Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6068654
 • Trong tháng: 76793
 • Hôm nay: 159
 • Đang Online: 26

Góp ý sửa đổi Luật DN ( bài 6)

Ngày đăng: 02/07/2014 - Lượt xem: 1228
Luật gia Vũ Xuân Tiền - Trưởng ban NCPL và Tư vấn - VICA

                                                                          MỘT QUY ĐỊNH...KHÔNG GIỐNG AI!

 

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (Dự thảo luật) đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 đang diễn ra. Dự thảo luật có rất nhiều điểm mới được cho là những cải cách lớn. Tiếc thay, vẫn còn ít nhất một quy định lạ lùng, không giống ai..."lọt vào" dự thảo. Đó là quy định tại Khoản 2 Điều 196 như sau: "2.Tập đoàn kinh tế có Điều lệ tổ chức tổ chức và hoạt động riêng, do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty mẹ tập đoàn quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận về quy chế hoạt động chung khác". Quy định nêu trên hoàn toàn trái với Bộ Luật Dân sự và đi ngược lại với thông lệ quốc tế.

Trước hết, Dự thảo Luật đã không nêu rõ, tập đoàn kinh tế có tư cách pháp nhân hay không? Trong khi đó, khoản 2 Điều 38 Nghị định số 102/2010/ NĐ-CP của Chính phủ quy định: "Tập đoàn kinh tế không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc tổ chức hoạt động của tập đoàn do các công ty lập thành tập đoàn tự thỏa thuận quyết định". Đó là quy định phù hợp với Bộ Luật Dân sự và  thông lệ quốc tế. Điều 88 Bộ Luật Dân sự chỉ quy định về điều lệ của pháp nhân. Về pháp nhân là tổ chức kinh tế, Điều 102 Bộ Luật Dân sự quy định: "1.Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác có đủ các điều kiện quy định tại Điều 84 của Bộ luật này là pháp nhân". Nghị định số 102/2010/NĐ-CP là văn bản dưới luật, đã đi vào cuộc sống và phải được luật hoá trong Luật DN (sửa đổi). Không biết vì lý do gì dự thảo luật lại quên chi tiết quan trọng là "Tập đoàn kinh tế không có tư cách pháp nhân"?

Từ sự không rõ ràng về tư cách pháp nhân của tập đoàn kinh tế, Dự thảo Luật quy định rằng, "Tập đoàn kinh tế có Điều lệ tổ chức tổ chức và hoạt động riêng" là không đúng. Bởi, Dự thảo luật lại cho một tổ chức liên kết, tự nguyện không có tư cách pháp nhân có...điều lệ. Quả là một "sáng tạo" đến mức tuỳ tiện và không giống ai vì trên thế giới chẳng có tập đoàn kinh tế nào có tư cách pháp nhân, có điều lệ riêng. Song, điều rắc rối hơn là ở chỗ, khoản 3 Điều 88 Bộ Luật Dân sự quy định: "Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của pháp nhân phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận trong trường hợp pháp luật có quy định". Điều đó có nghĩa là, Điều lệ của tập đoàn kinh tế và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ đó "phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận". Như vậy, sẽ phải cấp đăng ký thành lập tập đoàn, phải phê duyệt Điều lệ tập đoàn (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung) và một cơ chế "xin - cho" sẽ hình thành!

Chưa hết. Dự thảo luật còn quy định Điều lệ của tập đoàn kinh tế do "Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty mẹ tập đoàn quyết định phù hợp với quy định của pháp luật".Quy định nêu trên cũng thật...kỳ lạ. Bởi, dù là Công ty mẹ - Công ty con nhưng các doanh nghiệp trong tập đoàn đều là những pháp nhân độc lập. Trong khi đó, Điều 93 Bộ Luật Dân sự quy định "Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình; không chịu trách nhiệm thay cho thành viên của pháp nhân đối với nghĩa vụ dân sự do thành viên xác lập, thực hiện không nhân danh pháp nhân". Từ đó, Công ty mẹ tập đoàn không thể quyết định "Điều lệ tập đoàn" và buộc các công ty con trong tập đoàn phải theo. Đó không thể là một bản Điều lệ mà chỉ là quy chế tổ chức và hoạt động của tập đoàn do các công ty trong tập đoàn thoả thuận theo nguyên tắc tự nguyện, đúng các quy định của pháp luật.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã phải thốt lên rằng, pháp luật Việt Nam phức tạp nhất thế giới. Điều đó không sai. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kỷ lục "phức tạp nhất thế giới", song đưa ra quy định không giống ai như trường hợp trong dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) đã nêu trên là một trong những nguyên nhân quan trọng. Đáng tiếc là, quy định "không giống ai" trong dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) lại không phải là cá biệt. Những năm vừa qua, người dân và cộng đồng doanh nghiệp đã biết và phải chịu đựng không ít "quy định ở trên trời" trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta. Đã đến lúc phải sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để từ bỏ kỷ kục "phức tạp nhất thế giới" và "không giống ai" trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta nhằm thực sự đổi mới thể chế, tạo điều kiện cho đất nước phát triển.

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình