Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 7302968
 • Trong tháng: 115075
 • Hôm nay: 285
 • Đang Online: 79

Dịch vụ kế toán năm 2015 và định hướng năm 2016

Ngày đăng: 04/02/2016 - Lượt xem: 9485
Trước yêu cầu của nền kinh tế chuyển đổi và trong tiến trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động dịch vụ kế toán Việt Nam được hình thành và phát triển cùng với việc tạo lập hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý, tăng cường hoạt động các tổ chức nghề nghiệp

1. Những kết quả đạt được năm 2015:

Trước yêu cầu của nền kinh tế chuyển đổi và trong tiến trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động dịch vụ kế toán  Việt Nam được hình thành và phát triển cùng với việc tạo lập hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý, tăng cường hoạt động các tổ chức nghề nghiệp. Chất lượng dịch vụ  không ngừng được cải thiện và đã khẳng định được vị trí trong nền kinh tế Quốc dân. Các công ty dịch vụ kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc trợ giúp , tư vấn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp về pháp luật, chế độ, thể chế tài chính, kế toán nhà nước, cũng như việc lập, ghi sổ kế toán, tính thuế, lập báo cáo tài chính. Tính đến nay dịch vụ kế toán ở Việt Nam đã hình thành và phát triển được 6 năm, mặc dù khái niệm này đã xuất hiện trên các văn bản pháp lý của Nhà nước từ những năm 2003. Nếu so sánh với các ngành khác thì thấy việc hoạch định chính sách có trước khá lâu với thực tế - đó là một điều rất ít xẩy ra ở Việt Nam, để thấy sự khó khăn của loại dịch vụ này như thế nào ở Việt Nam. Có thể điểm qua lộ trình hình thành của loại dịch vụ này như sau: Năm 2003 Luật Kế toán quy định, năm 2005 Bộ Tài chính có Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC ngày 14/07/2005 về việc “Chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán”; đến năm 2007 Bộ Tài chính có Thông tư số 72/2007/TT – BTC ngày 27/06/2007 Hướng dẫn đăng ký và quản lý hành nghề kế toán;

Trên cơ sở các văn bản của Nhà nước, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã có quyết định 121/2007/QĐ-HKT ngày 27/7/2007 và QĐ 123/2007/QĐ-HKT ngày 30/7/2007 thành lập Ban Quản lý hành nghề kế toán (QLHNKT) và quy định chức năng nhiệm vụ của Ban QLHNKT. VAA cũng đã ban hành một loạt văn bản huớng dẫn thực hiện việc đăng ký hành nghề, cập nhật kiến thức và kiểm tra chất lượng dịch vụ hành nghề kế toán.

VAA đã khởi động công tác quản lý hành nghề, tổ chức hội nghị về đăng ký và quản lý hành nghề kế toán vào tháng 10/2007. Đến năm 2008 đã có 18 doanh nghiệp và 1 hộ kinh doanh đã được công bố công khai đủ điều kiện hành nghề kế toán với 46 kế toán viên hành nghề. Hiện nay, tính đến 31/12/ 2015 đã có 109 doanh nghiệp với 254 kế toán viên đăng ký hành nghề tại VAA.

Chất lượng dịch vụ hàng năm được nâng lên một cách rõ rệt, các công ty DVKT đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị dịch vụ cung cấp. Năm 2015 VAA đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra 16 C.ty/109 C.ty.  Kết quả chấm điểm ( theo thang điểm 100) như sau:

 - Loại yếu                     ( 46/100 điểm)      1/16 công ty

- Loại  TB                     (69 /100 điểm)       1/16 công ty

- Loại khá B1        (70 – 79/ 100 điểm):       8/ 14 công ty;

- Loại xuất sắc A2 (80– 87 /100 điểm):       6/16 công ty             

Thông qua việc trực tiếp kiểm tra tại các Công ty, có thể rút ra bài học cho cả phía kiểm tra và phía được kiểm tra: Công khai, minh bạch không thiên vị, tư vấn, hướng dẫn để các Công ty hoạt động ngày càng nâng cao chất lượng.

Kiểm tra chất lượng hàng năm đã giúp các công ty: nhìn thấy những khoảng thiếu hụt trong việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ chuẩn mực kế toán, chính sách tài chính, thuế và đạo đức nghề nghiệp của kế toán viên hành nghề, và kịp thời giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các chính sách của Nhà nước. Quan trọng hơn, đó là giúp cho các Công ty có dịp soi xét lại các quy chế đã ban hành để từ đó khắc phục bổ sung phù hợp, hợp lý và đầy đủ hơn trong điều hành hoạt động, tăng cường chất lượng dịch vụ, sẵn sàng cho hội nhập. Thông qua công tác kiểm tra giúp cho VAA nắm bắt được các vướng mắc thuộc lĩnh vực mình quản lý kịp thời báo cáo Bộ Tài chính tháo gỡ các vướng mắc cho đơn vị, đồng thời rút ra các bài học để ngày một quản lý tốt góp phần phát triển nghề nghiệp kế toán Việt Nam.

 

Đối với công tác đào tạo, cập nhật kiến thức, ngày càng tăng về số lượng, chất lượng và công tác tổ chức, quản lý lớp học. Hình thức tổ chức ngày một cải tiến và hoàn thiện; Nội dung ngày một phong phú, số chuyên đề đào tạo, cập nhật  ngày một mở rộng phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của dịch vụ kế toán. Với các hình thức phong phú (Mở lớp đào tạo, cập nhật theo chuyên đề, tổ chức các buổi hội thảo với các chủ đề, như tham gia dự thảo Luật kế toán , nâng cao chất lượng BCTC, Hiệp định TTP, AEC,...), năm 2015 đã tổ chức thành công 17 lớp cập nhật kiến thức và 7 hội thảo, với khoảng 2.000 lượt người tham dự, tăng hơn 2 lần so với 2014. Sự thành công lớn nhất đó là thông qua việc tổ chức trực tiếp các cuộc hội thảo về sửa đổi, bổ sung Luật kế toán 2003, Bộ Tài chính đã thấy được sự cần thiết phải để KTVHN ghi tên và số chứng chỉ hành nghề trên sổ kế toán cũng như BCTC khi cung cấp dịch vụ. Điều này đã hiện thực hóa thông qua việc quy định tại Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 về Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2015 có một chương riêng quy định về hành nghề kế toán. Mặc dù chưa thật thỏa mãn, nhưng sau gần 9 năm hình thành và phát triển dịch vụ kế toán đã có được các quy định tương đối đầy đủ.

Với tất cả sự cố gắng, công tác quản lý hành nghề kế toán VAA đã đóng góp tích cực có hiệu quả vào sự phát triển nhanh chóng của ngành dịch vụ kế toán ở Viêt Nam, được Nhà nước và xã hội thừa nhận, Bộ Tài chính, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khen thưởng với các hình thức khác nhau. Riêng năm 2015 được Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc

Hoạt động dịch vụ kế toán đã đánh dấu một bước phát triển của nghề kế toán ở Việt Nam, góp phần công khai, minh bạch Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí cho toàn xã hội và góp phần thúc đẩy sự hội nhập với quốc tế và khu vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động dịch vụ kế toán cũng còn rất nhiều khó khăn, như:

- Phí dịch vụ quá thấp, thiếu sự cạnh tranh lành mạnh mà thừa sự cạnh tranh không lành mạnh do lực lượng cung cấp dịch vụ kế toán “chui” quá lớn;

- Số đông xã hội doanh nghiệp chưa hiểu, nhìn nhận đúng vai trò của dịch vụ kế toán mà vẫn quản lý doanh nghiệp theo tập quán của người Việt từ xa xưa để lại, có nghĩa là vẫn theo thói quen, bộ máy quản lý phải đầy đủ các bộ phận, đó là chưa muốn nói đến sự “xa xỉ, thiếu tiết kiệm” trong quản lý.

- Phía các công ty dịch vụ kế toán còn có các hạn chế nhất định: số lượng và chất lượng nhân lực của các đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng dịch vụ có nhiều mặt hạn chế, một số đơn vị chưa chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo thủ tục kiểm soát chất lượng dịch vụ, chưa tạo niềm tin cho khách hàng cũng như người sử dụng thông tin; khuôn khổ thể chế phải tiếp tục hoàn thiện và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp phải được nâng cao.

2- Định hướng hoạt động dịch vụ kế toán năm 2016

Hướng tới gia nhập cộng đồng AEC, năm 2016 vẫn kiên trì tiếp tục phấn đấu theo định hướng đã xác định: “Chuyên nghiệp, phát triển bền vững gia tăng giá trị”; Năm 2016 là năm chuẩn bị thực hiện triển khai Luật kế toán năm 2015 để làm cơ sở cho việc thực hiện Luật kế toán bắt đầu từ năm 2017, dịch vụ kế toán cần có những chuyển mình thực sự để thực hiện tốt vai trò và định hướng đã xác định.

Để thực hiện định hướng trên, những việc phải làm là:

Một là, Đối với VAA, cần tăng cường tuyên tryền, quảng bá dịch vụ kế toán giúp xã hội biết và hiểu rõ vai trò dịch vụ kế toán để cộng đồng doanh nghiệp tự nguyện đến với dịch vụ kế toán chuyên nghiệp hợp pháp nhiều hơn, tăng cường Luật pháp về quản lý DVKT, hạn chế tối đa dịch vụ kế toán “chui” (Không đăng ký hành nghề), từ đó tăng số lượng công ty DVKT.

Củng cố phát triển Hội theo phương châm nâng dần tính chuyên nghiệp, thực sự phát huy vị trí, vai trò của mình trong việc trợ giúp các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong việc cung cấp các dịch vụ kế toán.

Hai là, đối với Nhà nước cần có các chính sách khuyến khích sự phát triển của loại hình dịch vụ non trẻ phù hợp với trình độ quản lý và yêu cầu hội nhập, tránh việc áp các cơ chế quản lý của nước ngoài hoặc các loại hình dịch vụ khác không phù hợp với loại hình dịch vụ kế toán, gây nên các rào cản cho sự phát triển của dịch vụ kế toán nói riêng và nghề kế toán nói chung. Đối với Bộ Tài chính cũng cần có các biện pháp để kiểm soát chất lượng DV kế toán đối với các Công ty Kiểm toán cung cấp DVKT, kiểm tra và xử lý lực lượng cung cấp dịch vụ kế toán “chui” để đội ngũ này đi vào khuôn khổ pháp luật và tự mất dần..

Ba là, đối với các công ty dịch vụ kế toán cần phải chuyển mình “tỉnh dậy” để khắc phục các hạn chế của từng công ty theo hướng: tăng cường lực lượng kế toán viên hành nghề, tăng cường tính chuyên nghiệp và ổn định, mở rộng thị trường phát triển có tính bền vững, lâu dài. Các công ty cần chú trọng và xây dựng chiến lược phát triển công ty một cách rõ ràng, tăng cường khâu đào tạo, cập nhật bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ kế toán viên hành nghề; Phát triển đa dạng các loại dịch vụ tài chính có chất lượng cao, nâng cao giá trị dịch vụ, hướng tới đối tượng cung cấp dịch là các doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa. Mở rộng phạm vi hoạt đông cung cấp dịch vụ trong nước và ngoài nước. Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ cả hai phía: Phía DNDV tự kiểm soát và phia quản lý của VAA, Bộ Tài chính tạo ra các cơ chế kiểm soát thích hợp giúp cho DN thực hiện.

Bốn là, Đối với Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) cần đẩy mạnh sự hoạt động cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ kế toán thông qua chương trình hội thảo, đẩy mạnh hoạt động trao đổi chuyên môn, quản lý trên website của VICA (vica.org.vn); Tổ chức lực lượng chuẩn bị sẵn sàng tham gia tích cực cùng Bộ Tài chính về việc nghiên cứu, dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật kế toán năm 2015, tạo điều kiện, cơ hội cho các Công ty DVKT ngày một phát triển. Tham gia cùng với các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về kế toán. Trước mắt có thể đề nghị Bộ Tài chính giao cho VICA nghiên cứu sửa đổi quyết định 32/2007/QĐ – BTC theo tinh thần của Luật kế toán năm 2015 trình Bộ Tài chính ban hành;

 Năm là, Tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ hai của VICA, tăng cường chuyên mục diễn đàn chuyên môn cũng như thay đổi phong cách làm việc để VICA thực sự là trung tâm của DVKT, địa chỉ tin cậy của những người làm nghề kế toán.

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH phần mềm Sắc màu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình