Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
SCS Global Consulting (Vietnam) Company Limited
Công ty TNHH TMF Việt Nam
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ TRỌNG TÍN
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC
Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Công ty TNHH TIM SEN
Công ty TNHH dịch vụ thuế & kế toán Việt Tín

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 10631413
 • Trong tháng: 64640
 • Hôm nay: 3069
 • Đang Online: 23

Hướng dẫn thủ tục gia nhập Hội viên VICA

Kính gửi: Ông/Bà Chủ tịch, Tổng giám đốc

                                                                                                                                     Các Doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ kế toán

Thực hiện Quy chế hoạt động của Chi hội Kế toán Hành nghề Việt Nam (VICA) được Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam phê duyệt tại quyết định số 43/QĐ/HKT, ngày 22/03/2013. Chi hội Kế toán Hành nghề Việt Nam hướng dẫn thủ tục gia nhập hội viên của VICA như sau:

1.     Gia nhập Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam, hội viên được hưởng các quyền lợi sau:

1.1-         Được tham gia các hoạt động của VICA;

1.2-         Được tham gia sinh hoạt, trao đổi chuyên môn, tham dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và các lĩnh vực khác;

1.3-         Được miễn, giảm một phần chi phí đào tạo, cập nhật kiến thức, hội thảo do Chi hội tổ chức. Được hưởng các ưu đãi khác khi sử dụng các dịch vụ do Chi hội cung cấp;

1.4-         Được Chi hội bảo trợ, tạo điều kiện để thực hiện các sáng kiến, cải tiến nghiệp vụ kế toán hoặc nghiên cứu các đề tài khoa học về kinh tế, tài chính kế toán trong phạm vi và khả năng của Chi hội;

1.5-         Được yêu cầu Chi hội bảo vệ lợi ích hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp của hội viên khi bị xâm phạm;

1.6-         Được kiến nghị với Chi hội đề nghị cơ quan Nhà nước những vấn đề cần sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các chính sách, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế; kiến nghị sửa đổi, bổ sung về chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến hoạt động của chi hội;

1.7-         Hội viên chính thức được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chấp hành Chi hội, được tham dự và biểu quyết trong các Hội nghị của Chi hội. Hội viên được quyền uỷ quyền thực hiện các quyền của mình cho hội viên khác;

1.8-         Hội viên tổ chức là doanh nghiệp/hộ kinh doanh dịch vụ kế toán, là doanh nghiệp kiểm toán, được cử một cán bộ quản lý doanh nghiệp làm đại diện để thực hiện các nhiệm vụ và quyền của hội viên. Người đại diện của hội viên tổ chức được thực hiện các nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 10Điều 11 của Quy chế hoạt động của Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam;

1.9-         Được làm đơn xin ra khỏi Chi hội khi xét thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia sinh hoạt.

2.        Thủ tục gia nhập Chi hội: Thực hiện theo quy định tại điều 7 của Quy chế hoạt động của Chi Hội, cụ thể phải thực hiện các thủ tục sau:

2.1- Đối với hội viên tổ chức: Doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán, Doanh nghiệp kiểm toán độc lập gửi hồ sơ xin gia nhập Chi hội về Văn phòng Chi hội;

Bộ hồ sơ gồm:

-         Đơn xin gia nhập Chi hội theo mẫu của Chi hội;

-         Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức cung cấp dịch vụ;

-         Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

-         Bản sao có chứng thực chứng chỉ kiểm toán viên (KTV) hoặc chứng chỉ kế toán viên (APC) hoặc bằng cử nhân trở lên của người đại diện của tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán;

-         Quyết định của Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty về việc cử người đại diện cho tổ chức tham gia sinh hoạt với tư cách là hội viên chính thức

          2.2- Đối với hội viên cá nhân

Bộ hồ sơ gồm:

-         Đơn xin gia nhập Chi hội theo mẫu của Chi hội;

-         Bản sao Chứng chỉ KTV hoặc Chứng chỉ APC (đối với hội viên cá nhân chính thức, hội viên liên kết), bản sao văn bằng cử nhân (đối với hội viên liên kết, hội viên dự bị).

            Ban chấp hành Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam rất hân hạnh chào đón các hội viên mới gia nhập Chi hội (xin gửi kèm các mẫu đơn gia nhập Chi hội Kế toan hành nghề Việt Nam)./.

 

Nơi nhận:

-      Các thành viên BCH VICA

-      Chủ tịch, Tổng thư ký VAA

-      Vụ CĐKT-BTC

-     Lưu VT, VP Chi hội.

TM. BCH CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

(Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)

 

 

CV 248/HKT-VICA hướng dẫn thủ tục gia nhập Hội viên VICA (1)

CV 248/HKT - VICA hướng dẫn thủ tục gia nhập Hội viên VICA (trang 2)

Mẫu đơn gia nhập Hội

Ngày đăng: 04/01/2018

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Cổ phần MISA
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Banner
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình