Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6068670
 • Trong tháng: 76809
 • Hôm nay: 175
 • Đang Online: 41

Ý kiến về dự thảo sửa đổi Thông tư 129 về thi kế toán viên, kiểm toán viên

Ngày đăng: 09/03/2016 - Lượt xem: 983
Trả lời công văn số 2132/BTC-CĐKT Về dự thảo sử đổi Thông tư 129/2012/TT-BTC, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam có ý kiến như sau:

I. Về quan điểm sửa đổi

    1- Nếu đã có chủ trương chuyển giao công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ kế toán viên và kiểm toán viên cho các tổ chức nghề nghiệp thì cần phải có thay đổi về căn bản thủ tục trình tự thi cũng như cách thức tổ chức thi, chứ không thể quy định như công việc do Bộ Tài chính (Cơ quan Nhà nước) làm như trước đây.

    2- Cần tuân thủ và tôn trọng các quy định của Luật Kế toán hiện hành và Luật Kế toán 2015, trong đó có quy định về dịch vụ kế toán.

    3- Cần tuân thủ các cam kết của Việt Nam về dịch vụ kế toán khi Việt Nam là thành viên AEC, TPP và thừa nhận chứng chỉ lẫn nhau giữa các tổ chức nghề nghiệp trong cộng đồng ASEAN.

    4-Cơ sở để xây dựng thông tư: Đề nghị theo Luật Kế toán năm 2015 mà không nên dựa vào Luật Kế toán năm 2003 để đảm bảo Thông tư có tính khả thi lâu dài hơn vì Luật Kế toán 2015 đã được công bố. Có thể có một số quy định riêng cho thực hiện trong năm 2016, khi Luật Kế toán 2015 chưa có hiệu lực.

 II. Về kết cấu Thông tư nên chia làm 6 chương

Chương 1- Những quy định chung là phù hợp

Chương 2 của dự thảo: Những quy định cụ thể, nhiều mục và nhiều nội dung quá, Đề nghị chia làm 4 chương:

Chương 2- Quy định về người dự thi  và nội dung thi

  Trong đó có các điều quy định về điều kiện dự thi, quyền và nghĩa vụ của người dự thi, Hồ sơ dự thi, nội dung thi và thể thức thi

Chương 3- Hội đồng thi

Quy định về Thành lập Hội đồng thi, Thành phần Hội đồng thi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng thi và các thành viên của Hội đồng thi, nguyên tắc và chế độ làm việc của Hội đồng thi.

Chương 4- Tổ chức thi

Quy định về tổ chức các kỳ thi và trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, công bố thông tin về kỳ thi, xét duyệt và công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện, đề thi, ngân hàng đề thi, cách thức ra đề thi, lựa chọn và in sao đề thi, phương thức thi và kiểm tra sát hạch, tổ chức thi, giám sát kỳ thi, nghĩa vụ và quyền của người coi thi, tổ chức chấm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo, cấp giấy chứng nhận kết quả kỳ thi, chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên, quy định về giá trị kết quả thi, kinh phí tổ chức thi...

Chương 5- Xử lý vi phạm, khiếu nại

Quy định về các mức độ vi phạm và hình thức, thẩm quyền xử lý vi phạm, xử lý các khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo

Chương 6-Tổ chức thực hiện

 III. Ý kiến tham gia cụ thể và nội dung thông tư

 1. Thông tư chưa thể hiện trách nhiệm về việc thi và cấp chứng chỉ cho Hội đồng thi của Hội nghề nghiệp mà vẫn trên cơ sở là Bộ Tài chính tổ chức thi như trước đây, chỉ khác là trước thì Bộ Tài chính đứng ra tổ chức thi còn bây giờ thì giao cho các Hội tổ chức kỳ thi mà thôi.

Theo quy định của Luật Kế toán 2015; Mục 2, Điều 71 thì Bộ Tài chính có trách nhiệm:

c- Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề....

d- Quy định việc thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên

Vì vậy, theo chúng tôi, cần sửa Mục 5, Điều 38 theo đúng quy định của Luật và giao nhiệm vụ này cho  Hội Kế toán và Kiểm toán. Điều 38 dự thảo thông tư cần sửa lại theo quy định của Điều 71 - của Luật Kế toán

Điều đó có nghĩa là nên phân định rõ trách nhiệm và làm đúng theo quy định của  Luật Kế toán

Thông tư nên sửa như sau:

Điều 12: Hội đồng thi có nhiệm vụ và quyền Công bố kết quả thi, thông báo kết quả thi và cấp giấy chứng nhận cho thí sinh đạt kết quả thi kế toán viên, kiểm toán viên

Điều 24b: Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán phê duyệt kết quả thi và cấp chứng chỉ kế toán viên cho thí sinh đã dự thi đạt kết quả đủ điều kiện là kế toán viên.

Điều 38: Sửa Mục 5 đúng theo quy định tại Mục 2c và 2d, Điều 71 Luật Kế toán

 1. Điểm 1, Điều 28: Đề nghị sửa lại là: “Trong thời hạn …..lập danh sách (theo hồ sơ) đã được Hội nghề nghiệp cấp chứng chỉ …….theo quy định gửi cho Bộ Tài chính
 2. Điểm 2, Điều 28: Bỏ

 

 1. Về Điều kiện dự thi:

-Theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập (Điều 15) và Luật Kế toán 2015 (Điều 58) thì chỉ quy định về thời gian được đăng ký hành nghề dịch vụ của người có chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên là có thời gian công tác thực tế từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học, chứ không phải quy định thời gian được tham gia dự thi. Vì vậy, cần quy định thời gian được tham gia dự phải ít hơn 36 tháng để quy định của thông tư  không trái với Luật;

- Theo quy định tại Điều 57 (Mục 1b) của Luật Kế toán  2015 thì tiêu chuẩn thi kế toán viên có thể là tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác ngoài chuyên ngành tài chính kế toán và kiểm toán. Đề nghị quy định  giống như thi Chứng chỉ kiểm toán viên và Bổ sung thêm tiêu chuẩn: đã qua lớp đào tạo về nghiệp vụ kế toán, thuế, tài chính do Tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán  tổ chức theo chương trình của Bộ Tài chính.

- Về văn bằng chứng chỉ  (Điều 6) cần quy định chính xác hơn và rõ hơn: Chứng chỉ quốc gia và chứng chỉ quốc tế. Trên thực tế tồn tài nhiều chứng chỉ quốc gia của các nước nhưng không mang tính quốc tế do các tổ chức nghề nghiệp hoặc Nhà nước cấp, đang được các nước thoả thuận để thừa nhận trong phạm vi khu vực, Chứng chỉ quốc tế rất ít và không phải chứng chỉ được thừa nhận toàn cầu.

 

 1. Về hồ sơ dự thi (Điều 7). Cần sửa lại quy định về Phiếu đăng ký dự thi có cần xác nhận của cơ quan, đơn vị và giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế. Bởi vì người thi đã có lý lịch có xác nhận của cơ quan đơn vị, có bằng tốt nghiệp đại học. Thời gian tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp (Điều 5). Cần đơn giản hoá thủ tục mang tính hành chính, Xác định lại thật chính xác những tiêu chí và nội dung cần kiểm tra về điều kiện.
 2. Nội dung thi (Điều 8):

- Đề nghị đối với kế toán viên cần bổ sung thêm môn: Phân tích hoạt động tài chính nâng cao, bởi vì đây là kiến thức cần cho các kế toán viên khi cung cấp dịch vụ kế toán. Về lâu dài có thể bổ sung thêm môn Kiểm toán nội bộ và phải chứng minh trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh)

- Đối với thi sát hạch cho người nước ngoài có chứng chỉ gồm 5 môn là quá nhiều, cần cân nhắc cam kết thừa nhân chứng chỉ lẫn nhau. Nên sát hạch một số môn mang tính điều kiện., như Luật pháp kinh tế, Chính sách Thuế… Và yêu cầu thi bằng tiếng Việt.

 1. Điểm 2, Điều 27 đề nghị  quy định  thời gian bảo lưu kết quả thi của mỗi môn  lên 5 năm, mỗi môn có thể thi tối đa 2 lần.
 2. Điểm 7, Điều 8 nên sửa lại là: “Nội dung ……….phù hợp với khung nội dung thi đã được Bộ Tài chính thẩm định”;
 3. Quy định của Điều 15 quá chi tiết và vụn vặt, cần quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc về đề thi. Rất khó để phân biệt phần lý thuyết và ứng dụng trong một câu hỏi thi chứ chưa nói tới trong 1 đề thi, cũng như yêu cầu phải đảm bảo tính khoa học và cân đối giữa lý thuyết và bài tập. Đề nghị về đề thi chỉ nên quy định:

         Khoản 1- Điều 15: “Đề thi từng môn………trong phạm vi khung nội dung thi đã được Bộ Tài chính thẩm định”;

         Khoản 2- Đề thi phải đáp ứng yêu cầu thí sinh nắm được  lý thuyết và biết vận dụng lý thuyết để giải quyết và xử lý những tình huống thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp

 1. Điều 16: Đề nghị bỏ Điểm 3 vì để đảm bảo an toàn cho kỳ thi và chất lượng của kỳ thi;
 2. Điều 27: Đề nghị điểm đạt của 1 môn là 5 điểm/10 điểm, riêng môn kế toán,  kiểm toán phải đạt 6,5 điểm quy định như thế này vừa phù hợp thông lệ chung vừa có tính nâng cao chất lượng của chứng chỉ nghề nghiệp.
 3. Điều 11.Thành phần Hội đồng thi, để công tác giám sát kỳ thi khách quan đề nghị Bộ Tài chính chỉ nên cử 1 người tham gia Hội đồng thi Bộ Tài chính thành lập Hội đồng giám sát kỳ thi một cách độc lập với Hội đồng thi.
 4. Về kinh phí tổ chức kỳ thi (Điều 37), đề nghị quy định lại

Điểm 1: Giữ nguyên

Điểm 2: Chủ tịch Hội nghề nghiệp quy định mức thu phí và định mức chi, lập dự toán thu chi từng kỳ thi trên nguyên tắc tự chủ tài chính và đảm bảo thu trang trải các khoản chi. Số chênh lệch được xử lý theo quyết định của chủ tịch Hội.

 

 Trên đây là một số ý kiến của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam về sửa đổi Thông tư 129. Đề nghị Ban soạn thảo quan tâm và chấp thuận. Có gì chưa rõ hoặc có ý kiến khác, xin trao đổi trực tiếp với chúng tôi.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính (vụ CĐKT&KT)

-Lưu VP,VT

 

TM.BAN CHẤP HÀNH TW HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình