Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6084967
 • Trong tháng: 93106
 • Hôm nay: 1859
 • Đang Online: 87

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH TRUNG ƯƠNG HỘI LẦN THỨ NĂM KHÓA V

 

Hội nghị BCH Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) lần thứ năm Khóa V đã được tổ chức ngày 07/4/2016, tại trụ sở Kho bạc nhà nước, phố Cát Linh Thành phố Hà Nội. Tham dự Hội nghị có 24/35 Uỷ viên BCH TW và 2/3 UVBKT VAA, trong đó có mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng  thư  ký

PGS.TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội đã phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

 

Nội dung Hội nghị, gồm:

- Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2015 của Hội trên 7 nội dung đề ra tại Đại hội nhiệm kỳ V và nghị quyết BCH TW lần thứ 3,4 khóa V; Bàn nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh hoạt động năm 2016.

- Trình bày nội dung Đề án tổ chức thi chứng chỉ Kế toán viên hành nghề năm 2016 và các năm tới

- Thông báo chiến lược AFA, IFAC và kết quả kỳ họp Hội đồng AFA 121

- Thông báo kế hoạch kỳ sinh hoạt CLBKTTTQ kỳ 45 tại Bà Rịa, Vũng Tàu;

- Báo cáo tình hình chuẩn bị họp tổng kết Công tác quản lý hành nghề và hoạt động dịch vụ kế toán năm 2015; Đại hội VICA lần 2  ngày 16/5/2016 tại Thành phố Hải Phòng

Sau khi nghe Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VAA và các thành viên tham dự hội nghị trình bày báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự (7 ý kiến) và ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội, Hội nghị thống nhất Nghị quyết như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động Hội năm2015 và QI/2016

        Hội nghị thống nhất thông qua nội dung Báo cáo công tác năm 2015. Nhìn chung trong năm 2015 và Q I/2016 các cấp hội đã triển khai thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết BCH TW hội lần thứ 3, thứ 4 (khóa V). Hội đã triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, đã tổ chức thành công 8 cuộc hội thảo, tham gia tư vấn phản biện 10 dự án Luật và nhiều văn bản chính sách về: Quản lý kinh tế; Thuế; Kế toán và Kiểm toán theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước. Đặc biệt là Luật Kế toán sửa đổi, Hội đã tổ chức 5 cuộc hội thảo (Cả hai miền Bắc, Nam), tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh từ các DN, cá nhân và gửi nhiều bản kiến nghị lên các cơ quan nhà nước.  Nhiều ý kiến kiến nghị của Hội đã được Ban soạn thảo chấp nhận đưa vào nội dung sửa đổi Luật lần này. Hội cũng đã tổ chức thành công đối thoại với gần 100 doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (Ban hành ngày 22/12/2014). Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vướng mắc trong thực hiện các Thông tư. Có kiến nghị với Bộ Tài chính về các giải pháp cụ thể. Kết quả là Bộ đã ghi nhận và sửa đổi một số nội dung của Thông tư 200 /2014 cho phù hợp với thực tiễn (Thông tư số 175/2015 và TT số 53/2016). Đã bảo vệ thành công Đề tài khoa học về “Đánh giá, tư vấn, Phản biện dự án Luật kế toán sửa đổi” của Liên hiệp Hội.

       Công tác Quản lý hành nghề kế toán, công tác đào tạo, cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ, hoạt động đối ngoại, thông tin tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, góp phần phát triển và nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam.

       Hội nghị ghi nhận những cố gắng và đóng góp đáng kể, đầy tâm huyết của đa số các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, của các cấp hội từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức thành viên vào thành tích chung của Hội cũng như của từng tổ chức.

      Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót:

     Sự gắn kết giữa BCHTW và hội thành viên chưa cao, vai trò của TW hội còn nhiều hạn chế trong việc giúp đỡ hoạt động của các hội thành viên;

     Vấn đề phát triển và sinh hoạt với hội viên chưa được chú trọng đúng mức, sự gắn kết của hội viên với Hội còn lỏng lẻo;

     Một số Hội thành viên chưa chấp hành chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và năm

    Công tác tư vấn mặc dù đã thực hiện được nhiều hơn các kỳ trước, tuy nhiên, chất lượng tư vấn chưa được như mong đợi, thời gian thực hiện chậm, còn

bỏ sót nhiều việc, việc phân công công việc chưa theo từng lĩnh vực chuyên sâu và chưa huy động được sự góp sức của các UVBCH và các hội viên;

     Đào tạo bồi dưỡng đã có nhiều cố gắng, nhưng còn gặp nhiều khó khăn và lúng túng, chưa thực hiện được theo yêu cầu đề ra.

 

II. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Với mục tiêu: Nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao vị thế của tổ chức nghề nghiệp cả trong nước và ngoài nước; thực hiện cho được phương châm hành động cả nhiệm kỳ V là “Hội tụ - Chuyên nghiệp - Phát triển”, Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

2.1.  Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Chuẩn bị tích cực các công việc để tổ chức thi và cấp chứng chỉ kế toán viên  do Bộ Tài chính chuyển giao

Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cho hội viên và các doanh nghiệp, đa dạng hóa hình thức tổ chức và mở rộng nội dung, đối tượng tham dự,

Thực hiện tôt nhiệm vụ tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học;

Thành lập văn phòng đại diện VAA tại TP HCM;

Chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ 2 của VICA và thực hiện các thủ tục cần thiết để nâng cấp VICA thành Hội kế toán hành nghề Việt Nam;

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hoàn thành việc thiết kế lại giao diện trang website VAA.

2.2. Chương trình công tác năm 2016

Năm 2016 là năm thứ ba của nhiệm kỳ V, là năm có nhiều sự kiện chính trị - kinh tế và xã hội, là năm nhiều dự án Luật, nhiều chính sách kinh tế tài chính mới được ban hành và có hiệu lực thi hành. Hội cần tập trung lực lượng và có giải pháp tích cực, hiệu quả triển khai các công việc, cụ thể như sau:

A. Củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên:                             

Kiện toàn BCH TW VAA, tăng cường chỉ đạo của BCH TW Hội tới các Hội và Chi hội thành viên, phân công các thành viên BCH phụ trách cụ thể các hội thành viên để kịp thời chỉ đạo, giúp đỡ các hội hoạt động có hiệu quả. Cụ thể:

 1. Kiện toàn BCH TW VAA

BCH nhất trí để Bà Trần Hồ Lan, nguyên trưởng ban tài chính VCCI rút khỏi BCH TW VAA và bầu  bổ sung Ông Nguyễn Anh Đức, trưởng ban tài chính VCCI là Ủy viên BCH TW VAA khóa V

 1. Củng cố các Hội thành viên đang hoạt động:

-Giúp Hội kế toán tỉnh Bến tre tổ chức đại hội thành công và hỗ trợ đấy mạnh hoạt động của Hội kế toán tỉnh An Giang (Bà Phạm Thị Kim Lệ);

-Củng cố và đẩy mạnh hoạt động của Hội kế toán ngành Xây dựng, Nông nhiệp phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải (Ông Trịnh Công Loan);

-Kiện toàn tổ chức và tăng cường hoạt động của Chi hội kế toán Học viện tài chính (Ông Lưu Đức Tuyên)

-Nâng cấp Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam thành Hội kế toán hành nghề Việt Nam (Ông Phạm Công Tham & Bà Hà Thị Tường Vy)

-Các UVBCH TW sinh hoạt tại các Hội, Phân hội, Chi hội (gọi tắt là Hội) có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Hội nơi mình sinh hoạt, thực hiện chế độ sinh hoạt BCH và thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng và năm với TW Hội.

 1. Phát triển Hội thành viên mới:
 • Thành lập Hội kế toán và Kiểm toán NN (Ông Lê Huy Trọng);
 • Thành lập Hội kế toán Trường ĐHKD & CN Hà Nội (Ông Nguyễn Đăng Huy);
 • Thành lập Hội kế toán tỉnh Bình Định, Hòa Bình (Ông Đặng Văn Thanh);
 • Lập đề án xây dựng Hội kế toán Quản trị và Hội Kiểm toán viên Nội bộ (Ông Mai Thanh Tòng)

B. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2016

1- Mở rộng các hình thức đào tạo. Hỗ trợ và giao nhiệm vụ cho các tổ chức của Văn phòng TW Hội, các Hội thành viên tham gia đào tạo. Tăng cường sự phối hợp giữa trung ương Hội với các Hội thành viên để đẩy mạnh hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên. Giao Trung tâm NC&TVKHKT xây dựng quy chế và chỉ thị của Hội về lĩnh vực đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo cho từng đối tượng.

2- Trung tâm nghiên cứu khoa học, tư vấn và đào tạo là nòng cốt thực hiện đào tạo thường xuyên và cấp chứng chỉ KTT. Đồng thời giao cho Ban QLHNKT mở các lớp đào tạo để Hội cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học KTT theo chương trình Bộ Tài chính, chứng nhận/ chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ.

3- Thành lập Ban nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chuẩn nghề nghiệp cho kế toán viên, tiến đến cấp chứng chỉ cho kế toán viên. Trưởng ban: Ông Mai Thanh Tòng – UVBCHTW, Phó trưởng ban: Bà Hà Tthị Tường Vy- UVBCH TW, các thành viên tham gia, gồm: Ông Chung Thành Tiến, Ông Lê Minh Tài, Ông Nguyễn Văn Phụng, Ông Lưu Đức Tuyên; Ông Phạm quang, Nguyễn Đăng Huy, Bùi Băng Đoàn, Đặng Quyết Tiến.

3. Phối hợp với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty triển khai tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ (chứng nhận) kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ. Trước mắt, giao cho Ban quản lý hành nghề kế toán phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức 2 lớp kiểm toán nội bộ, rút kinh nghiệm triển khai một cách rộng rãi và thường xuyên với các Tập đoàn, Tổng công ty,…

C. Về triển khai đề án tiếp nhân nhiệm vụ tổ chức thi kế toán viên hành nghề

1- Khẩn trương chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ tổ chức thi chứng chỉ Kế toán viên hành nghề năm 2016 khi Bộ Tài chính chuyển giao.

- Những việc cần làm ngay: Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng ngân hàng đề thi, chuẩn bị tổ chức thi, thông tin tuyên truyền;

       - Công việc lâu dài: nghiên cứu đổi mới phương thức thi, nội dung thi và cấp chứng chỉ;

2- Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức ôn luyện kiến thức hành nghề kế toán cho hội viên theo chương trình quy định của Bộ Tài chính và của Hội

D.  Về Công tác quản lý hành nghề Kế toán

1- Tổ chức Tổng kết công tác quản lý hành nghề kế toán 2015 và tổ chức thành công đại hội nâng cấp VICA thành Hội kế toán hành nghề Việt Nam. Tổ chức vinh danh các tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, tạo động lực thúc đấy dịch vụ kế toán phát triển và là điểm tựa tin cậy cho các doanh nghiệp và khách hàng;

2- Hoàn thiện và ban hành chính thức hệ thống hướng dẫn quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, nâng cao chất lượng và giá trị dịch vụ, chấp hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, khẳng định tính hơn hẳn của dịch vụ kế toán chuyên nghiệp.

        3- Kiên trì thuyết phục các cơ quan của Bộ Tài chính trong việc công nhận
lẫn nhau về kết quả các môn thi cấp chứng chỉ hành nghề về thuế
và kế toán, bảo đảm quyền lợi cao nhất cho hội viên và giảm thiểu
thời gian học chồng chéo.

E. Công tác tư vấn khoa học, phản biện và giám định xã hội

1.  Ban nghiên cứu khoa học và phản biện xã hội cần phải phát huy các kết quả đạt được của năm 2015, tiếp tục đẩy mạnh việc phản biện trên nhiều lĩnh vực, không chỉ trên lĩnh vực kế toán, kiểm toán; Tranh thủ các  kênh của Liên hiệp hội, VCCI,… để thực hiện vai trò phản biện;

2. Phân công rõ trách nhiệm của các UVBCH để tăng cường công tác phản biện, tư vấn các chính sách của Nhà nước (Phụ lục kèm theo).

3. Tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo chuyên môn nhằm đóng góp với Nhà nước về các chính sách có liên quan nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán, thuế,…..

4. Kết hợp với các tổ chức nghề nghiệp Quốc tế tại Việt Nam để tổ chức các cuộc hội thảo theo chuyên đề. Cụ thể , kết hợp với CPA Úc tổ chức hội thảo Kiểm toán nội bộ (Tháng 5/2016), Kết hợp với ICAEW, ACCA, CIMA tổ chức các hội thảo theo từng chuyên đề chuyên sâu

5. Tổ chức hội thảo kỷ niệm 20 năm ngày mất của cố GS-TS Võ Đình Hảo, Chủ tịch đầu tiên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

  F. Công tác thông tin tuyên truyền

-  Nâng cao chất lượng tạp chí KT&KT, đẩy mạnh khâu phát hành; Chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 20 năm phát hành số tạp chí đầu tiên (Tổ chức hội thảo kỷ niệm vào ngày 26/4/2016)

-  Nâng cao chất lượng website: vaa.net.vn; vica.org.vn và các trang tin của VAA, tăng cường liên kết với trang tin của Liên hiệp hội và các Hội thành viên, nhằm tăng cường tuyên truyền quảng bá cho hoạt động của Hội và Hội viên

G. Hoạt động đối ngoại

1. Triển khai thực hiện kế hoạch hành động của VAA đã gửi IFAC

2. Chủ động tham gia tích cực vào đề án hợp tác đào tạo trong khu vực và thừa nhận chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán giữa các nước ASEAN

 Ban chấp hành kêu gọi các Uỷ viên BCH tăng cường vai trò cá nhân, tích cực chỉ đạo và kiểm tra tình hình hoạt động của các Ban chuyên môn và các tổ chức thành viên.

 Ban kiểm tra của Hội triển khai các hoạt động kiểm tra theo kế hoạch, góp phần tăng cường chất lượng hoạt động của Hội, phục hồi và đưa hoạt động của các Hội thành viên vào nề nếp.

Nơi nhận:

 • Các hội, phân hội, chi hội thành viên
 • Các tổ chức trực thuộc;
 • Các ủy viên BCH,BKTTW Hội;
 • Lưu: VT, VP

TM. BAN CHẤP HÀNH TW HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương VAA

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình