Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6089251
 • Trong tháng: 97390
 • Hôm nay: 3438
 • Đang Online: 62

BÁO CÁO TÓM TĂT KẾT QUẢ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ I (2013-2015) PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ II (2016-2020) CỦA CHI HỘI/HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VICA)

Ngày đăng: 25/05/2016 - Lượt xem: 2074
Phạm Công Tham, Phó chủ tịch VICA (Trích báo cáo tại Đại hội đại biểu VICA lần thứ II)

Phần I- Tổng kết nhiệm kỳ I (2013-2015)

        Ngành dịch vụ kế toán được Luật kế toán 2003 thừa nhận, nhưng  đến 2007 mới có những bước khởi động và 2008 đã có 19 đơn vị (18 doanh nghiệp và một cá nhân) với 46 kế toán viên, kiểm toán viên đăng ký hành nghề kế toán. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) là tổ chức nghề nghiệp được Bộ Tài chính chuyển giao thực hiện nhiệm vụ đăng ký và quản lý hành nghề  kế toán. Với sự nỗ lực cố gắng của VAA và sự hỗ trợ giúp đỡ của Bộ Tài chính, thị trường dịch vụ kế toán đã có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 30%, Sau 5 năm hoạt động, đến 2012 đã có 59 đơn vị với 142 kế toán viên đăng ký HNKT, tăng gấp 3 lần so với năm 2008

       Trước yêu cầu phát triển của ngành dịch vụ kế toán, thể theo nguyện vọng của những người hành nghề dịch vụ kê toán, VAA đã quyết định thành lập Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là Vietnam Association of Chartered Accountants, gọi tắt là VICA (quyết định số 218/HKT-VP ngày 11/12/2012 của Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam). Thực hiện quyết định của VAA, ngày 25/01/2013 Đại hội lần thứ nhất của những hội viên sáng lập VICA đã được tổ chức long trọng tại TP HCM với 30 hội viên tổ chức và 22 hội viên cá nhân. Sau 3 năm hoạt động, chúng ta đã kết nạp thêm 32 hội viên tổ chức và 31 hội viên cá nhân, đã quyết định xóa tên 2 hội viên tổ chức và 3 hội viên cá nhân. Đến nay VICA có 60 hội viên tổ chức và 50 hội viên cá nhân, tăng gấp hơn 2 lần so với khi mới thành lập.

       Mặc dù mới được thành lập, nhưng VICA - tổ chức nghề nghiệp của những người hành nghề dịch vụ kế toán chuyên nghiệp đã được xây dựng và phát triển đáp ứng yêu cầu của một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp.

       VICA có BCH gồm 15 thành viên, BKT 3 thành viên, 4 Ban chuyên môn và 2 văn phòng (Hà Nội và TP HCM), và trang tin vica.org.vn. Sau 3 năm hoạt động, VICA đã đạt được những thành quả nổi bật sau:

       Thứ nhất: Đã xây dựng được hệ thống các quy định, quy chế, nội quy quản lý các hoạt động của VICA và của hội viên (19 văn bản). Những văn bản này đã giúp cho việc điều hành các hoạt động của VICA có hiệu quả, góp phần hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng, giá trị dịch vụ kế toán, và uy tín với khách hàng.

       Thứ hai: Đã tổ chức các hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức, hội thảo, cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, tư vấn, giải đáp vướng mắc kịp thời cho hội viên… nhằm  phục vụ tốt nhất cho hội viên. Qua 3 năm đã tổ chức 30 lớp cập nhật kiến thức và 10 cuộc hội thảo trên cả hai miền Nam Bắc với trên 3.600 lượt người tham gia. Các lớp cập nhật và hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo hội viên và KTVHN. Nội dung phương pháp cập nhật cũng thường xuyên đổi mới, kết hợp phổ biến của giảng viên với trao đổi về những vướng mắc và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hành nghề kế toán. Đã hợp tác với ACCA, ICAEW và một số Tập đoàn, Tổng công ty, Trung tâm đào tạo mở một số lớp cập nhật kiến thức và hội thảo cho hội viên và cán bộ kế toán, kiểm toán

       Thứ ba: Đã xây dựng hệ thống hướng dẫn về quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, Xây dựng quy định về đánh giá chấm điểm và phân loại chất lượng dịch vụ kế toán. Làm cơ sở cho các hội viên nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ cho đơn vị mình; tự kiểm tra, soát xét chất lượng dịch vụ của đơn vị mình, và làm cơ sở cho công tác kiểm tra của Hội đối với các đơn vị dịch vụ kế toán và hội viên. Đã tích cực tham gia với Ban quản lý hành nghề kế toán  và Vụ CĐKT&KT BTC kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán tại hơn 40 doanh nghiệp dịch vụ

       Thứ tư: Thực hiện việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, tổ chức cho hội viên tham gia vào các dự thảo chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, thu thập nguyện vọng, ý kiến tham gia của hội viên báo cáo kiến nghị các cơ quan Nhà nước giải quyêt, nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng trong lĩnh vực thị trường dịch vụ kế toán. Tăng cường công tác hỗ trợ và kiểm soát chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán. Biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân có thành tích. kiểm tra, chấn chỉnh, kiến nghị xử lý kịp thời các tổ chức và cá nhân hội viên vi phạm các chuẩn mực, chế độ kế toán và đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán.

       Thứ năm: BCH VICA đã thực hiện có nền nếp chế độ sinh hoạt BCH, BKT định kỳ, bám sát Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết của các hội nghị BCH, xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm công tác hàng năm của Chi hội. Chỉ đạo các Văn phòng và các Ban xây dựng Quy chế, kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo thông tin thông suốt đến BCH và hội viên. Duy trì và nâng cao chất lượng thông tin trang website, đến nay trang website đã có trên 2 triệu lượt người truy cập.

        Thứ sáu: Thường trực BCH Chi hội đã phối hợp chặt chẽ với Ban QLHNKT trong các công việc của Ban QLHN và VICA. Kết quả đăng ký hành nghề kế toán hàng năm đã không ngừng tăng lên:

      + Năm 2012 có 59 DN & cơ sở tư nhân đăng ký, với 142 KTVHN

      + Năm 2013 có 82 DN & cơ sở tư nhân đăng ký, với 190 KTVHN

      + Năm 2014 có 94 DN & cơ sở tư nhân đăng ký, với 227 KTVHN

      + Năm 2015 có 109 DN & cơ sở tư nhân đăng ký, với 254 KTVHN

(Năm tăng thấp nhất là 15%, năm tăng cao nhất trên 30% so với năm trước)

       Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua còn một số tồn tại thiếu sót: công tác phát triển hội viên còn chậm, nhiều đơn vị dịch vụ kế toán chưa tham gia Chi hội. Việc tổ chức sinh hoạt cho hội viên chưa thường xuyên, chưa có hình thức sinh hoạt phong phú cuốn hút hội viên…

       Đánh giá chung: Sau 8 năm hoạt động của lực lượng hành nghề dịch vụ Kế toán (2008-2015) và sau 3 năm hoạt động của vica, lực lượng hành nghề dịch vụ kế toán đã có những bước phát triển vượt bậc. Nếu như năm 2008 chúng ta có: 19 đơn vị dịch vụ kế toán, với 46 kế toán viên đăng ký, làm dịch vụ cho 309 khách hàng và có doanh thu 28,6 tỷ đồng, thì đến 2015 đã có 109 đơn vị (tăng 5,7 lần), với 254 kế toán viên (tăng 5,5 lần), làm dịch vụ cho trên 5.000 khách hàng (tăng 16 lần), có doanh thu trên 436 tỷ đồng (tăng 15 lần), khẳng định sự ra đời và phát triển của một ngành dịch vụ mới- dịch vụ kế toán, góp phần đáng kể vào GDP và nâng cao tính minh bạch về tài chính của nền kinh tế.

       Với những thành tích đạt được, VICA và một số hội viên đã được Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Hộ Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tặng nhiều bằng khen, giấy khen và các phần thưởng cao quý khác.

       Phát huy những kết quả đạt được, toàn thể BCH, BKT và hội viên VICA nguyện tích cực tổ chức thành công Đại hội VICA lần thứ II và nâng cấp thành Hội kế toán hành nghề Việt nam, chuẩn bị tốt hành trang để thi hành luật Kế toán 2015 đã được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

 

Phần II- Phương hướng nhiệm kỳ II (2016-2020)

     Đặc điểm lớn nhất của nhiệm kỳ II là Luật kế toán 2015 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017, cộng đồng kinh tế Asean đi vào hoạt động, hiệp định kinh tế TPP và nhiều hiệp định kinh tế khu vực và song phương có hiệu lực thi hành. Nhiều doanh nghiệp dịch vụ và hội viên của chúng ta (hội viên tổ chức) phải phấn đấu thích nghi với những quy định mới của Luật kế toán và cạnh tranh trong một môi trường mới. Chúng ta có nhiều cơ hội, nhưng cũng có nhiều thách thức mới, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp dịch vụ và hội viên VICA phải nỗ lực vượt qua, và quyết tâm nâng cấp VICA thành Hội kế toán hành nghề Việt Nam.

     1. Công tác quản lý, phát triển và bảo vệ quyền lợi hội viên

     - Tiếp tục tuyên truyền vận động các DN và Cơ sở dịch vụ kế toán và kế toán viên, kiểm toán viên gia nhập hội viên VICA.

     - Quản lý thống nhất danh sách hội viên ở cả 2 văn phòng và công khai trên trang website. Cung cấp mật khẩu để hội viên tự cập nhật và thông báo những thay đổi về thông tin của hội viên.

     - Đảm bảo cho hội viên được quyền tham gia ý kiến vào các hoạt động của Chi hội, được hưởng ưu đãi đối với các dịch vụ do Chi hội tổ chức. BCH, BKT và mỗi hội viên trong điều kiện có thể đều có nhiệm vụ tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Có hình thức sinh hoạt phù hợp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên

     2. Công tác đào tạo và cập nhật kiến thức

     - Tổ chức các lớp cập nhật kiến thức, hội thảo cho hội viên và KTV theo nhiệm vụ đào tạo được VAA giao. Cải tiến nội dung và phương pháp cập nhật, hội thảo nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của hội viên và KTV. Tăng cường giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp vướng mắc cho hội viên

     - Hợp tác tổ chức các lớp thực hành kế toán máy cho sinh viên mới ra trường.         

     - Tổ chức các lớp học và ôn thi Kế toán viên

     - Tranh thủ sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan và tổ chức quốc tế

     - Thực hiện tốt nội quy các lớp cập nhật của VAA ban hành

     3. Công tác kiểm tra và soát xét chất lượng hành nghề

     - Tham gia các đoàn kiểm tra CLDV theo yêu cầu của VAA và Bộ Tài chính. Thực hiên việc phân loại chất lượng dịch vụ theo quy định của VAA và công bố công khai trên website của VICA

     - Theo dõi, phổ biến kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng dịch vụ, chấp hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán

     - Hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra và tự chấm điểm chất lượng dịch vụ đối với hoạt động dịch vụ của đơn vị. Qua đó đặt ra các yêu cầu cho nhân viên khắc phục thiếu sót nâng cao chất lượng dịch vụ của đơn vị

     4. Công tác nghiên cứu pháp luật và tư vấn cho hội viên

     - Nghiên cứu tham gia các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế và các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán

     - Tổ chức một số hội thảo để tạo điều kiện cho hội viên, KTV tham gia các vấn đề thiết thân với nghề nghiệp của mình

     - Tư vấn và hỗ trợ hội viên giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên

     5. Công tác đối ngoại

     - Tăng cường hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp, các viện trường trong nước và quốc tế trong việc tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, cập nhật kiến thức cho hội viên

     - Tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan NN. Theo dõi và đề nghị các cơ quan NN giảỉ quyết các kiến nghị của Hội viên

     - Tổ chức giới thiệu hình ảnh và hoạt động của VICA

     6. Công tác duy trì trang website

     - Thực hiện quản trị trang website VICA theo phân công tại công văn số 104/HKT-VICA ngày 17-06-2013 của VICA

     - Kiện toàn cơ sở dữ liệu, và cập nhật thông tin kịp thời tại một số chuyên mục văn bản pháp luật, văn bản của VAA, VICA, giới thiệu hội viên…

     - Tăng cường các bài viết cho trang tin, tư vấn, trả lời kịp thời các câu hỏi và vướng mắc cho hội viên và độc giả. Ban nghiên cứu pháp luật và tư vấn và các Ban được phân công trong ban biên tập website cần tích cực tham gia để nâng cao chất lượng các chuyên mục của trang tin

       - Thực hiện thường xuyên việc cung cấp các bản tin pháp luật mới đến cho từng hội viên (qua email)

   7. Công tác Văn phòng của Chi hội

     - Phối hợp chặt chẽ với các Ban của VICA tổ chức các hoạt động của Chi hội  trên các địa bàn theo kế hoạch của VICA.

     - Tổ chức tốt công tác quản lý hội viên, giữ liên lạc với hội viên, phát hành thẻ hội viên, thu hội phí hội viên và tổ chức sinh hoạt hội viên theo địa bàn phía Bắc và phía Nam

     - Tổ chức tốt công tác kế toán của hai văn phòng, thống nhất áp dụng phần mềm kế toán do Cty MISA hỗ trợ, thực hiện chế độ báo cáo quyết toán theo từng lớp cập nhật, hội thảo và báo cáo thu chi Tài chính của từng Văn phòng, báo cáo tài chính tổng hợp của VICA theo định kỳ 6 tháng và năm.

     - Thực hiện các chế độ chi tiêu tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của điều lệ và quy chế tài chính của VICA

     - Tăng cường sự phối hợp chỉ đạo của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký và các trưởng Văn phòng, trưởng Ban. Tích cực tham gia với VAA trong việc tổ chức đào tạo và thi kế toán viên khi được Bộ Tài chính chuyển giao. Làm việc với các cơ quan Nhà nước và hoàn thiện các thủ tục nâng cấp VICA thành Hội kế toán hành nghề Việt Nam.

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình