Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6084981
 • Trong tháng: 93120
 • Hôm nay: 1873
 • Đang Online: 94

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH TRUNG ƯƠNG HỘI LẦN THỨ SÁU - KHÓA V

Hội nghị BCH Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) lần thứ sáu Khóa V tổ chức ngày 15/12/2016, tại trụ sở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, số 1 Khâm Thiên, Thành phố Hà Nội. Tham dự Hội nghị có 19/25 Uỷ viên BCH TW VAA. trong đó có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng  thư  ký Hội

PGS.TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận các báo cáo đánh giá các hoạt động của Hội năm 2016, phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh hoạt động Hội năm 2017, thảo luận về đề án tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội viên.

Hội nghị thống nhất Nghị quyết như sau:

 

1- Về hoạt động của Hội năm 2016

Năm 2016, các cấp hội đã triển khai thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ trên tinh thần Nghị quyết Đại hội V và các Nghị quyết BCH TW 4 và 5 (khóa V). Cả 7 lĩnh vực hoạt động đã triển khai có hiệu quả: Phát triển Hội, tư vấn khoa học và phản biện xã hội, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý hành nghề, hoạt động Câu lạc bộ kế toán trưởng, hoạt động đối ngoại, thông tin tuyên truyền ..Kết quả hoạt động của Hội đã góp phần tích cực phát triển và nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam.

Hội nghị ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm  của nhiều Ủy viên Ban chấp hành, nhiều Hội thành viên, hội viên. Hội nghi ghi nhân và đánh giá cao hoạt động có hiệu quả của Hội Kế toán viên hành nghề, Câu lạc bộ kế toán trưởng, Phân hội kế toán công thương, Hội kế toán thành phố Hồ Chí Minh...

Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót:

- Tính chủ động, sáng tạo của Hội viên, Hội thành viên chưa cao. Một số Hội thành viên chưa tăng cường hoạt động và duy trì sinh hoạt đều đặn, thiếu gắn kết các hội viên.

- Ý thức chấp hành kỷ luật báo cáo chưa tốt.  

- Việc phối hợp hoạt động giữa các cấp Hội chưa thường xuyên

- Một số nhiệm vụ công tác đề ra trong Nghị quyết BCH chưa được triển khai hoặc triển khai chưa có hiệu quả,

2- Về phương hướng và nhiệm vụ hoạt động năm 2017

Mục tiêu: Nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao vị thế của tổ chức nghề nghiệp cả trong nước và ngoài nước; thực hiện phương châm hành động của nhiệm kỳ V là “Hội tụ - Chuyên nghiệp - Phát triển”, Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 (1)Tiếp tục củng cố và tăng cường phát triển Hội, nâng cao chất lượng hội viên, chuyển mạnh và thể hiện rõ tính chất chuyên nghiệp của Hội kế toán và kiểm toán. Củng cố và tăng cường hoạt động của các Hội thành viên. Hoàn thành các thủ tục nâng cấp VICA thành Hội kế toán hành nghề Việt Nam; Phát triển thêm các Hội thành viên mới, trước mắt là Hội Kế toán quản trị, Hội Kiểm toán nội bộ, một số Hội kế toán tỉnh, Thành phố,  đảm bảo đủ điều kiện để nâng cấp Hội thành Tổng Hội kế toán và kiểm toán Việt nam.

(2)Triển khai tích cực có hiệu quả Đề án đào tạo của VAA:

- Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cho hội viên và các doanh nghiệp, đa dạng hóa hình thức tổ chức và mở rộng nội dung, đối tượng tham dự. Hội nghị yêu cầu các cơ quan của Trung ương Hội và các Hội thành viên phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm tromg năm 2017 và chủ động tổ chức các khóa, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Giao cho Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn của TW Hội làm đầu mối và có văn bản chỉ đạo , hướng dẫn , hỗ trợ các Hội thành viên triển khai các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ trong cả nước

- Tập trung nghiên cứu xây chương trình, nội dung đào tạo: Kế toán viên. Kế toán trưởng,  Kiểm toán viên nội bộ, Kế toán quản trị mang thương hiệu của VAA. Tranh thủ sự hợp tác giúp đỡ của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế và các nhà khoa học trong việc nghiên cứu xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, chuẩn đánh giá đầu ra đối với các chương trình đào tạo trên. Thực hiện việc cấp chứng nhận/chứng chỉ của Hội nghề nghiệp cho học viên đạt chuẩn đầu ra (như các hội nghề nghiệp kế toán khu vực và thế giới đã thực hiện). Báo cáo Bộ Tài chính và thông báo cho AFA trước và trong quá trình thực hiện.

- Chuẩn bị tích cực các công việc và điều kiện để tổ chức thi và cấp chứng chỉ kế toán viên  do Bộ Tài chính chuyển giao. Hoàn thành đề án tiếp nhận và triển khai chương trình đào tạo , tổ chức thi và cấp chứng chỉ kế toán viên.

- Tăng cường Hợp tác đào tạo với các Học viện, Trường, trung tâm, các Công ty và đặc biệt là hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp  quốc tế ( ACCA, CPA Úc, ICEAW, CIMA. IMA...)  tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ cho Hội viên.

(3) Đẩy mạnh công tác tư vấn khoa học, phản biện xã hộ và  nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, hội thảo khoa học về kế toán, kiểm toán.

(4)- Tăng cường công tác quản lý chất lượng hành nghề kế toán, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và tư vấn hành nghề kế toán. Tiếp tục cơ cấu lại Ban quản lý hành nghề kế toán phù hợp tình hình và  yêu cầu mới. Xây dựng các hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiên các quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, quy trình thực hiện một số loại dịch vụ kế toán.

      (5) Đẩy mạnh và đổi mới hoạt động của CLBKTTTQ, nâng cao chất lượng hội viên, duy trì sinh hoạt và đổi mới các hoạt động chuyên môn, các hoạt động tôn vinh chức danh kế toán trưởng, giám đốc tài chính…

       (6) Tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, quản bá nghề nghiệp. Duy trì mối liên hệ với hội viên, hỗ trợ hội viên. Nâng cao sự hiểu biết của xã hội về nghề nghiệp kế toán và kiểm toán.

        (7) Công tác đối ngoại và công tác khác

 Tham gia đầy đủ các hoạt động và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho Hiệp hội kế toán Đông Nam Á (AFA). và Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC). Tham gia với Bộ Tài chính chuẩn bị tích cực việc thực hiện các cam kết thừa nhận chứng chỉ hành nghề kế toán và kiểm toán giữa các nước trong khu vực ASEAN. Chủ động tham gia tích cực vào đề án xây dựng chương trình đào tạo kế toán viên hành nghề (ACPA) của ASEAN. Tăng cường giao lưu, hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài khu vực (VACPA, Hội tư vấn Thuế, ACCA, CPA Australia, ICEAW, CIMA, Hội kế toán Thái Lan (FAP), Hội kế toán Malaixia (MIA), Hội kế toán Singapore, Hội kế toán Nhật Bản… )

 

  3- Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này được phổ biến đến từng Hội thành viên

- Từng Ủy viên BCH chủ động triển khai và tham gia công việc theo sự phân công của Chủ tịch Hội.

- Tổng Thư ký Hội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo tình hình triển khai và tiến độ triển khai các công việc cho chủ tịch hội và báo cáo cho BCH tại các kỳ họp trong năm 2017 của Ban Chấp hành.

 

    Hội nghị kêu gọi các Ủy viên BCH, các Hội Thành viên và tất cả Hội viên Hội Kế toán và kiểm toán Việt nam đề cao trách nhiệm nghề nghiệp, phát huy truyền thống và tinh thần nghề nghiệp, ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, đưa nghề nghiệp kế toán , kiểm toán Việt nam phát triển lên một tầm cao mới.


 

 

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình