Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6084942
 • Trong tháng: 93081
 • Hôm nay: 1834
 • Đang Online: 73

Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác tổ chức đạo tạo và thi Kế toán viên

 

CHỦ TỊCH HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 

       Căn cứ quyết định số  12/TTg, ngày 10/01/1994 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Hội kế toán Việt Nam ( nay là Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam);

       Căn cứ Điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 1318/QĐ-BNV, ngày 21/9/2009;   

       Căn cứ Nghị quyết hội nghị BCH TW VAA lần thứ V khóa V (số 100/NQ-HKT ngày  22  tháng 04 năm 2016)

      Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Trung ương Hội,   

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

        

         Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo công tác tổ chức đào tạo và thi Kế toán viên gồm các Ông Bà có tên sau:

       1. Đặng Văn Thanh, Chủ tịch VAA, Trưởng ban

        2. Phạm Công Tham, Phó chủ tịch, Tổng thư ký VAA, Phó trưởng Ban

       3. Đặng Thái Hùng, Phó chủ tịch VAA, Phó trưởng Ban

       4. Vũ Hữu Nam, Phó chủ tịch VAA, Phó trưởng Ban

       5. Nguyễn Xuân Thắng, Phó chủ tịch VAA, Phó trưởng Ban

       6. Hà Tường Vy, UVBHC VAA, Ủy viên

       7. Mai Thanh Tòng, UVBHC VAA, Ủy viên

       8. Nguyễn Đăng Huy, UVBHC VAA, Ủy viên

       9. Bùi Băng Đoàn, UVBHC VAA, Ủy viên

 

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội:

        1. Chỉ đạo việc xây dựng chương trình đào tạo kế toán viên,

        2. Chỉ đạo công tác tổ chức đào tạo kế toán viên,

        3. Chỉ đạo việc xây dựng ngân hàng đề thi kế toán viên, 

        4. Chỉ đạo công tác tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ, lập và theo dõi danh sách thí sinh dự thi, được cấp chứng chỉ kế toán viên và theo dõi kế toán viên đã được cấp chứng chỉ

        5. Chỉ đạo chuẩn bị công tác tổ chức thi, chấm thi,

        6. Nghiên cứu đổi mới phương thức thi, nội dung thi và cấp chứng chỉ

        7. Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền.

 

Điều 3: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo

       1. Nhóm chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo kế toán viên, gồm các Ông Mai Thanh Tòng, Bà Hà Thị Tường Vy. Nhóm có nhiệm vụ lập đề án xây dựng nội dung, chương trình chuẩn đào tạo Kế toán viên theo quy định của Luật kế toán 2015

       2. Nhóm chỉ đạo công tác tổ chức đào tạo kế toán viên, gồm Ông Vũ Hữu Nam, Bà Hà Thị Tường Vy. Nhóm có nhiệm vụ xây dựng đề án đào tạo và tổ chức ôn thi cho học viên

       3. Nhóm chỉ đạo xây dựng ngân hàng đề thi, gồm các Ông Đặng Thái Hùng, Nguyễn Đăng Huy. Nhóm có nhiệm vụ: lập đề án xây dựng ngân hàng đề thi và đáp án, tổ chức phản biện, thẩm tra ngân hàng đề thi và đáp án, đảm bảo bám sát nội dung và chương trình chuẩn đào tạo Kế toán viên.

      4. Nhóm chỉ đạo công tác tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh dự thi, theo dõi danh sách người được cấp chứng chỉ, gồm các Ông Phạm Công Tham, Mai Thanh Tòng. Nhóm có nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng tiếp nhận danh sách được bảo lưu kết quả dự thi của thí sinh các năm 2014, 2015. Chuẩn bị hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ dự thi năm 2016 va các năm sau, tổ chức tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ dự thi Kế toán viên, lập danh sách thí sinh dự thi trình hội đồng phê duyệt, tổ chức thu phí dự thi và hoàn phí dự thi (nếu có)

     5. Nhóm chỉ đạo chuẩn bị công tác tổ chức thi, chấm thi gồm, Vũ Hữu Nam, Phạm Công Tham, Hà Thị Tường Vy, Bùi Băng Đoàn. Nhóm có nhiệm vụ lập đề án tổ chức thi, chấm thi, đảm bảo đúng nguyên tắc, bí mật, an toàn và trật tự an nình cho kỳ thi.

     6. Nhóm nghiên cứu đổi mới phương thức thi, nội dung thi và cấp chứng chỉ gồm các Ông/Bà:  Vũ Hữu Nam, Hà Thị Tường Vy, Nguyễn Đăng Huy, Bùi Băng Đoàn.

     7. Nhóm chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền gồm các Ông: Nguyễn Xuân Thắng, Mai Thanh Tòng, Nguyễn Đăng Huy, Bùi Bằng Đoàn. Nhòm có nhiệm vụ lập đề án và tổ chức công tác tuyên truyền về nội dung, chương trình đào tạo, đối tượng, tiêu chuẩn dự thi và kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ kế toán viên của VAA

          Các nhóm công tác được huy động thêm các thành viên tham gia và là thành viên của nhóm

 

       Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các Ông/Bà có tên tại điều 1 và trưởng các bộ phận thuộc cơ quan Hội chị trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                         TM BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

 

 

Nơi nhận:

                              Chủ tịch

 - Như điều 4;

 - Vụ CĐKT&KT- BTC

 - L­ưu: VT,

 

 

 

 

 

                  PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình