Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC
Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Công ty TNHH TIM SEN
Công ty TNHH dịch vụ thuế & kế toán Việt Tín

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 9789007
 • Trong tháng: 2527
 • Hôm nay: 93
 • Đang Online: 12

Bản tin Văn bản thuế mới TT 92/2019/TT – BTC ngày 31/12/2019

Ngày đăng: 14/02/2020 - Lượt xem: 1433
Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến các điều:

-  Sửa đổi, bổ sung Điều 3. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế
-  Bổ sung Điều 4a. Hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài và cách truy cập

-Sửa đổi, bổ sung Khoản 2khoản 6khoản 7 và khoản 8 Điều 6;  Khoản 9 Điều 7 “9. Được cấp tài khoản truy cập và tham gia vào Hệ thống theo quy định tại Điều 4a Thông tư này.”; khoản 4khoản 5khoản 7 và bổ sung khoản 7a Điều 8khoản 2khoản 8 và bổ sung khoản 2a Điều 9 ;  Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung “2. Định kỳ tháng, năm, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh đối chiếu, xác nhận báo cáo kế toán hoàn thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế đồng cấp theo quy định.”; Khoản 1khoản 5 Điều 11Điều 13 ;  Khoản 3 Điều 14 ;  Khoản 2khoản 3 Điều 15;  Khoản 1 Điều 18 ; Khoản 2 Điều 19 ;  Khoản 2 Điều 20 ;  ;Điều 21; 16. Khoản 2khoản 3 và khoản 4 Điều 23

- Các Phụ lục được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Thay thế Phụ lục 1 Thông tư số 72/2014/TT-BTC bằng Phụ lục 1 Thông tư này; Phụ lục 2 Thông tư số 72/2014/TT-BTC bằng Phụ lục 2 Thông tư này; Phụ lục 3 Thông tư số 72/2014/TT-BTC bằng Phụ lục 3 Thông tư này; Phụ lục 7 Thông tư số 72/2014/TT-BTC bằng Phụ lục 7 Thông tư này, Phụ lục 8 Thông tư số 72/2014/TT-BTC bằng Phụ lục 8 Thông tư này.

b) Bổ sung Phụ lục 10, Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Các nội dung bãi bỏ

1. Bãi bỏ Khoản 5 Điều 10Khoản 4 Điều 15Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 72/2014/TT-BTC.

2. Bãi bỏ Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC.

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung cần quan tâm:  Điều 11 Thông tư 72 quy định 06 điều kiện để hàng hóa được hoàn thuế GTGT, nay Thông tư 92 sửa đổi 02 trong 06 điều kiện này như sau:

- Thứ nhất, Nghị định 187/2013/NĐ-CP hết hiệu lực từ ngày 15/5/2018 và được thay thế bởi Nghị định 69/2018/NĐ-CP  nên:

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; xuất khẩu theo giấy phép của Bộ Công Thương hoặc hàng hóa xuất khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành sẽ thực hiện theo Nghị định 69 kể từ ngày Thông tư 92 có hiệu lực.

- Thứ hai, về việc mua hàng hóa:

Hàng hóa phải được mua tại doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT, chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện khi mua hàng, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian tối đa 60 ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh.

(Hiện hành quy định là hàng hóa được mua tại Việt Nam và có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập tối đa 60 ngày tính đến ngày xuất cảnh).

 

4. Hiệu lực thi hành của TT: ngày 01/7/2020
(Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết xem tại TT 92/2019/TT – BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính đính kèm)
 

Thông tư TT 92/2019/TT – BTC ngày 31/12/2019

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH phần mềm Sắc màu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình