Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
SCS Global Consulting (Vietnam) Company Limited
Công ty TNHH TMF Việt Nam
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ TRỌNG TÍN
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC
Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Công ty TNHH TIM SEN
Công ty TNHH dịch vụ thuế & kế toán Việt Tín

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 10520330
 • Trong tháng: 26142
 • Hôm nay: 1819
 • Đang Online: 13

Kiến nghị với Bộ Tài Chính về Hành nghề Kế toán

Ngày đăng: 26/10/2016 - Lượt xem: 2944
Hội Kế toán và kiểm toán Việt nam xin kính báo cáo Bộ trưởng và kiến nghị với Bộ trưởng như sau:

Kính gửi:   Bộ trưởng Bộ Tài chính

                   Đinh Tiến Dũng

                                                    

            Hội Kế toán và kiểm toán Việt nam xin kính báo cáo Bộ trưởng và kiến nghị với Bộ trưởng như sau:

1-Hội Kế toán và kiểm toán Việt nam nhận được Công văn số 14382 BTC-CĐKT ngày 12-10-2016 của Bộ Tài chính do Vụ trưởng Chế độ kế toán và kiểm toán thừa lệnh Bộ trưởng ký đề nghị VAA không thực hiện  xác nhận để kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp dịch vụ kế toán được hành nghề và kinh doanh dịch vụ kế toán từ ngày 1-1-2017 trở đi. Đây là nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Tài chính chuyển giao cho Hội từ năm 2005.

    Hội Kế toán và kiểm toán Việt nam cho rằng, việc ký và ban hành công văn 14382 chưa đúng thẩm quyền và không phù hợp tính chất, nội dung với Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bởi lẽ:

- Hội kế toán và kiểm toán Việt nam thực hiện việc quản lý hành nghề kế toán,  danh sách kế toán viên và doanh nghiệp dịch vụ kế toán là theo Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC ngày 14-7-2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nếu vì lý do nào đó, Bộ không giao cho Hội làm nữa, Bộ phải có Quyết định chuyển giao lại công việc chứ không thể chỉ bằng công văn do cấp Vụ ký mang tính chất đề nghị như vậy.

- Nhận nhiệm vụ do Bộ trưởng giao, Hội đã nhận thức rõ trách nhiệm rất vinh dự và năng nề. Quá trình chuẩn bị chuyển giao và chuyển đã diễn ra nhiều năm, với biết bao cuộc họp và việc làm của Bộ, của Hội. Ngay từ năm 2004 Hội đã xây dựng đề án, kế hoạch và tổ chức triển khai công việc rất tích cực, có bài bản, tham gia cùng Bộ ban hành quy chế quản lý hành nghề và thực hiện quản lý đăng ký hành nghề. Trong hơn 10 năm qua, công tác quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán  đã đi vào nền nếp, đã góp phần tích cực vào phát triển nghề nghiệp kế toán , kiểm toán, phát triển thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ hành nghề kế toán. Hội đã xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản, quy chế, quy trình quản lý và đăng ký hành nghề, đã thành lập Ban quản lý hành nghề trực thuộc Hội, bố trí nhân sự, thành lập Hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA), là thành viên của VAA, với trên 120 hội viên, trong đó có 70 hội viên tổ chức, hoạt động rất có hiệu quả. Hội đã thường xuyên báo cáo Bộ về công việc cũng như những kết quả đạt được (Có báo cáo gần nhất đính kèm). Đã nhiều lần Lãnh đạo Hội đề nghị Bộ tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quyết định số 47 để chuyển giao tiếp cho Hội những công việc đã nêu trong quyết định 47 về lộ trình chuyển giao các công việc còn lại. Nhưng rất tiếc không nhận được sự phản hồi và chưa được thực hiện. Đến nay, nếu Bộ thấy thực sự cần phải chuyển giao công việc quản lý hành nghề kế toán lại cho Bộ, Hội đề nghị Bộ tổ chức đánh giá Quyết định 47 và thực hiện đúng quy trình thủ tục chuyển giao. Hội cũng cần có sự chuẩn bị về tâm lý cho Hội viên, cho công việc, nhân sự, tổ chức cho hoạt động của Hội trong trường hợp không được Bộ tiếp tục giao nhiệm vụ quản lý hành nghề. Bởi vì, đây là sự kiện lớn, công việc lớn, phức tạp, liên quan nhiều tổ chức, cá nhân,  không thể triển khai một cách đơn giản được.

2- Công văn 14382 BTC-CĐKT do Vụ Chế độ Kế toán ký gửi Hội  lý lẽ rằng : Đề nghị VAA không thực hiện xác nhận để kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp dịch vụ kế toán được hành nghề và kinh doanh dịch vụ kế toán từ 1-1-2017 là  theo quy định của Luật Kê toán số 88/2015/QH13 thay thế Luật kế toán năm 2003. Chúng tôi cho rằng lý do như vậy là không hoàn toàn chính xác. Về thực chất, cả hai Luật Kế toán 2003 và  2015 không quy định cụ thể về nhiệm vụ của Hội. Luật chỉ quy định chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính về kế toán và nội dung những công việc thuộc chức năng quản lý nhà nước. Hội Kế toán và Kiểm toán được thực hiện nhiệm vụ đăng ký, xác nhận kế toán viên hành nghề và các nhiệm vụ quản lý nghề nghiệp kế toán là theo Quyết định chuyển giao mang tính chất ủy quyền của Bộ Tài chính. QĐ 47/2005/QĐ-BTC là thực hiện quyền của Bộ Tài chính theo Luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn của Bộ. Tại điều 1, của 47/2005/QĐ-BTC :

Giao cho Hội nghề nghiệp Kế toán và Kiểm toán quản lý nghề kế toán, kiểm toán đối với cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán..”

với lộ trình từng năm quy định rất chi tiết tại điều 3 QĐ 47. Việc quyết định chuyển giao nhiệm vụ này đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính cân nhắc và bàn bạc trong nhiều năm (ít nhất cũng từ những năm Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đang là Thứ trưởng Bộ Tài chính)

    Luật kế toán 2003 và 2015 đều quy định: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kế toán và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế toán. Để quản lý nhà nước về kế toán không nhất thiết Bộ Tài chính phải trực tiếp làm một số công việc cụ thể mà có quyền giao hay không giao, ủy quyền hay không ủy quyền những công việc cụ thể cho các tổ chức nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp thực hiện. Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế toán và kiểm toán.Vì vậy, đã có quyết định chuyển giao nhiệm vụ, ủy quyền thì cần có quyết định chấm dứt ủy quyền hoặc chuyển giao lại nhiệm vụ. Đồng thời đã có người giao phải có người nhận. Như vậy mới đúng về thủ tục văn bản và thủ tục hành chính. Đảm bảo đúng thẩm quyền ban hành văn bản.

3- Về quản lý hành nghề kế toán và dịch vụ kế toán.

    Theo thông lệ và thực tế ở nhiều nước, cơ quan nhà nước không trực tiếp tổ chức dịch vụ và quản lý dịch vụ kế toán và kiểm toán, phần lớn đều do các Tổ chức nghề nghiệp đảm nhiệm. Ở nước ta, chủ trưởng chuyển giao nhiệm vụ quản lý hành nghề kế toán kiểm toán đã được đưa ra từ rất sớm (khoảng năm 1997-1998). Trong Chỉ thị số 05/2004/CT-BTC ngày 30-7-2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng về công tác kế toán, kiểm toán tại mục 6 có chỉ thị rất cụ thể :

 “Tiếp tục tăng cường vai trò của Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tài chính đề xuất giải pháp để phối hợp với các Bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố củng cố và tăng cường hoạt động của Hội kế toán và kiểm toán Việt nam, Hội kế toán các tỉnh thành phố, Câu lạc bộ kế kế toán trưởng toàn quốc, hướng đến giao nhiệm vụ giám sát chất lượng dịch vụ, quản lý đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho kế toán trưởng, kế toán viên, kiểm toán viên, người hành nghề kế toán và các chức năng khác cho Hội kế toán Việt nam, đề xuất hướng mở rộng hợp tác quốc tế về kế toán, phối hợp với các tổ chức kế toán quốc tế, các chuyên gia kế toán nước ngoài đào tạo, huấn luyện xây dựng chuẩn mực kế toán và phát triển hành nghề kế toán ở Việt nam”

  Nghị định số 129/2004 NĐ-CP của Chính phủ ngày 31-5-2004 do Thủ tướng Phan Văn Khải ký, tại điều 46 đã quy định: Doanh nghiệp dịch vụ kế toán và người hành nghề kế toán phải đăng ký danh sách hành nghề với Hội kế toán Việt Nam và chịu sự quản lý của Hội kế toán về đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ theo sự ủy quyền của Bộ Tài chính”

      Các Bộ trưởng của Bộ Tài chính như Bộ trưởng Vũ Văn Ninh, Vương Đình Huệ, Đinh Tiến Dũng, trong các buổi làm việc với Hội đều khẳng định chủ trương tiếp tục chuyển giao cho Hội các nhiệm vụ theo tinh thần của Quyết định 47 và yêu cầu Hội làm tốt công việc được chuyển giao.

      Hội trình bày những điều trên để chứng minh rằng, việc giao cho Hội kế toán làm nhiệm vụ quản lý hành nghề là một chủ trưởng và quyết sách rất rõ ràng, sáng suốt, phù hợp với xu hướng cải cách thể chế của Thủ tướng Chính phủ và các thế hệ lãnh đạo Bộ Tài chính trong hơn 10 năm qua, trong xu thế hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới về Kế toán, Kiểm toán. Một chủ trương và việc làm đúng, phù hợp như vậy, tại sao lại dừng thực hiện và quay về cơ chế cũ, cách làm cũ? Giải thích điều này thế nào trong nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự hiện nay?

    Thực tế, Hội kế toán kiểm toán Việt nam đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ quản lý nghề nghiệp và hành nghề kế toán, đã thành lập và bố trí nhân sự của Ban quản lý hành nghề trực thuộc Hội, thành lập Hội kế toán viên hành nghề Việt Nam (VICA), Bộ Tài chính và Hội đã xây dựng và ban hành khá đầy đủ các quy chế đăng ký hành nghề, quy trình hành nghề, quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ và kiểm soát đạo đức nghề nghiệp, phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán…Hội đã thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ. Gần đây nhất Bộ cũng đã có công văn 1152 BTC ngày 26-5-2016: “Ghi nhận các kết quả mà VAA đã thực hiện từ thẩm tra hồ sơ, xác nhận và thông báo công khai đủ điều kiện hành nghề kế toán hàng năm cho các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ kế toán, kiểm tra chất lượng dịch vụ…Tổ chức tuyên truyền…Phát hiện và kiến nghị nhà nước sửa đổi bổ sung những vấn đề còn bất cập, thiếu đồng bộ trong các quy định về lĩnh vực quản lý dịch vụ kế toán; tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán…”

     Vậy lý do gì để Bộ không tiếp tục thực hiện quyết định 47 thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính?

     Luật kế toán 2015, không phải là lý do để Bộ chấm dứt chuyển giao nhiệm vụ cho Hội. Luật kế toán 2015 vẫn tiếp tục khẳng định như luật kế toán 2003: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kế toán, Bộ Tài chính có trách nhiệm và quyền hạn giúp chính phủ quản lý nhà nước về kế toán.

    Quy định về Hội ở Luật kế toán 2015 còn rõ và cụ thể hơn Luật 2003 : Điều 70 quy định: 2: Tổ chức nghề nghiệp kế toán được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho người làm kế toán, kế toán viên hành nghề và thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kế toán do Chính phủ quy định. Đây là quy định không có trong Luật 2003

    VAA xin kiến nghị Bộ trưởng:

         1. Xem lại thẩm quyền ban hành công văn 14382/BTC-CĐKT.

         2. Tổ chức đánh giá QĐ 47 và việc thực hiện QĐ 47, bởi vì đây là một chủ trương lớn, một quyết định rất đúng đắn, hợp lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm 2005. Đánh giá đầy đủ những việc đã làm, đã làm được và những vướng mắc, tồn tại (nếu có)

         3. Tiếp tục giao cho VAA nhiệm vụ quản lý hành nghề theo thẩm quyền của Bộ, tránh xáo trộn một công việc đang được tổ chức triển khai có nền nếp và hiệu quả, vì sự phát triển dịch vụ kế toán và kiểm toán Việt nam. Đồng thời cho Hội được triển khai các công việc theo quy định của Luật kế toán năm 2015 (Điều 70) và hỗ trợ tạo điều kiện để Hội thực hiện các chức năng và Quyền hạn theo quyêt định thành lập Hội do Thủ tướng Chính phủ ký (QĐ 12 TTg ngày 10/01/1994) và  điều lệ của Hội đã được Bộ Nội vụ phê duyêt (QĐ 1318/QĐ-BNV ngày 21/09/2009).

         4. Cho Phép lãnh đạo Hội được đăng ký làm việc với Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ (Thời gian và địa điểm do Bộ trưởng sắp xếp và quyết định)

Xin kính trình và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng

 

 

                                                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI

 Gửi kèm :

QĐ 47/2005/BTC-BTC                                                                              CHỦ TỊCH

Chỉ thị 05/2004/CT-BTC

Báo cáo số 105 của VAA

Cv 14382 BTC-CĐKT                                                                 PGS.TS ĐẶNG VĂN THANH

  Nơi nhận:                                                                                                

 - Như trên.

 - Thứ trưởng Trần Văn Hiếu

- Vụ CĐKT

-  Lưu: VT, VP.                                                                    

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Cổ phần MISA
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Banner
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình