Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6068701
 • Trong tháng: 76840
 • Hôm nay: 206
 • Đang Online: 66

VÀI Ý KIÊN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI) ( Bản dự thảo lần thứ 12)

Ngày đăng: 25/03/2015 - Lượt xem: 1522
Luật gia Vũ Xuân Tiền (Trưởng ban Nghiên cứu pháp luật và tư vấn Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam)

So với các dự thảo trước, dự thảo lần thứ 12, Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) đã có nhiều tiến bộ. N

Chứng khoán

1.

(16/03/2015) Quyết định 70/QĐ-SGDCK năm 2015 về Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bảo hiểm

1.

(18/03/2015) Công văn 924/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn về thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 

2.

(18/03/2015) Thông báo 92/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bảo hiểm

1.

(18/03/2015) Công văn 924/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn về thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 

2.

(18/03/2015) Thông báo 92/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Văn phòng Chính phủ ban hành

 

3.

(17/03/2015) Thông tư 32/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 

4.

(12/03/2015) Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

 

5.

(12/03/2015) Công văn 777/BHXH-BT năm 2015 hướng dẫn nội dung về thu bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 

6.

(30/12/2014) Công văn 4268/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 hướng dẫn tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 

7.

(25/12/2014) Công văn 4186/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí điều trị viêm gan C do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 

Kế toán - Kiểm toán

1.

(16/03/2015) Công văn 881/TCT-CS năm 2015 về hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ thông minh do Tổng cục Thuế ban hành

 

2.

(09/02/2015) Quyết định 218/QĐ-KTNN năm 2015 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V

 

3.

(06/02/2015) Quy

hiều ý kiến góp ý của các đại biểu QH, các chuyên gia đã được Ban soạn thảo tiếp thu. Nhiều nội dung được đưa vào các dự thảo trước đây nhằm mục đích tạo cho Kiểm toán nhà nước (KTNN) là một cơ quan "siêu quyền lực" đã được lược bỏ. Kết cấu của văn bản luật và kỹ thuật văn bản tương đối tốt.

Tuy nhiên, để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của Luật KTNN (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua, xin được nêu một số vấn đề cần nghiên cứu, trao đổi thêm như sau:

 1. Quy định về hoạt động của KTNN còn rất mờ nhạt

Dự thảo dành quá nhiều quy định về tổ chức bộ máy của KTNN, nhưg lại quy định rất mờ nhạt về hoạt động của KTNN. Điều đó thể hiện ở chỗ,  quy định về tổ chức và những nội dung liên quan trực tiếp tới tổ chức (bao gồm cả chức danh, nhân sự, nhiệm vụ, quyền hạn,bảo đảm hoạt động, trách nhiệm,...) từ điều 9 đến điều 32 với 7 trang, điều 39 đến điều 46 với 3 trang, điều 62 đến điều 71 với 1,5 trang,  (cộng là 42 điều với 11,5 trang), trong khi đó, quy định về nội dung hoạt động kiểm toán nhà nước từ điều 33 đến điều 38 (6 điều) với 1,5 trang, quy định về thủ tục hành chính kiềm toán nhà nước từ điều 47 đến điều 57 (11 điều) với 2,5 trang. Tỷ lệ đó cho thấy đây được hiểu là Dự thảo Luật về tổ chức và hoạt động (nội bộ) của Kiểm toán nhà nước trong khi nếu là Luật kiểm toán nhà nước thì mọi đối tượng (ngoại trừ tổ chức Kiểm toán nhà nước) từ Lập pháp, Hành pháp, Tổ chức được kiểm toán  đều muốn được biết rõ ràng cụ thể về Nội dung hoạt động kiểm toán nhà nước và kiểm toán nhà nước  khác với nội dung hoạt động kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập như thế nào.

2. Về trách nhiệm, nghĩa vụ của KTNN quy định chưa đầy đủ.

Dự thảo nặng về xác định quyền của KTNN hơn là trách nhiệm và nghĩa vụ của Tổ chức này, thể hiện:Quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của Kiểm toán nhà nước chỉ quy định cho chức danh Tổng kiểm toán cùng các chức danh mang tính nội bộ mà chưa  có quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của Tổ chức kiểm toán nhà nước đối với Toàn dân, Quốc hội và đối với Tổ chức được kiểm toán. Trong khi trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm cả Quốc hôi, Chính phủ, … và tổ chức được kiểm toán đối với Tổ chức kiểm toán nhà nước  lại được quy định tương đối đầy đủ rõ ràng. Điều này cho thấy việc soạn tháo Luật này là soạn thảo cho Tổ chức kiểm toán nhà nước chứ không phải soạn thảo cho Quốc hội, đại diện cho toàn dân để ban hành  luật chung có thể công bằng khách quan với mọi đối tượng khi tham gia các hành vi được luật điều chỉnh.

3.Cần xác định rõ hơn tính chất hoạt động của KTNN

Khoản 1 Điều 118 Hiến pháp năm 2013 quy định: "1. Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công".

Quy định nêu trên xác định rõ địa vị pháp lý của KTNN, song  chưa chỉ rõ tính chất hoạt động của KTNN. Rõ ràng, KTNN không phải là cơ quan quản lý nhà nước như các Bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ. KTNN cũng không hoàn toàn giống các Uỷ ban chuyên trách của Quốc hội.

Khi chưa làm rõ được vấn đề quan trọng nêu trên, sẽ chưa có căn cứ để xác định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN. Chẳng hạn, do không phải là cơ quan quản lý nhà nước như các Bộ, cơ quan ngang Bộ nên KTNN không được ban hành những văn bản quy phạm pháp luật và từ đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng KTNN cũng khác với nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trưởng....

Điều 13 Luật KTNN 2005 quy định: "Kiểm toán Nhà nước là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật".

Đề nghị kế thừa quy định tại Điều 13 Luật KTNN 2005 nêu trên để khẳng định KTNN là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước, giúp việc và tư vấn cho Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc thực hiện quyền giám sát tối cao về tài chính Nhà nước.

 1. Về giá trị pháp lý của Báo cáo kiểm toán

Khoản 1 Điều 7 dự thảo Luật quy định: "1. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và là căn cứ để khiếu nại và giải quyết khiếu nại".

Có những vấn đề sau đây cần nghiên cứu, trao đổi thêm về quy định tại khoản 1 Điều 7 nêu trên:

a) Báo cáo kiểm toán của KTNN có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? Câu trả lời là không vì KTNN không phải là cơ quan quản lý nhà nước như các Bộ, cơ quan ngang Bộ như đã trình bày trên.

b). Theo khoản 1 Điều 7 dự thảo Luật, KTNN đã thực hiện quyền của một cơ quan hành pháp và cơ quan tòa án với từ bắt buộc với phạm trù sai phạm kèm theo, nhưng điều không hợp lý là những sai phạm đó mới là nhận định, đánh giá đơn phương của một tổ chức chuyên môn, chưa phải kết luận một cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, chỉ có thể là bắt buộc sau khi cơ quan hành pháp (Bộ chuyên ngành quản lý nhà nước, bộ công an, tòa án) xác định đó là sai phạm, còn nếu không là phải tự xem xét để thực hiện đúng trước khi vấn đề được chuyển tới cơ quan chuyên ngành.

c). Báo cáo kiểm toán của KTNN do cơ quan nào kiểm tra, phê duyệt? Kiểm toán là lĩnh vực chuyên môn sâu. Vì vậy, rất có thể xẩy ra tình trạng lấy lý do "chuyên môn, nghiệp vụ" để đưa ra những kết luận không hợp lý, gây thiệt hại cho đối tượng được kiểm toán.

Từ phân tích trên xin đề nghị sửa lại khoản 1 Điều 7 dự thảo Luật như sau: "1. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, sau khi được Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn, có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và là căn cứ để khiếu nại và giải quyết khiếu nại".

 1. Về các đơn vị được kiểm toán

Khoản 10 Điều 58 dự thảo Luật quy định một trong những đơn vị phải thực hiện kiểm toán bởi KTNN như sau:  "Doanh nghiệp có quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định lựa chọn mục tiêu, tiêu chí, nội dung và phương pháp kiểm toán phù hợp hoặc Kiểm toán nhà nước thẩm tra kết quả kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp, tổ chức kiểm toán độc lập".

Đề nghị chỉnh sửa cho rõ hơn như sau: "Doanh nghiệp100% vốn nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ...".

Lý do: - Nếu KTNN kiểm toán  cả những DN mà nhà nước chỉ chiếm tỷ lệ thấp trong vốn điều lệ sẽ là sự lãng phí tiền của NSNN. Hơn nữa,  những DN nhà nước nắm dưới 50% vốn điều lệ nên để cho Kiểm toán độc lập thực hiện và KTNN kiểm tra lại (nếu xét thấy cần thiết) như quy định trong dự thảo sẽ có hiệu quả hơn.

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình