đơn vị về việc cử người làm đại diện cho Tổ chức tham gia sinh hoạt với tư cách là hội viên tổ chức chính thức.

2- Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam/ hoặc Hội thành viên của VAA xem xét ra quyết định kết nạp Tổ chức là hội viên tổ chức của mình (mẫu số 02/QĐ-HVTC).

3- Sau khi nhận được quyết định kết nạp của VAA/hoặc hội thành viên của VAA, Hội viên Tổ chức có trách nhiệm báo cáo VAA/ hoặc hội thành viên của VAA chương trình hoạt động của hội viên Tổ chức; chấp hành điều lệ của VAA và điều lệ của hội thành viên của VAA.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP.

TM.BAN CHẤP HÀNH TW HỘI

KT.CHỦ TỊCH

Phó chủ tịch Kiêm Tổng thư ký

 

 

 

 

 

Phạm Công Tham

 

CV Hướng dẫn

Mẫu đơn Hội viên tổ chức (HVTC)

Mẫu quyết định kết nạp Hội viên tổ chức

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình