Một số ý kiến góp ý vào dự thảo " Luật sừa đổi, bổ sung một số điều của luật kế toán | Hội kế toán hành nghề Việt Nam

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6085931
 • Trong tháng: 94070
 • Hôm nay: 118
 • Đang Online: 25

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 20

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 21

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

Một số ý kiến góp ý vào dự thảo " Luật sừa đổi, bổ sung một số điều của luật kế toán

Ngày đăng: 21/03/2014 - Lượt xem: 2003
Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - VAA, Luật gia Vũ Xuân Tiền Trưởng ban Nghiên cứu pháp luật và tư vấn Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam tham gia đóng góp một số nội dung liên quan đến Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung luật kế toán

Sau khi nghiên cứu Tờ trình Chính phủ của Bộ Tài chính và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán (sau đây gọi là Luật sửa đổi), xin được nêu một số ý kiến góp ý như sau:

 1. Về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán: Nhất trí với nhận định của Bộ Tài chính trong tờ trình Chính phủ về sự cần thiết khách quan của việc sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán.
 2. Về những vấn đề cần nghiên cứu, trao đổi thêm.   
 3. 2.1 Về hạch toán theo giá trị hợp lý                                                                                           

Theo dự thảo Luật sửa đổi, khoản 1 Điều 7 được bổ sung thêm nội dung:

"Đối với một số loại tài sản có giá trị thường xuyên biến động theo giá thị trường thì đơn vị kế toán được hạch toán theo giá gốc hoặc theo giá trị hợp lý theo quy định của Bộ Tài chính.

Đề nghị: Nghiên cứu lại nội dung bổ sung nêu trên vì những điều kiện về pháp luật, môi trường  kinh doanh của Việt Nam chưa cho phép. Nếu cho phép hạch toán theo "giá trị hợp lý" cần:

 • Đưa vào điều "Giải thích từ ngữ", giải thích rõ thế nào là "giá trị hợp lý".
 • Quy định rõ: Báo cáo tài chính được xác định theo giá trị hợp lý chỉ được sử dụng cho những mục đích nào? Nếu không làm rõ vấn đề này, quy định "giá trị hợp lý" sẽ bị lợi dụng để tham nhũng tài sản nhà nước. Chẳng hạn, một chiếc máy có giá gốc 130  triệu đồng nhưng có thể thuyết minh "Giá trị hợp lý" là 130 tỷ đổng?

        2.2  Về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

Theo dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi), doanh nghiệp có thể có hơn một người đại diện theo pháp luật. Quy định đó là hợp lý và phù hợp với thông lệ quốc tế. Vì vậy, đề nghị bổ sung thêm một khoản vào  điều 49 như sau:

" Trong trường hợp doanh nghiệp có từ hai người đại diện theo pháp luật trở lên thì người đại diện theo pháp luật thứ nhất có trách nhiệm thực hiện những quy định tại Điều này".

 1. 3 Về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán:

Tại điều 55b đề nghị bổ sung thêm loại hình: "Công ty TNHH  một thành  viên là cá nhân". Bởi lẽ, Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân và cá nhân kinh doanh được quyền kinh doanh dịch vụ kế toán thì không có lý do gì không cho phép Công ty TNHH một thành viên là cá nhân được kinh doanh dịch vụ kế toán.

 1. 4 Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán:

Tại Điều 55c xin đề nghị:

 1. Tiết b, khoản 1 đề nghị sửa lại: "Có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên", bỏ điều kiện "tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn". Lý do:
 • Hiện nay, những người có Chứng chỉ kiểm toán viên đã được phép hành nghề kế toán.
 • Quy định những người có chứng chỉ hành nghề kế toán phải là thành viên góp vốn là không khả thi trong điều kiện hiện nay.
 1. Tiết c, khoản 1 đề nghị sửa thành: " Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề và chỉ Giám đốc, Tổng Giám đốc có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên được ký hợp đồng dịch vụ kế toán". Lý do:
 • Luật Doanh nghiệp không quy định những điều kiện về hành nghề đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó dịch vụ kế toán chỉ là một thì quy định "Người đại diện theo pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề kế toán" là vô lý. Với trường hợp này, Người đại diện theo pháp luật nếu không có chứng chỉ hành nghề, không được ký kết hợp đồng dịch vụ kế toán mà phải bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) để ký kết hợp đồng dịch vụ kế toán.
 1. Bỏ tiết d, khoản 1: d) Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ" bởi lẽ, dịch vụ kế toán không đòi hỏi vốn lớn, cũng không phải là lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm có thể phải bồi thường vật chất đến mức phải quy định vốn pháp định.
 2.  Bỏ tiết  đ) khoản 1 " Phần vốn góp của người có chứng chỉ hành nghề kế toán phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp". Đây cũng là quy định thiếu khả thi và có thể dẫn đến hàng loạt doanh nghiệp dịch vụ kế toán đang hoạt động hiện nay phải giải thể.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán nhằm siết chặt hơn nữa điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ kế toán hiện nay là chưa phù hợp vì:

 • Thị trường dịch vụ kế toán hiện nay còn rất nhỏ, đang phải cạnh tranh gay gắt với lực lượng kế toán hành nghề tự do. Do đó, Luật chưa nên đặt ra những điều kiện dẫn đến thu hẹp thị trường;
 • Quy định phần vốn góp của người có chứng chỉ hành nghề kế toán phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Điều này sẽ gây khó cho kế toán viên hành nghề và cản trở việc đầu tư của các công ty nước ngoài vào lĩnh vực dịch vụ kế toán tại Việt Nam. Không phải kế toán viên hành nghề nào giỏi về nghề, yêu nghề cũng có đủ tiền để góp vốn, bên cạnh đó có những công ty kế toán lớn có hàng trăm nhân viên, nhu cầu về vốn cao, do đó họ đầu tư số vốn khá lớn, cần tập trung vốn của nhiều thành viên mà yêu cầu 2 kế toán viên hành nghề phải có trên 50% vốn điều lệ là không khả thi.
 • Yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán là cần thiết, khách quan và đặc biệt quan trọng. Song, không phải cứ đưa ra thật nhiều điều kiện, siết thật chặt việc cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề là chất lượng dịch vụ kế toán sẽ tự nhiên được nâng lên. Quan trọng hơn là điều kiện tham gia cập nhật kiến thức và tự đào tạo của người hành nghề kế toán.
 • Mặt khác, quy định của Luật kiểm toán độc lập quy định về điều kiện đối với việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán như sau :

"Điều 21. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn;

c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;

d) Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

đ) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề".

Thị trường kiểm toán độc lập ở nước ta đã qua hơn 20 năm. Trong khi đó, thị trường dịch vụ kế toán mới chính thức hình thành được khoảng 5 đến 7 năm. Vì vậy, quy định những điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ kế toán khắt khe hơn với kiểm toán độc lập là vô lý. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu lại.

 1. 5 Khoản 6 Điều 55d đề nghị sửa lại: "6. Các giấy tờ khác theo quy định của Chính phủ".

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình
Bản quyền © 2012-2018 CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
Địa chỉ: 192 đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 38686721 - Email: support@vica.org.vn

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên internet số 212/GP-BC do Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 29/08/2012