Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 7736903
 • Trong tháng: 243121
 • Hôm nay: 431
 • Đang Online: 90

Danh sách doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện đăng ký hành nghề lần 1/2015

Ngày đăng: 31/12/2014 - Lượt xem: 8610
Ngày 23 tháng 12 năm 2014, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã có Công văn số 562/HKT-QLHN công khai đợt 1 Danh sách các doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký hành nghề kế toán và được VAA xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán từ năm 2015 (theo danh sách kèm theo).

               Thưc hiện điều 55 của Luật kế toán ngày 17/06/2013; khoản 1,2 Điều 46 NĐ 129/2014/NĐ-CP ngày 31/05/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; Điểm 1 Điều 1 Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC  ngày 14/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc chuyển giao cho Hội Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam việc quản lý hành nghề kế toán; Điểm 4.6, mục 1, Thông tư 72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẩn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán. Theo những quy định trên những doanh nghiệp kế toán có ít nhất 2 người (hoặc cá nhân hành nghề kế toán) có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ Kiểm toán viên do Bộ tài chính cấp, có đắng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, đã đăng ký hành nghề  Kế toán và được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) xác nhận và thông báo công khai mới đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán. Người không có tên trong danh sách hành nghề được VAA xác nhận và thông báo co6g khai thì không được ký tên vào sổ kế toán ( đối với dịch vụ làm sổ kế toán), không được ký tên vào Báo cáo tài chính ( đối với dịch vụ lập báo cáo tài chính) và không được ký tên vào kết quả các dịch vụ kế toán khác.

             Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thông báo công khai lần 1 danh sách các đơn vị cá nhân đã đăng ký hành nghề kế toán và được VAA xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán năm 2015 và danh sách các đơn vị/cá nhân báo giảm sau khi đăng ký hành nghề năm 2014.

Trung Ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - VAA đề nghị các Doanh nghiệp, cá nhân khi lựa chọn dịch vụ kế toán hãy yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin đăng ký hành nghề theo qui định.

Công văn công khai lần 1-2015

Danh sách công khai lần 1-2015

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH phần mềm Sắc màu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình