Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6084887
 • Trong tháng: 93026
 • Hôm nay: 1779
 • Đang Online: 35

Ý kiến với BTC về DV Đại lý thuế

  HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 

 
 
 

Số: 130/CV-HKT

V/v: Ý kiến với BTC về DV Đại lý thuế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10  tháng  07    năm 2017

 

 

Kính gửi: Ông Đinh Tiến Dũng  -  Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đồng kính gửi: Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Tài chính

Đồng kính gửi: Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính

Thay mặt các kế toán viên hành nghề và các công ty dịch vụ kế toán, kính báo cáo với Bộ trưởng,  Thứ trưởng phụ trách trực tiếp lĩnh vực kế toán và Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính,  một việc như sau:

Mấy ngày nay, trên trang mạng xã hội, các Công ty dịch vụ kế toán đang rất bức xúc và hoang mang  về phát  biểu của một lãnh đạo cục thuế trong chương trình Bản tin tài chính trưa ngày 6/7/2017 của VTV1, như sau: “ …Do đại lý thuế không đủ nguồn thu để trang trãi nên có thể cho phép các đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán cho các DN có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, các hộ KD chuyển đổi lên DN…”.

Theo lời phát biểu như trên thì các đại lý thuế có quyền cung cấp dịch vụ kế toán mà không cần điều kiện như quy định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13 có đúng không? Và đúng như vậy thì liệu có vi phạm pháp luật hiện hành hay không?

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam rất cần một câu trả lời chính thức từ phía Bộ Tài chính để trả lời và trấn an đội ngũ hành nghề kế toán, các công ty dịch vụ kế toán. Đồng thời có chỉ đạo các Cục thuế phát biểu trước công luận đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Bộ trưởng, Thứ trưởng và Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán./.

Nơi nhận:

 - Như trên;

  - Lưu: VP, QLHN.

TM BCH TW HỘI
CHỦ TỊCH

(Đã ký)  

 
PGS-TS Đặng Văn Thanh

 

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình