Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6084994
 • Trong tháng: 93133
 • Hôm nay: 1886
 • Đang Online: 98

Thẩm định tín nhiệm DN 2015

 

Kính gửi: Các Công ty Dịch vụ kế toán

Đăng ký hành nghề tại Hội Kế toán và Kiểm toán VN

 

          Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhận được công văn số 203/2015 CV-CRC ngày 26/10/2015 và số 188/2015 CV-CRC ngày 30/09/2015 của Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, về việc thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp 2015 đối với các doanh nghiệp.

         Bằng văn bản này, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam thông báo để các đơn vị tự đánh giá về doanh nghiệp của mình và tự nguyện tham gia nếu có nhu cầu. (Hội gửi kèm theo các công văn và hướng dẫn đăng ký của Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)

        Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp 2015 cần gửi đơn đăng ký cho Trung tâm thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, đồng thời gửi 1 bản đăng ký cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam để tiện cho việc theo dõi.

        Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

Nơi nhận:

 • Như trên
 • Lưu VT, QLHN

 

 

   TM. BCH TRUNG ƯƠNG HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

PGS-TS Đặng Văn Thanh

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình