Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 7129386
 • Trong tháng: 69800
 • Hôm nay: 1760
 • Đang Online: 53

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 28/11 - 30/11

Ngày đăng: 03/12/2018 - Lượt xem: 202
Doanh nghiệp
1. (26/11/2018) Công văn 11493/VPCP-ĐMDN năm 2018 về rà soát hiện trạng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao phục vụ công tác cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/11/2018) Công văn 4657/TCT-DNL năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
3. (23/11/2018) Thông báo 439/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Văn phòng Chính phủ ban hành
/a>
Đầu tư
1. (23/11/2018) Công văn 4658/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
2. (20/11/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh Vĩnh Long ban hành
/a>
Thương mại
1. (23/11/2018) Quyết định 1627/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai - tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/11/2018) Thông tư 49/2018/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
3. (15/11/2018) Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
4. (11/07/2016) Quyết định 2907/QĐ-BCT năm 2016 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
/a>
Xuất nhập khẩu
1. (29/11/2018) Quyết định 48/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/11/2018) Công văn 6952/TCHQ-TXNK năm 2018 về đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (26/11/2018) Công văn 6960/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc chính sách thuế đối với thuế suất thuế nhập khẩu và xác định phương tiện vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (26/11/2018) Công văn 6967/TCHQ-TXNK năm 2018 về áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (26/11/2018) Công văn 6968/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý thuế xe ô tô biển LB, CT do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (23/11/2018) Công văn 11460/VPCP-NN năm 2018 ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về hàng hóa nhập khẩu bị nhiễm cỏ kế đồng, bất cập về kiểm dịch thú y, thủy sản và biện pháp ngăn chặn khai thác hải sản trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (23/11/2018) Công văn 6892/TCHQ-TXNK năm 2018 kiến nghị về áp dụng mức thuế mặt hàng Vải không dệt 100% polyester do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (22/11/2018) Công văn 6874/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (21/11/2018) Công văn 6830/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (20/11/2018) Công văn 6788/TCHQ-TXNK năm 2018 triển khai thực hiện Thông tư 95/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (19/11/2018) Quyết định 2183/QĐ-BTC năm 2018 đính chính Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
12. (29/10/2018) Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
/a>
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (22/11/2018) Thông tư 27/2018/TT-NHNN quy định về trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (16/11/2018) Công văn 5650/KBNN-KTNN năm 2018 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với Ban quản lý dự án được ủy thác toàn bộ do Kho bạc Nhà nước ban hành
/a>
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (27/11/2018) Công văn 78384/CT-TTHT năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (23/11/2018) Công văn 4644/TCT-KK năm 2018 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành
3. (22/11/2018) Công văn 77479/CT-TTHT năm 2018 về sử dụng hóa đơn trong thời gian cưỡng chế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (15/11/2018) Thông tư 105/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (08/11/2018) Công văn 4376/TCT-QLN năm 2018 về giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 87/2018/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
/a>
Bảo hiểm
1. (29/11/2018) Công văn 2446/BHXH-QLT năm 2018 hướng dẫn tạm thời tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
/a>
Kế toán - Kiểm toán
1. (01/11/2018) Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
/a>
Lao động - Tiền lương
1. (26/11/2018) Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (23/11/2018) Quyết định 1685/QĐ-LĐTBXH năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
/a>
Công nghệ thông tin
1. (22/11/2018) Quyết định 1970/QĐ-BTTTT năm 2018 về Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại Bộ Thông tin và Truyền thông
2. (21/11/2018) Quyết định 1945/QĐ-BTTTT năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
/a>
Bất động sản
1. (21/11/2018) Công văn 1661/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/11/2018) Công văn 1660/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
/a>
Bộ máy hành chính
1. (27/11/2018) Quyết định 1637/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/11/2018) Công văn 9163/BNN-TCCB năm 2018 về đổi mới, sắp xếp cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (27/11/2018) Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
4. (22/11/2018) Quyết định 4638/QĐ-BNN-TCTL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5. (12/11/2018) Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Toà án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
6. (18/09/2018) Quyết định 3377/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
7. (27/04/2018) Quyết định 549/QĐ-BKHĐT năm 2018 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8. (01/07/2016) Quyết định 2085a/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
/a>
Tài chính nhà nước
1. (23/11/2018) Công văn 4966/LĐTBXH-KHTC năm 2018 đôn đốc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (20/11/2018) Quyết định 62/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An
3. (14/11/2018) Thông tư 101/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (02/10/2018) Công văn 12006/BTC-QLCS năm 2018 thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
/a>
Xây dựng - Đô thị
1. (23/11/2018) Công văn 11445/VPCP-V.I năm 2018 xử lý kết luận thanh tra dự án khu chung cư, biệt thự, nhà vườn du lịch Quang Minh (Thành phố Hà Nội) do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (22/11/2018) Công văn 11389/VPCP-CN năm 2018 về Báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng đăng bài “Báo động dư nguồn cung xi măng” do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (26/10/2018) Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục kiểm kê công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo tiêu chí quy định tại Điều 28, Luật di sản văn hóa và Khoản 9, Điều 1, Luật di sản văn hóa sửa đổi
/a>
Giao thông - Vận tải
1.

Tin khác

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH phần mềm Sắc màu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình