Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6084875
 • Trong tháng: 93014
 • Hôm nay: 1767
 • Đang Online: 24

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tạm thời “hệ thống hướng dẫn quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán”

CHỦ TỊCH HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 

Căn cứ Luật Doanh  nghiệp số 60/2005 Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 20/11/2005;

Căn cứ Luật kế toán số 03/2003 Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 17/06/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ Kế toán, Kiểm toán;

Căn cứ Quyết định số 47/2005 QĐ-BTC ngày 14/07/2005 của Bộ Tài chính về việc chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề Kế toán, Kiểm toán;

Căn cứ Thông tư 72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý hành nghề kế toán

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều1: Ban hành kèm theo quyết định này “hệ thống hướng dẫn quản lý và Kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán”. Hệ thống gồm:

 1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp/ cơ sở dịch vụ kế toán;
 2. Quy trình dịch vụ kế toán và mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ quản lý hợp đồng dịch vụ;
 3. Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán tại Doanh nghiệp/ cơ sở dịch vụ kế toán.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tich Công ty/ Chủ cơ sở tư nhân, Tổng giám đốc Doanh nghiệp/ cơ sở dịch vụ kế toán, trưởng các cơ quan và Chủ tịch Hội thành viên liên quan của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:

 • Các đơn vị dịch vụ kế toán
 • Chủ tịch, Tổng thư ký VAA
 • Vụ CĐKT-BTC
 • Hội Kế toán TP HCM;
 • Lưu VT, BQLHN.

TM BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

Quyết định và quy trình

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình