Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6068686
 • Trong tháng: 76825
 • Hôm nay: 191
 • Đang Online: 53

Ban tin van ban moi, ngay 04/07 - 06/07

Ngày đăng: 09/07/2018 - Lượt xem: 89
Doanh nghiệp
1. (03/07/2018) Công văn 6255/VPCP-QHQT năm 2018 về nghiên cứu vấn đề báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/06/2018) Công văn 4311/BKHĐT-PTDN năm 2018 về đôn đốc, bổ sung báo cáo tình hình sản xuất, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (12/06/2018) Luật Cạnh tranh 2018
/a>
Đầu tư
1. (24/04/2018) Công văn 552/TTg-KTTH năm 2018 về báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
/a>
Thương mại
1. (04/07/2018) Thông tư 16/2018/TT-BCT hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (26/06/2018) Công văn 5043/BCT-XTTM năm 2018 thực hiện Nghị định 81/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
3. (20/06/2018) Công văn 7371/BTC-HCSN năm 2018 về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ Tài chính ban hành
4. (18/06/2018) Công văn 4830/BCT-XNK năm 2018 thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất trong Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
5. (11/06/2018) Công văn 1768/BKHCN-TĐC năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 46/2017/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (11/06/2018) Công văn 4609/BCT-TTTN năm 2018 về báo cáo tình hình, hiệu quả triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics do Bộ Công thương ban hành
7. (29/05/2018) Công văn 4216/BCT-TTTN năm 2018 về xây dựng Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp do Bộ Công thương ban hành
8. (04/05/2018) Công văn 5056/BTC-TCNH năm 2018 báo cáo về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do Bộ Tài chính ban hành
9. (24/04/2018) Công văn 4740/BTC-TCDN năm 2018 về tình hình hoạt động của Ban quản lý chợ trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành
10. (12/12/2007) Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND quy định về mặt hàng, địa bàn, đối tượng, mức hỗ trợ, đơn vị cung ứng mặt hàng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được sản xuất tại địa phương giai đoạn 2008-2010 do tỉnh Hà Giang ban hành
/a>
Xuất nhập khẩu
1. (04/07/2018) Công văn 3899/TCHQ-GSQL năm 2018 về xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (28/06/2018) Quyết định 1919/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
3. (26/06/2018) Quyết định 614/QĐ-HQLS năm 2018 về Quy chế công tác văn thư của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
4. (23/05/2018) Thông báo 2839/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Dầu Cám gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (23/05/2018) Thông báo 2840/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Dầu mỡ lợn do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (23/05/2018) Thông báo 2841/TB-TCHQ năm 2018 về kết quản phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Chất chống oxy hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (23/05/2018) Thông báo 2842/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thép không hợp kim được cán phẳng do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (23/05/2018) Thông báo 2843/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Tá dược bao phim do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (23/05/2018) Công văn 3906/BNN-BVTV năm 2018 về cấp thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (22/05/2018) Thông báo 2811/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
/a>
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (25/06/2018) Công văn 7542/BTC-TCNH năm 2018 thực hiện Thông tư 02/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
/a>
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (25/06/2018) Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (25/06/2018) Thông tư 55/2018/TT-BTC sửa đổi 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
/a>
Chứng khoán
1. (30/06/2018) Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
/a>
Bảo hiểm
1. (15/05/2018) Quyết định 599/QĐ-BHXH năm 2018 về quy chế quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
/a>
Lao động - Tiền lương
1. (02/07/2018) Công văn 6205/VPCP-KSTT năm 2018 về thực hiện Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/06/2018) Thông tư 08/2018/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (28/06/2018) Quyết định 818/QĐ-LĐTBXH năm 2018 phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
4. (26/06/2018) Công văn 2870/BNV-TCBC năm 2018 về báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa do Bộ Nội vụ ban hành
5. (18/04/2018) Công văn 1454/LĐTBXH-TCGDNN về hướng dẫn thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
/a>
Công nghệ thông tin
1. (27/06/2018) Quyết định 805/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2. (25/05/2018) Công văn 1625/BTTTT-CVT năm 2018 về thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
/a>
Bất động sản
1. (15/06/2018) Công văn 1444/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
2. (30/05/2018) Công văn 2791/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về rà soát việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh vào mục đích kinh tế do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
/a>
Sở hữu trí tuệ
1. (24/11/2017) Thông báo 10147/TB-SHTT năm 2017 về thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2018 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành
/a>
Bộ máy hành chính
1. (03/07/2018) Công văn 6257/VPCP-QHĐP năm 2018 về phân công chuẩn bị, tham dự phiên họp giữa Lãnh đạo Quốc hội và Lãnh đạo Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/06/2018) Công văn 3358/BTNMT-TCCB năm 2018 về rà soát tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (26/06/2018) Công văn 2788/BVHTTDL-TCCB năm 2018 về thống kê và đề xuất phương án quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch của địa phương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (20/06/2018) Công văn 1869/BKHCN-TCCB năm 2018 về báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khoa học và công nghệ và nhu cầu thi thăng hạng viên chức khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (19/06/2018) Quyết định 2346/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6. (11/06/2018) Công văn 2661/BNV-TCBC năm 2018 về kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành
7. (08/06/2018) Luật Quốc phòng 2018
8. (06/06/2018) Công văn 2574/BNV-TCBC năm 2018 về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành
9. (05/06/2018) Công văn 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành
10. (31/05/2018) Thông tư 36/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2011/TT-BGTVT hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
/a>
Vi phạm hành chính
1. (03/07/2018) Công văn 6251/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
/a>
Trách nhiệm hình sự
1. (25/06/2018) Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
/a>
Thủ tục Tố tụng
1. (04/07/2018) Quyết định 87/QĐ-HĐTC năm 2018 về Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán do Hội đồng Tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia ban hành
/a>
Tài chính nhà nước
1. (30/06/2018) Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
2. (30/06/2018) Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
3. (30/06/2018) Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương
4. (14/06/2018) Chỉ thị 4527/CT-BNN-KH năm 2018 về đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (15/05/2018) Công văn 1096/BXD-KTXD năm 2018 về đánh giá khối lượng, giá trị hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng, áp dụng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định do Bộ Xây dựng ban hành
6. (07/05/2018) Công văn 3395/BNN-VPĐP năm 2018 về đề xuất phương án sử dụng 10% vốn dự phòng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (27/04/2018) Công văn 4868/BTC-NSNN năm 2018 về đánh giá chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội do Bộ Tài chính ban hành

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình