Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6084933
 • Trong tháng: 93072
 • Hôm nay: 1825
 • Đang Online: 66

Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Công Tham

                                                                                      QUYẾT ĐỊNH

                                                              Về việc bổ nhiệm ông Phạm Công Tham

                                                          Giữ chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Hội

 

                                                         CHỦ TỊCH HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 12/Ttg, ngày 10/01/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội Kế toán Việt Nam (nay là Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam);

Căn cứ điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam được Bộ nội Vụ chuẩn y tại Quyết định số 1318 QĐ-BNV ngày 21 tháng 09 năm 2009;

Xét theo nhu cầu công tác và năng lực cán bộ;

                                                                                           QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Công Tham, Tổng Thư ký, giữ chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, kể từ ngày 01/9/2014.

Điều 2. Ông Phạm Công Tham được hưởng mức lương hàng tháng và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Hội.

Điều 3. Ông Phạm Công Tham và trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                

Nơi nhận:

   - Như Điều 3; 

   - Phòng KT; 

   - Lưu VT, VP

                                                                                                                                                                                                                   TM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI

                                                                                                                                                                                                                                                Chủ tịch

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 (đã ký)

 

 

                                                                    PGS-TS Đặng Văn Thanh

Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Công Tham

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình