Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
SCS Global Consulting (Vietnam) Company Limited
Công ty TNHH TMF Việt Nam
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ TRỌNG TÍN
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC
Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Công ty TNHH TIM SEN
Công ty TNHH dịch vụ thuế & kế toán Việt Tín

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 10520377
 • Trong tháng: 26189
 • Hôm nay: 1866
 • Đang Online: 11

CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM-TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHỮNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 

Phạm Công Tham, Phó chủ tịch, Tổng thư ký VICA, VAA

      Ngành dịch vụ kế toán được Luật kế toán 2003 thừa nhận, nhưng  đến 2007 mới có những bước khởi động và 2008 đã có 19 đơn vị (18 doanh nghiệp và một cá nhân) với 46 kế toán viên, kiểm toán viên đăng ký hành nghề kế toán. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) là tổ chức nghề nghiệp được Bộ Tài chính chuyển giao thực hiện nhiệm vụ đăng ký và quản lý hành nghề  kế toán. Với sự nỗ lực cố gắng của VAA và sự hỗ trợ giúp đỡ của Bộ Tài chính, thị trường dịch vụ kế toán đã có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 30%, Sau 5 năm hoạt động, đến 2012 đã có 59 đơn vị với 142 kế toán viên đăng ký HNKT, tăng gấp 3 lần so với năm 2008

     Trước yêu cầu phát triển của ngành dịch vụ kế toán, thể theo nguyện vọng của những người hành nghề dịch vụ kê toán, VAA đã quyết định thành lập Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là Vietnam Association of Chartered Accountants, gọi tắt là VICA (quyết định số 218/HKT-VP ngày 11/12/2012 của Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam). Thực hiện quyết định của VAA, ngày 25/01/2013 Đại hội lần thứ nhất của những hội viên sáng lập VICA đã được tổ chức long trọng tại TP HCM với 30 hội viên tổ chức và 22 hội viên cá nhân. Sau 3 năm hoạt động, đến nay VICA đã có 58 hội viên tổ chức và 52 hội viên cá nhân, tăng gấp hơn 2 lần so với khi mới thành lập.

     Mặc dù mới được thành lập, nhưng VICA - tổ chức nghề nghiệp của những người hành nghề dịch vụ kế toán chuyên nghiệp đã được xây dựng và phát triển đáp ứng yêu cầu của một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp.

     VICA có BCH gồm 15 thành viên, BKT 3 thành viên, 4 Ban chuyên môn và 2 văn phòng (Hà Nội và TP HCM), và trang tin vica.org.vn. Sau 3 năm hoạt động, VICA đã đạt được những thành quả nổi bật sau:

     Thứ nhất: Đã xây dựng được hệ thống các quy định, quy chế, nội quy quản lý các hoạt động của VICA và của hội viên (19 văn bản). Những văn bản này đã giúp cho việc điều hành các hoạt động của VICA có hiệu quả, góp phần hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng, giá trị dịch vụ kế toán, và uy tín với khách hàng.

     Thứ hai: Đã tổ chức các hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức, hội thảo, cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, giải đáp vướng mắc kịp thời cho hội viên… nhằm  phục vụ tốt nhất cho hội viên. Qua 3 năm đã tổ chức 30 lớp cập nhật kiến thức và 10 cuộc hội thảo trên cả hai miền Nam Bắc với trên 3.600 lượt người tham gia. Các lớp cập nhật và hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo hội viên và KTVHN. Nội dung phương pháp cập nhật cũng thường xuyên đổi mới, kết hợp phổ biến của giảng viên với trao đổi về những vướng mắc và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hành nghề kế toán. Đã hợp tác với ACCA, ICAEW và một số Tập đoàn, Tổng công ty, Trung tâm đào tạo mở một số lớp cập nhật kiến thức và hội thảo cho hội viên và cán bộ kế toán, kiểm toán

     Thứ ba: Đã xây dựng hệ thống hướng dẫn về quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, Xây dựng quy định về đánh giá chấm điểm và phân loại chất lượng dịch vụ kế toán. Làm cơ sở cho các hội viên nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ cho đơn vị mình, tự kiểm tra, soát xét chất lượng dịch vụ của đơn vị và làm cơ sở cho công tác kiểm tra của Hội đối với các đơn vị hội viên. Đã tích cực tham gia với Ban quản lý hành nghề kế toán  và Vụ CĐKT&KT BTC kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán tại hơn 40 doanh nghiệp dịch vụ

     Thứ tư: Thực hiện việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, tổ chức cho hội viên tham gia vào các dự thảo chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, thu thập nguyện vọng, ý kiến tham gia của hội viên báo cáo kiến nghị các cơ quan Nhà nước giải quyêt, nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng trong lĩnh vực thị trường dịch vụ kế toán. Tăng cường công tác hỗ trợ và kiểm soát chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán. Biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân có thành tích. Kiểm tra, chấn chỉnh, kiến nghị xử lý kịp thời các tổ chức và cá nhân hội viên vi phạm các chuẩn mực chế độ kế toán và đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán.

     Thứ năm: BCH VICA đã thực hiện có nền nếp chế độ sinh hoạt BCH, BKT định kỳ, bám sát Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết của các hội nghị BCH, xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm công tác hàng năm của Chi hội. Chỉ đạo các Văn phòng và các Ban xây dựng Quy chế, kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo thông tin thông suốt đến BCH và hội viên. Duy trì và nâng cao chất lượng thông tin trang website, đến nay trang website đã có trên 2 triệu lượt người truy cập.

      Thứ sáu: Thường trực BCH Chi hội đã phối hợp chặt chẽ với Ban QLHNKT trong các công việc của Ban QLHN và VICA. Kết quả đăng ký hành nghề kế toán hàng năm như sau:

      + Năm 2012 có 59 DN & cơ sở tư nhân đăng ký, với 142 KTVHN

      + Năm 2013 có 82 DN & cơ sở tư nhân đăng ký, với 190 KTVHN

      + Năm 2014 có 94 DN & cơ sở tư nhân đăng ký, với 227 KTVHN

      + Năm 2015 có 109 DN & cơ sở tư nhân đăng ký, với 254 KTVHN

(Năm tăng thấp nhất là 15%, năm tăng cao nhất trên 30% so với năm trước)

     Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua còn một số tồn tại thiếu sót: công tác phát triển hội viên còn chậm, nhiều đơn vị DVKT chưa tham gia Chi hội. Việc tổ chức sinh hoạt cho hội viên chưa thường xuyên, chưa có hình thức sinh hoạt phong phú cuốn hút hội viên…

     Đánh giá chung: Sau 8 năm hoạt động của lực lượng hành nghề dịch vụ Kế toán (2008-2015) và sau 3 năm hoạt động của vica, lực lượng hành nghề dịch vụ kế toán đã có những bước phát triển vượt bậc. Nếu như năm 2008 chúng ta có: 19 đơn vị dịch vụ kế toán, với 46 kế toán viên đăng ký, làm dịch vụ cho 309 khách hàng và có doanh thu 28,6 tỷ đồng thì đến 2015 đã có 109 đơn vị (tăng 5,7 lần), với 254 kế toán viên (tăng 5,5 lần), làm dịch vụ cho trên 5.000 khách hàng (tăng 16 lần), có doanh thu trên 436 tỷ đồng (tăng 15 lần), khẳng định sự ra đời và phát triển của một ngành dịch vụ mới- dịch vụ kế toán, góp phần đáng kể vào GDP và nâng cao tính minh bạch về tài chính của nền kinh tế.

     Với những thành tích đạt được, VICA và một số hội viên đã được Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Hộ Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tặng nhiều bằng khen, giấy khen và các phần thưởng cao quý khác.

     Phát huy những kết quả đạt được, toàn thể BCH, BKT và hội viên VICA nguyện tích cực chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội VICA lần thứ II và nâng cấp thành Hội kế toán hành nghề Việt nam, chuẩn bị tốt hành trang để thi hành luật Kế toán 2015 đã được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017.

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Cổ phần MISA
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Banner
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình