Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
SCS Global Consulting (Vietnam) Company Limited
Công ty TNHH TMF Việt Nam
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ TRỌNG TÍN
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC
Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Công ty TNHH TIM SEN
Công ty TNHH dịch vụ thuế & kế toán Việt Tín

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 10520353
 • Trong tháng: 26165
 • Hôm nay: 1842
 • Đang Online: 13

GIỚI THIỆU VỀ HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 

Phạm Công Tham, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

1. Tên tiếng Việt: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

2. Tên giao dịch Quốc tế là: Vietnam Association of Accoutants and Auditors.

3. Tên viết tắc là: HKT hoặc VAA

4. Logo

 

     5.  Địa chỉ:

          192 Giai Phong street, Thanh Xuan District, Ha Noi, Vietnam

          Tel.: +84-4-38686721; Fax: +84-4-38686722;

          Email: vaavietnam@gmail.com     Website: www.vaa.net.vn

https://www.facebook.com/hoiketoankiemtoanvaa.vn

    6. Hội Kế toán Việt Nam được Thành lập năm 1994 (theo Quyết định số: 12/TTg ngày 10 tháng 01 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ) và được đổi tên thành Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam theo quyết định số 35/2004/QĐ-BNV ngày 18/05/2004 của Bộ Nội vụ. Được sự cho phép của Ban Đối ngoại thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (công văn số 1110/ĐN-TW ngày 19/06/1977), năm 1998 Hội được gia nhập Thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Thế giới (IFAC) và Liên đoàn Kế toán các nước ASEAN (AFA). Hội đã hoạt động được trên 20 năm.

   7. Hội có 27 tổ chức thành viên gồm 2 hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, 10 Hội kế toán Tỉnh, Thành phố, 6 Hội kế toán ngành, 7 chi hội kế toán trực thuộc , 2 Hội viên tổ chức

   8. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán ở Việt Nam, vì sự nghiệp duy trì và phát triển nghề nghiệp; nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn; giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính của đất nước; Hội nhập với tổ chức nghề nghiệp Kế toán và Kiểm toán các nước trong khu vực và thế giới.

  9. Nhiệm vụ của Hội

1/ Điều hòa, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên, các tổ chức trực thuộc để đảm bảo thực hiện Điều lệ Hội.

2/ Tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về Tài chính, Kế toán, Kiểm toán và cụ thể hóa, hướng dẫn các chính sách, chế độ kế toán, kiểm toán.

3/ Tổ chức và tham gia nghiên cứu khoa học về Tài chính, Kế toán và Kiểm toán.

4/ Tư vấn, phan 3bie6n5 và giám định xã hội đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán khi có yêu cầu.

5/ Tổ chức thông tin, cập nhật kiến thức cho Hội viên; tập hợp, đoàn kết , động viên Hội viên giúp đỡ nhau nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

6/ Thực hiện các nhiệm vụ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

7/ Thực hiện vai trò là thành viên của các Tổ chức mà Hội là thành viên. Hợp tác các Hội khoa học - kỹ thuật trong nước, các liên đoàn kế toán Quốc tế, khu vực và Hội kế toán các nước theo quy định của Nhà nước.

8/ Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức thành viên và Hội viên.

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Cổ phần MISA
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Banner
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình