Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
SCS Global Consulting (Vietnam) Company Limited
Công ty TNHH TMF Việt Nam
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ TRỌNG TÍN
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC
Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Công ty TNHH TIM SEN
Công ty TNHH dịch vụ thuế & kế toán Việt Tín

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 10520465
 • Trong tháng: 26277
 • Hôm nay: 1954
 • Đang Online: 18

CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 47/2005/QĐ-BTC CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH “Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý hành nghề Kế toán”

Ngày đăng: 26/10/2016 - Lượt xem: 2432
Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC, ngày 14/7/2015, của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý hành nghề Kế toán” cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Điều 1 của Quyết định ghi rõ:

“Giao cho Hội nghề nghiệp Kế toán và Kiểm toán quản lý nghề Kế toán,Kiểm toán đối với cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán.”

Với lộ trình từng năm, quy định rất chi tiết tại Điều 3 của Quyết định.

    Phải khẳng định rằng, Quyết định 47/2005/QĐ-BTC, rất phù hợp với yêu cầu tăng cường thể chế của Nhà nước pháp quyền trong xã hội dân sự và chủ trương xã hội hóa các dịch vụ công của Nhà nước Việt Nam. 

   Nhận nhiệm vụ do Bộ trưởng giao, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã nhận thức rõ trách nhiệm rất vinh dự và cũng rất nặng nề. Để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tài chính, ngay từ năm 2004 Hội đã tập trung lực lượng và trí tuệ xây dựng đề án, kế hoạch và tổ chức triển khai công việc rất tích cực, khẩn trương, có bài bản và thực hiện quản lý đăng ký hành nghề. Trong hơn 10 năm qua, công tác quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán  đã đi vào nền nếp, đã góp phần tích cực vào phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, phát triển thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ hành nghề kế toán. Hội đã xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản, quy chế, quy trình quản lý và đăng ký hành nghề, đã thành lập Ban quản lý hành nghề trực thuộc Hội, bố trí nhân sự, thành lập Hội Kế toán viên hành nghề (VICA), là thành viên của VAA, với trên 100 hội viên, hoạt động rất có hiệu quả. Hội đã thường xuyên báo cáo Bộ về công việc cũng như những kết quả đạt được. Gần đây, trong quá trình triển khai các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kế toán 2015, có ý kiến đề nghị Hội chuyển giao lại nhiệm vụ này cho Bộ Tài chính. Tất nhiên, chỉ là ý kiến ban đầu của các bộ phận tham mưu, chứ chưa phải là quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nhưng cũng cần có sự trao đổi để làm rõ các quan điểm và chủ trương đã hình thành gần hai chục năm nay. Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán đã có ý kiến chính thức với Bộ trưởng Bộ Tài chính (Công văn số 220 HKT ngày 17-10-2016) bày tỏ quan điểm và nêu kiến nghị rất cụ thể.

    Trước hết, cần khẳng định điều mà ai cũng biết và đã ghi trong Luật Kế toán 2003, 2015 rằng, phát triển dịch vụ kế toán là nhu cầu cấp thiết và việc làm rất có ích trong nền kinh tế thị trường hội nhập và mở cửa. Đặc biệt, trong nền kinh tế Việt Nam, khi có tới trên 95% doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dịch vụ kế toán không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức hệ thống thông tin kinh tế, tuân thủ luật pháp về kinh doanh, về thi hành Luật Kế toán, thống kê mà còn góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng dịch vụ trong GDP.

     Thứ hai, Hành nghề kế toán và quản lý hành nghề kế toán đã là một thực tế ở Việt Nam. Trong nền kinh tế, cung cấp dịch vụ kế toán phải do các kế toán viên chuyên nghiệp, có năng lực, có chứng chỉ,… thực hiện theo quy định của Luật pháp về đăng ký hành nghề, về kiểm soát chất lượng,…Vấn đề là ai (Nhà nước hay tổ chức nghề nghiệp) quản lý hành nghề kế toán. Sau gần 8 năm (từ 1997) hình thành ý tưởng và thảo luận rất kỹ lưỡng, đến năm 2004, Bộ Tài chính đã nêu chủ trương và yêu cầu rõ ràng trong Chỉ thị số 05 /2004/CT-BTC, ngày 30-7-2004, của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng. Tại mục 6, Bộ trưởng Bộ Tài  chính đã chỉ thị Thủ trưởng cơ quan tài chính các cấp: “Tiếp tục tăng cường vai trò của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đề xuất giải pháp để phối hợp với các Bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố củng cố và tăng cường hoạt động của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kế toán các tỉnh thành phố, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, hướng đến giao nhiệm vụ giám sát chất lượng dịch vụ, quản lý đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho kế toán trưởng, kế toán viên, kiểm toán viên, người hành nghề kế toán và các chức năng khác cho Hội Kế toán Việt Nam, đề xuất hướng mở rộng hợp tác quốc tế về kế toán, phối hợp với các tổ chức kế toán quốc tế, các chuyên gia kế toán nước ngoài đào tạo, huấn luyện xây dựng chuẩn mực kế toán và phát triển hành nghề kế toán ở Việt Nam”(Chỉ thị số 05 /2004/CT-BTC). Phải nói rằng, đây là một chủ trương mang tính chiến lược về phát triển nghề kế toán và tổ chức quản lý, dịch vụ công. Sau chỉ thị đó, Bộ trưởng  Tài chính đã ban hành Quyêt định số 47/2005/QĐ-BTC, ngày 14-7-2005, về việc “Chuyển giao cho Hội nghề nghiệp một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán” Quyết định nêu rõ, 6 công việc chuyển giao cho VAA (Mục 2, Điều 1) với một lộ trình chuển giao rất cụ thể (Điều 3 của QĐ).

            6 công việc đó là:

a) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp kế toán cho người làm kế toán, người hành nghề kế toán.

b) Quản lý thống nhất danh sách người hành nghề kế toán và danh sách doanh nghiệp dịch vụ kế toán.

c) Thực hiện kiểm tra tuân thủ pháp luật về kế toán, chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp kế toán và người hành nghề kế toán cá nhân.

d) Tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng đơn vị kế toán Nhà nước.

e) Cử cán bộ chuyên môn của Hội tham gia Hội đồng quốc gia về kế toán, các Ban soạn thảo chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán hoặc soạn thảo chế độ kế toán.

g) Các công việc cụ thể khác như: Cử Đại diện của Hội trong thành phần Hội đồng thi tuyển kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước, tham gia tổ chức thi tuyển kế toán viên hành nghề,…

   Lộ trình chuyển giao nhiệm vụ được quy định rất cụ thể, gồm 3 giai đoạn: Trong hai năm 2005-2006, từ năm 2007 trở đi và sau năm 2008.

  Nhiều công việc  đã được chuyển giao và Hội đã thực hiện rất tốt các công việc. Nhưng rất tiếc, cho đến nay, một số việc vẫn chưa được chuyển giao và quyết định chưa được thực hiện trọn vẹn.

   Thứ ba, Để triển khai nhiệm vụ do Bộ Tài chính chuyển giao, Hội đã triển khai rất tích cực các công việc trong hơn hai năm (2005-2007), từ việc xây dựng các đề án, thành lập Ban quản lý hành nghề kế toán trực thuộc Hội, tham gia xây dựng các văn bản, các quy chế của Bộ về quản lý hành nghề, xây dựng các quy chế, quy trình của Hội về đăng ký hành nghề và quản lý hành nghề kế toán. Công việc đăng ký hành nghề và quản lý hành nghề kế toán đã đi vào nề nếp, thị trường dịch vụ kế toán đã phát triển đáng kể, chất lượng dịch vụ và chất lượng hành nghề được kiểm soát. Hội đã thành lập Hội Kế toán viên hành nghề (Vietnames Intitute of  Chartered Accountants - VICA). Ban quản lý hành nghề, Hội Kế toán viên hành nghề, nhiều Công ty dịch vụ kế toán, kế toán viên hành nghề đã được tôn vinh, nhận bằng khen của Bộ Tài chính, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Phải nói rằng, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển giao khá phức tạp và vất vả. Ngay trong tờ trình của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, ngày 31-8-2007, cũng nêu rõ: “Việc triển khai đăng ký hành nghề kế toán hiện nay là rất khó khăn, bởi lẽ từ trước đến nay (năm 2007) Bộ Tài chính cũng không quản lý danh sách các doanh nghiệp dịch vụ kế toán. Đối tượng phải thực hiện đăng ký rất rộng,…” (Tờ trình ngày 31-8-2007)

    Mặc dù vậy, với tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp, có bài bản, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã và đang thực hiện rất tốt, có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nghề nghiệp và hành nghề kế toán. Hội đã thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ. Gần đây nhất, Bộ cũng đã có công văn 1152- BTC ngày 26-5-2016:  “Ghi nhận các kết quả mà VAA đã thực hiện từ thẩm tra hồ sơ, xác nhận và thông báo công khai đủ điều kiện hành nghề kế toán hàng năm cho các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ kế toán, kiểm tra chất lượng dịch vụ,… Tổ chức tuyên truyền,… Phát hiện và kiến nghị Nhà nước sửa đổi bổ sung những vấn đề còn bất cập, thiếu đồng bộ trong các quy định về lĩnh vực quản lý dịch vụ kế toán; tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ,…”

   Thực tế đó đã khẳng định, việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý hành nghề cho Hội là đúng đắn, sáng suốt và cần tiếp tục thực hiện theo Quyết định 47. Đã nhiều lần lãnh đạo Hội đề nghị Bộ tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 47, để chuyển giao tiếp cho Hội những công việc đã nêu trong Quyết định 47 về lộ trình chuyển giao các công việc còn lại. Nhưng rất tiếc, không nhận được sự phản hồi và chưa được thực hiện.

   Thứ tư, Có ý kiến đề nghị VAA không thực hiện xác nhận để kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp dịch vụ kế toán được hành nghề và kinh doanh dịch vụ kế toán từ 1-1-2017, vì theo quy định của Luật Kế toán, số 88/2015/QH13, thay thế Luật Kế toán năm 2003. Ý kiến và lý lẽ như vậy là không hoàn toàn chính xác. Về thực chất, cả hai  Luật Kế toán 2003 và  2015, không quy định cụ thể về chức năng của Hội. Điều 58, Luật Kế toán 2003 chỉ quy định, quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp kế toán, Điều 70 Luật Kế toán 2015 quy định cụ thể hơn “Tổ chức nghề nghiệp kế toán.

         1. Tổ chức nghề nghiệp kế toán được thành lập, hoạt dộng theo quy định của pháp Luật về Hội và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Pháp luật về Kế toán.

         2. Tổ chức nghề nghiệp kế toán được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho người làm kế toán, kế toán viên hành nghề  và thực hiện một số nhiệm vụ liên quan hoạt động kế toán  do Chính phủ quy định.

   Cả Luật 2003 và 2015 đều quy định (Điều 71)

              1 - Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về kế toán.

              2 - Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về kế toán.

   Để quản lý Nhà nước về kế toán không nhất thiết Bộ Tài chính phải trực tiếp làm một số công việc cụ thể mà có quyền giao hay không giao, ủy quyền hay không những công việc cụ thể cho các tổ chức nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp thực hiện. Việc này Bộ đã làm từ năm 2005, bằng việc ban hành  quyết định chuyển giao mang tính chất ủy quyền một số nhiệm vụ cho Hội. Đây cũng là ý chí và thẩm quyền của Chính phủ khi giao chức năng này cho Bộ Tài chính. Ngay từ năm 2004, Nghị định số 129/2004 NĐ-CP của Chính phủ, ngày 31-5-2004, do Thủ tướng Phan Văn Khải ký, tại Điều 46 đã quy định: Doanh nghiệp dịch vụ kế toán và người hành nghề kế toán phải đăng ký danh sách hành nghề với Hội Kế toán Việt Nam và chịu sự quản lý của Hội Kế toán về đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ theo sự ủy quyền của Bộ Tài chính”.

     Bộ Tài chính thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, các việc thuộc chức năng quản lý Nhà nước phải do Bộ đảm nhiệm, như ban hành chính sách, quy chế, quy định, thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý dịch vụ, hành nghề kế toán, kể cả giám sát các việc đã ủy quyền cho Hội. Vì vậy, không thể lấy lý do quy định của Luật Kế toán 2015 để dừng việc thực hiện QĐ số 47-2005.

  Thứ năm, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18-3-2013 Phê duyệt "Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030" , tại điều 1, mục II, điểm 6 ghi rõ : " Đẩy mạn sự phát triển các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong nước trở thành tổ chức tự quản.

     Việc thúc đẩy phát triển các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nước được thực hiện theo hướng từng bước mở rộng và xem xét để chuyển giao các công việc thuộc chức năng quản lý nhà nước cho các tổ chức nghề nghiệp (VÂ, VACPA), như soạn thảo, cập nhật chuẩn mực kế toán, kiểm toán, tổ chức thi kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề...Phấn đấu đến năm 2020 các tổ chức nghề nghiệp của Việt nam thực sự trở thành tổ chức nghề nghiệp tự quản, có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động như các tổ chức nghề nghiệp kế toán quốc tế khác nhằm tăng cường phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, vai trò của Hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ Tài chính , kế toán, kiểm toán ".

  Chả lẽ những cơ quan tham mưu của Bộ Tài chính khi soạn thảo chiến lược này không nghĩ tới trách nhiệm tiếp tục chuyển giao cho Hội những công việc khác thuộc chức năng quản lý nhà nước, mà lại có ý định thu về những công việc đã chuyển giao và đang thực hiện tốt có hiệu quả hơn 10 năm qua. 

     Các Bộ trưởng của Bộ Tài chính qua các thời kỳ như Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng, Vũ Văn Ninh, Vương Đình Huệ,  Đinh Tiến Dũng, trong các buổi làm việc với Hội đều khẳng định chủ trương chuyển giao cho Hội các nhiệm vụ theo tinh thần của Quyết định 47 và yêu cầu Hội làm tốt công việc được chuyển giao.  

    Trình bày những điều trên để chứng minh rằng, việc giao cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam làm nhiệm vụ quản lý hành nghề là một chủ trưởng và quyết sách rất rõ ràng, sáng suốt, phù hợp với xu hướng cải cách thể chế của Thủ tướng Chính phủ và các thế hệ lãnh đạo Bộ Tài chính trong gần 20 năm qua. Một chủ trưởng đúng như vậy, không nên dừng thực hiện và quay về cơ chế cũ, cách làm cũ.

  Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Tài chính, cần tổ chức đánh giá một cách toàn diện QĐ 47 và việc thực hiện QĐ 47. Bởi vì, đây là một chủ trương lớn, một quyết định rất dúng đắn, hợp lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm 2005. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Quyết định số 47, tiếp tục giao cho VAA nhiệm vụ quản lý hành nghề theo thẩm quyền của Bộ, tránh xáo trộn một công việc đang được tổ chức triển khai có hiệu quả, vì sự phát triển dịch vụ Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (thành viên của VUSTA, IFAC và AFA cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính chuyển giao (Ủy quyền), thực hiện các chức năng và quyền theo quyết định thành lập Hội do Thủ tướng Chính phủ ký (QĐ 12 TTg), theo  điều lệ của Hội đã được Bộ Nội vụ phê duyêt năm 2004.

Tài liệu Tham Khảo

         -  Luật Kế toán 2003 và 2015

         -  Nghị định số 129/2004 NĐ-CP của Chính phủ, ngày 31-5-2004

         -  Nghị định số 129, 72 của Chính phủ

         -  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 480/QĐ-TTg ngày 18-3-2013 phê duyệt  Chiến lược Kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030

         -  QĐ 12 TTg năm 1994 của Thủ tướng CP Thành lập Hội Kế toán Việt nam

        -  Quyêt định số 47/2005/QĐ-BTC, ngày 14-7-2005

        -  Chỉ thị số 05 /2004/CT-BTC ngày 30-7-2004, của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng

        -  Tờ trình Bộ trưởng Tài chính của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, ngày 31-8-2007

        -  Công văn số 220 HKT ngày 17-10-2016 của Chủ tich VAA gửi Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

        -  Công văn số 14382 BTC-CĐKT ngày 12-10-2016 của Bộ Tài chính

 

TCKT về QĐ 47

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Cổ phần MISA
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Banner
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình