Góp ý dự thảo Luật ĐT vốn và quản lý vốn đầu tư | Hội kế toán hành nghề Việt Nam

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6085928
 • Trong tháng: 94067
 • Hôm nay: 115
 • Đang Online: 23

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 20

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 21

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

Góp ý dự thảo Luật ĐT vốn và quản lý vốn đầu tư

Ngày đăng: 26/03/2014 - Lượt xem: 1721
DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP ( Tham luận trình bày trong buổi Toạ đàm góp ý dự thảo Luật đầu tư và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp do Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 28/2/2014)

                                                                  Luật gia Vũ Xuân Tiền

                                                         Trưởng ban Nghiên cứu pháp luật và Tư vấn

                                                                Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam

    Sau khi nghiên cứu toàn văn dự thảo Luật đầu tư và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp ( sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật),  xin được nêu một số ý kiến sau:

     1. 1. Từ "kỳ vọng" đến "thất vọng"

Trước tình trạng kinh doanh kém hiệu quả, tham nhũng, lãng phí xẩy ra khá phổ biến trong các DNNN trong thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp và công dân đã rất kỳ vọng vào Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của Nhà nước vào doanh nghiệp, tâm lý chung là chờ đợi một sự "đột phá" trong quản lý việc đầu tư vốn và hiệu quả của vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Song, nghiên cứu toàn văn dự thảo luật, sự "kỳ vọng" đã chuyển sang "thất vọng" bởi lẽ:

   a. Dự thảo Luật là phép cộng nội dung cơ bản của các Nghị định của Chính phủ đã ban hành về quản lý DNNN, những nghị định chủ yếu gồm:

  -  Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/2/2009 của Chính phủ Ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

   -  Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

  -  Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

   - Nghị định số 71/2013/ NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

   - Nghị định số 61/2013/ NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

  - Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Điều đáng quan tâm là những Nghị định nêu trên đã kế thừa phần lớn nội dung của các Nghị định đã ban hành trước ngày 1/7/2  01/07/2010 - ngày Luật DNNN hết hiệu lực và các DNNN phải chuyển thành công ty TNHH một thành viên theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP. Một số Nghị định mới ban hành trong năm 2013, chưa thực sự phát huy tác động trong thực tế. Vì vậy, c câu hỏi đặt ra là nâng những quy định của Nghị định thành Luật liệu có khả thi? Nghị định của Chính phủ cũng là một   văn bản quy phạm pháp luật và đã được ban hành từ lâu nhưng vẫn có Vinashin, Vinalies... Điều gì đảm bảo rằng, cũng với những nội dung đó nay gọi là Luật thì mọi việc sẽ tốt hơn? Không có nhiều căn cứ để tin tưởng như vậy.

  2. Mô hình đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp - cái nút chưa được tháo gỡ.

Theo Theo nhiều tài liệu nghiên cứu và tài liệu gợi ý thảo luận của Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ, có hai mô hình đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp gồm:

  (i). Mô hình quản lý tập trung là mô hình giao trách nhiệm đại diện quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về một cơ  quan của Chính phủ;

 (ii). Mô hình quản lý phân tán là mô hình phân cấp quản lý vốn nhà nước từ Thủ tướng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành  UBND cấp tỉnh (theo quy định hiện hành, là mô hình được lựa chọn trong dự thảo);

 Theo hai mô hình nêu trên, Dự thảo Luật được thiết kế theo mô hình thứ 2, tức là giữ nguyên như hiện nay. Rất đáng tiếc tiếc không có một thuyết minh nào về việc kiên trì với "lối cũ ta về" như trong dự thảo luật. Mô hình hiện nay là giữ nguy  nguyên  cơ chế chủ quản. Cách đây 10 năm, việc nghiên cứu để xoá bỏ cơ chế chủ quản đã được đặt ra vì những lý do sau:

  Thứ nhất, cơ chế cơ quan chủ quản là các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh không cho phép tách bạch giữa chức năng quản lý Nhà nước và chức năng quản lý kinh doanh. Đây là vấn đề đã được nêu trong rất nhiều nghị quyết, hội nghị, hội thảo. Nhưng đến nay chưa có hướng giải quyết và sẽ không giải quyết được nếu vẫn giữ mô hình hiện tại.

  Thứ hai, cơ chế chủ quản như hiện nay đã biến các DNNN thành "cánh tay nối dài" của các cơ quan hành chính gồm các Bộ và UBND cấp tỉnh. Từ đó, yêu cầu công khai, minh bạch sẽ chỉ là quy định trên giấy mà thôi! Không ngẫu nhiên mà một số tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB...khi cho Việt Nam vay vốn thực hiện dự án đã đặt điều kiện: Nhữ doanh nghiệp thuộc sự quản lý của chủ đầu tư (là các Bộ, Ngành, UBND cấp tỉnh) không được tham gia đấu thầu.

 Thứ ba, cơ chế chủ quản hiện nay đã tạo ra những "doanh nhân bất đắc dĩ" khi giao cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ   Trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đó là những quan chức, những chính khác Khách không thể đủ điều kiện để trở thành doanh nhân ít nhất là về mặt thời gian.

Thứ 4, do có những "doanh nhân bất đắc dĩ" là các quan chức, công tác kiểm tra, thanh tra đối với các DNNN mà họ làm "đại diện chủ sở hữu" hầu như không có kết quả. Việc rất nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm  toán đối với Vinashin, Vinalies nhưng không phát hiện ra điều gì lớn là bằng chứng  cụ thể và sinh động.

Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã được công bố xin ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Dự thảo Luật DN s sửa đổi dành một Chương quy định về doanh nghiệp Nhà nước (điều này có hợp lý hay không xin trao đổi khi góp ý cho dự thảo Luật DN sửa đổi). Điều 172 dự thảo Luật DN sửa đổi quy định về Nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu  nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước như sau:

Quốc hội ủy quyền cho Chính phủ thống nhất đại diện thực hiện quyền chủ sở hữu vốn đầu tư của nhà nước tại các doan doanhnghiệp. Chính phủ phải tổ chức thực hiện đầy đủ và hiệu quả tất cả các quyền chủ sở hữu theo các nguyên tắc sau đây:

  1). Chính phủ phân công cho một hoặc một số tổ chức trực tiếp thực hiện các quyền chủ sở hữu tại doanh nghiệp (sau đây g đây gọi tắt là Cơ quan chủ sở hữu). Cơ quan chủ sở hữu không được trực tiếp tham mưu, soạn thảo chính sách không được trực tiếp tham gia kiểm soát, điều tiết thị trường và thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác.

  2). Cơ quan chủ sở hữu thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại doanh nghiệp một cách độc lập và chuy chuyên trách, tập trung và thống nhất; Mỗi doanh nghiệp có một Cơ quan chủ sở hữu chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền khác trong việc thực hiện các quyền chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp đó.

   3). Các cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp và áp đặt mệnh lệnh hành chính vào hoạt động kinh doanh; đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật".

Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có đoạn: "Để phát huy tốt nhất quyền làm chủ Nhân dân, Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển. Nhà nước không làm thay dân mà phải tập trung xây dựng khuôn khổ thể chế phù hợp và tạo điều kiện cần thiết để mọi người phát huy năng lực và sức sáng tạo vì lợi ích cí ich của chính mình và đóng góp cho xã hội".

Từ Phân tích trên và để mong muốn của người đứng đầu Chính phủ trong Thông điệp đầu năm trở thành hiện thực, xin đề nghị: Thiết kế lại dự thảo Luật theo hướng triệt để xoá bỏ cơ chế chủ quản, tức là chọn mô hình thứ nhất hoặc nghi nghiên cứu một mô hình khác.

 Nếu chưa giải quyết được vấn đề này, đề nghị lùi việc bàn về Luật này sau khi Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được ban hành

 3. Chưa có chế tài để áp đặt doanh nghiệp Nhà nước vào kỷ luật của cơ chế thị trường

 Việc áp đặt "kỷ luật thị trường" đối với các DNNN là vô cùng khó khăn. Bởi, "kỷ luật thép" của thị trường là người kinh doanh phải "lời ăn, lỗ chịu"; phải tự chịu trách nhiệm về số vốn đã bỏ ra để kinh doanh. Và, để gánh trách nhiệm đó,  người kinh doanh phải là chủ sở hữu của số vốn đã bỏ ra, có đầy đủ các quyền của chủ sở hữu. Song, với các  DNNN hiện nay thì không phải như vậy. Vốn được sử dụng cho kinh doanh của các DNNN là của nhà nước. Người sử dụng số vốn đó để kinh doanh, thực chất chỉ là người làm thuê cho nhà nước. Do đó, kinh doanh có lời họ phải nộp cho nhà nước, nếu bị lỗ họ cũng chẳng mất gì. Với những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực độc quyền như điện, xăng dầu... thì "lời ăn, lỗ dân chịu" là điều không có gì lạ. Vì vậy, sẽ không thể "áp đặt đầy đủ kỷ luật thị trường" đối với các DNNN khi chúng ta chưa tìm ra được chủ sở hữu thực sự của những DN này; khi chúng ta vẫn giữ quan điểm "sử dụng DNNN làm công cụ để bình ổn thị trường", tức là Nhà nước vẫn can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính vào hoạt động kinh doanh. Việc "áp đặt đầy đủ kỷ luật thị trường" đối với các DNNN sẽ chỉ là "ước mơ xa" khi còn duy trì thế độc quyền nhà nước và theo đó là độc quyền kinh doanh của một số ngành quan trọng; khi chúng ta chưa tách bạch được chức năng quản lý Nhà nước với chức năng quản lý kinh doanh của các Bộ, ngành và một số quan chức trong bộ máy công quyền; khi còn duy trì "cơ quan chủ quản" để tạo ra những "sân sau" cho không ít quan chức, công chức. Dự thảo Luật chưa có những chế tài để "hoá giải" những "nút thắt" nêu trên.

Điều 171, dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) quy định:

1. Doanh nghiệp nhà nước phải hoạt động kinh doanh đầy đủ theo cơ chế thị trường và cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác; kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của chủ sở hữu Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (sau đây viết tắt là vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

2. Doanh nghiệp nhà nước định kỳ đánh giá và báo cáo về hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiêp. Vốn nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển khi giá trị thực tế vốn đầu tư của nhà nước tại doanh nghiệp tăng thêm hoặc tỷ suất lợi nhuận của vốn chủ sở hữu nhà nước trong kỳ báo cáo ít nhất  bằng lãi suất bình quân trái phiếu Chính phủ ở thị trường trong nước trong cùng thời kỳ.

3. Các sản phẩm, dịch vụ thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ được cung cấp theo cơ chế đấu thầu hoặc chỉ định thầu và được hạch toán riêng.

4. Giám sát tài chính đối với DNNN - lực bất tòng tâm

 Dự thảo Luật kế thừa những nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, ngay khi Nghị định số 61/2013/NĐ-CP được ban hành đã có nhiều ý kiến cho rằng, nhiều quy định trong Nghị định là "lực bất tòng tâm".

 Trước hết, câu hỏi được đặt ra là: ai là người giám sát? Dự thảo Luật quy định về Giám sát của Quốc hội và Giám sát của Chủ sở hữu gồm: Bộ quản lý ngành với tư cách là chủ sở hữu; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh với tư cách là chủ sở hữu  và cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp. Quy định đó không sai vì đó là chức năng, nhiệm vụ của những cơ quan nêu t trên. Song, thực hiện việc kiểm tra, giám sát không phải là "cơ quan" mà là những con người cụ thể, có đầy đủ những nhu cnhu cầu như những người bình thường khác. Có căn cứ gì để đảm bảo rằng, người (hoặc những người) được giao nhiệmhiệm vụ kiểm tra, giám sát không bị chi phối bởi những mối quan hệ lợi ích phức tạp, đan xen trong cuộc sống, không bị lôi kéo bởi lợi ích vật chất để đưa ra những kết luận sai sự thật ?

 Thứ hai, có đủ nhân lực để thực hiện việc giám sát hay không cũng là vấn đề không kém phần quan trọng. Bởi lẽ, để giám sát trước, giám sát trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người có chức năng giám sát khôn khôg thể "giám sát từ xa" mà phải trực tiếp kiểm tra tại doanh nghiệp. Còn nhớ, ngay khi nhận chức, nguyên Bộ trưởng  Vương Đình Huệ đã dự kiến phương án Bộ Tài chính sẽ cử tới mỗi tập đoàn, tổng công ty, DNNN có quy mô lớn một cán bộ giám sát và làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp. Song, phương án đó đã không thể thực hiện do số cán bộ công chức sẽ tăng lên và cũng không có gì đảm bảo những "giám sát viên" biệt phái đó sẽ không bị mua chuộc.

Thứ ba, kiểm tra, giám sát như thế nào cũng là vấn đề không kém phần quan trọng. Bởi, nội dung kiểm tra, giám sát đòi h đòi hỏi rất toàn diện gồm: Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; Giám sát việc bảo tphát triển vốn của doanh nghiệp; giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện các chín chín  sách đối với người lao động.... Hơn nữa, hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là với những doanh nghiệp có q  quy mô lớn như tập đoàn, Tổng công ty là vô cùng phức tạp. Những sai phạm được nguỵ trang rất tinh vi. Vì vậy, nếu   kkkk không có trình độ của một Giám đốc tài chính hoặc một Kế toán trưởng doanh nghiệp lâu năm, người thực thi việc kiểm tra, giám sát chắc cũng..."múa tay trong bị"!

  5. Hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào DN - một khoảng trống

Trong việc đầu tư vốn vào DN, chỉ tiêu tổng hợp quan trọng nhất là hiệu quả sử dụng vốn được tính bằng khá nhiều đìêu, trong đó, được sử dụng phổ biến là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, dự thảo Luật không có đi đều, khoản nào quy định về vấn đề này.Khoản 16 Điều 38 dự thảo Luật  quy định về quyền, trách nhiệm của Hội đồng thàn  thành  viên hoặc Chủ tịch công ty như sau:

Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quyết định của đại d đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả; báo cáo kịp thời cho đại  đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, khôn không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp giao hoặc những trường hợp sai  phạmkhác".

Câu hỏi đặt ra là: Hiệu quả sử dụng vốn mà Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty phải chịu trách nhiệm là bao nhiêu  %/ vốn chủ sở hữu? Nếu không làm rõ, DN chỉ cần có lợi nhuận ở mức 1% đến 2% vốn chủ sở hữu cũng được coi là hoàn thành nhiệm vụ.  Như vậy, Nhà nước không nên đầu tư vào DN trong trong trường hợp này. Hơn nữa, nếu có DNNN thuộc quyền quản lý, hiệu quả sử dụng vốn là một số âm thì Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty có chịu trách nhiệm bồi thường không? Câu  trả lời là: Không!

Vì vậy, đề nghị bổ sung vào dự thảo luật ít nhất 01 điều về hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào DN có phân biệt đối v đối với:

- DN thực hiện nhiệm vụ chính trị, công ích;

 - DN thực hiện nhiệm vụ kinh doanh.

 6. Cần quy định cụ thể hơn về tổ chức công tác kế toán và kiểm toán nội bộ trong DNNN

Trong việc giám sát tài chính của DNNN, giám sát từ bên ngoài, giám sát từ xa sẽ không có hiệu quả cao và không có tác dụng phòng ngừa sai phạm. Vì vậy, giám sát từ bên trong hay còn gọi là giám sát nội bộ có vị trí  quan trọng hơn. Việc tổ chức tốt công tác kế toán trong DNNN có vị trí đặc biệt quan trọng đối với giám sát từ bên trong. Luật Kế toán chỉ quy định về công tác kế toán của doanh nghiệp nói chung. Vì vậy, đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật một chương về tổ chức công tác kế toán của DNNN. Chương này tập trung quy định về:  Tổ chức công tác kế toán và kiểm toán nội bộ; nhiệm vụ và quyền hạn Giám sát tài chính của Kế toán trưởng DNNN; việc bổ nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với kế toán trưởng; nguyên tắc xử lý những bất đồng giữa Kế toán trưởng và Giám đốc (Tổng Giám đốc) để tránh tình trạng  Kế toán trưởng bị vô hiệu hoá hoặc trở thành đồng phạm trong tham nhũng như trong không ít trường hợp hiện nay

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình
Bản quyền © 2012-2018 CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
Địa chỉ: 192 đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 38686721 - Email: support@vica.org.vn

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên internet số 212/GP-BC do Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 29/08/2012