Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6084910
 • Trong tháng: 93049
 • Hôm nay: 1802
 • Đang Online: 54

Kết quả hoạt động quản lý hành nghề năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

Ngày đăng: 25/05/2016 - Lượt xem: 1899
Hà Tường Vy - Trưởng ban QLHNKT, VAA

Được phép của Bộ Tài chính, sáng 16/5/2016, tại khách sạn Hải Âu,  Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng Hội kế toán và kiểm troán Việt Nam (VAA) đã tổ chức tổng kết công tác quản lý hành nghề kế toán năm 2015 và thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2016.

 

 1. Kết quả hoạt động năm 2015

 

         Năm 2015, công tác quản lý hành nghề đã đạt được những kết quả:

 

         1). Công tác đăng ký hành nghề, năm 2015:  VAA đã thẩm tra và xác nhận, thông báo công khai cho 109 Doanh nghiệp và cơ sở tư nhân đăng ký hành nghề với 254 kế toán viên và kiểm toán viên hành nghề.  So với năm 2014 thì số Doanh nghiệp tăng 15 đơn vị (16%) và số người đăng ký hành nghề kế toán  đã tăng 27 người (12%). Đã tổ chức cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề cho các công ty KDDVKT đủ điều kiện đăng ký theo mẫu của VAA sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính;

         Theo số liệu đăng ký hành nghề năm 2015 tốc độ tăng chậm hơn năm 2014 do một số công ty có kế toán viên hành nghề không đủ giờ cập nhật, có công ty chuyển đổi tạm dừng đăng ký hành nghề.

          Tuy số lượng công ty và kế toán viên/kiểm toán viên có tăng về số lượng, nhưng quy mô các DN dịch vụ đang đăng ký hiện nay hầu hết là DN nhỏ hoặc siêu nhỏ. Trên cơ sở Báo cáo năm 2015 của 83/109 DN dịch vụ gửi lên có thể tổng kết một số chỉ tiêu như sau:

 

I- Nhân viên CTy

>= 100

Từ 50- <100

Từ 30 - <50

Từ 10 - < 30

Dưới 10

SL DN

2

1

9

36

35

II- KTV đăng ký hành nghề

>10

>2

2 KTV

 

 

SL DN

1

15

67

 

 

III- DoanhThu

>10tỷ

> 5 tỷ

> 2 tỷ

1 – 2 tỷ

< 1 tỷ

SLDN

9

12

22

14

26

IV – Số lượng Khách Hàng

 • 100

>50

< 50

 

 

SLDN

12

16

55

 

 

 

         (2). Về cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề và người làm nghề kế toán, năm 2015 đã tổ chức thành công 14 lớp cập nhật kiến thức cả 2 miền (Nam, Bắc) tăng so với năm 2014 là: 5 lớp và  7 cuộc hội thảo với số lượt người tham gia cập nhật, hội thảo khoảng gần 2000, tăng gấp 2 lần so với 2014;

         (3). Về quản lý chất lượng dịch vụ kế toán, đây là một trong những công việc trọng tâm của công tác quản lý hành nghề. Bởi vậy, lãnh đạo VAA đã rất chú trọng và quan tâm chỉ đạo thực hiện. Năm 2015:

         +  VAA đã chủ trì thành lập 3 đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra 16 công ty (phía Bắc và phía Nam) và 40 hồ sơ dịch vụ do Công ty tự chọn. Trên cở sở chấm điểm đã phân loại các DN dịch vụ kế toán được kiểm tra như sau:

     

- Loại yếu                     ( 46/100 điểm)      1/16 công ty

- Loại  TB                     (69 /100 điểm)       1/16 công ty

- Loại khá B1        (70 – 79/ 100 điểm):       4/ 16 công ty;

- Loại xuất sắc A2 (80– 87 /100 điểm):       8/16 công ty;

- Loại khá (Không chấm điểm)            :        2/16 công ty

Ngoài các công việc trọng tâm, năm 2015 VAA cũng đã tích cực truyên truyền về nghề nghiệp, thường xuyên đưa tin về hoạt động hành nghề kế toán trên Tạp chí kế toán và trang vica.org.vn;  Trả lời các câu hỏi về chuyên môn của người hành nghề; Tham gia với các cơ quan quản lý Nhà nước  trong quá trình soạn thảo các văn bản pháp luật về kế toán và đạt được một số kết quả, như: vẫn dự nguyên 2 KTV hành nghề / 1 công ty, có một chương riêngquy định về dịch vụ kế toán trong Luật kế toán năm 2015  (Chương IV – Hoạt động dịch vụ kế toán) . Chương này quy định tương đối đầy đủ về hoạt động dịch vụ kế toán. Bộ Tài chính đã chấp nhận việc sửa đổi thông tư 117 về Thi, cấp chứng chỉ đại lý thuế, đó là  chấp nhận KTV đăng ký hành nghề tại các công ty/cơ sở dịch vụ kế toán được miễn trừ thi khi nhận chứng chỉ đại lý thuế.

(4). Về công tác tổng kết và  khen thưởng năm 2015:  Kết quả khen thưởng năm 2015, như sau:

      - Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã xét khen thưởng Ban QLHNKT, VAA  và 07 công ty, gồm:

 1. Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ kế toán Thanh Xuân
 2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn kế toán thuế Đồng Nai
 3. Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
 4. Công ty TNHH I – Glocal
 5. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tri Thức
 6. Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh

 7. Công ty TNHH và dịch vụ tư vấn Đồng Khởi    

     - Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam xét khen thưởng:

 1. Tập thể
 1. Công ty TNHH MTV Tư vấn quản lý và kế toán ATA
 2. Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long
 3. Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán NTC
 4. Công ty TNHH Mazars Việt Nam
 5. Công ty TNHH PSC Việt Nam
 6. Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Chiến Thuật
 7. Công ty TNHH tư vấn quản lý doanh nghiệp
 1. Cá nhân
 1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương – Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Đại lý thuế TAC
 2. Bà Nguyễn Ánh Tuyết – Giám đốc, Công ty TNHH MTV Tư vấn quản lý và kế toán ATA
 3. Ông Hồ Sỹ Liên – Chủ tịch, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn kế toán thuế Đồng Nai
 4. Ông Trần Anh Tuấn – Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn kế toán thuế Đồng Nai
 5. Ông Lê Ngọc Hùng – Giám đốc, Công ty TNHH PSC Việt Nam
 6. Lê Thị Minh Hoài – Trưởng phòng, Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Đồng Khởi

 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ NĂM 2016

Năm 2016 là năm bản lề cho việc thực hiện Luật kế toán 2015 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/ 01/2017, VAA định hướng hoạt động  tập trung đẩy mạnh hoạt động cập nhật kiến thức cho các kế toán viên (KTV)/ kiểm toán viên (KiTV) đăng ký hành nghề, tăng cường chất lượng dịch vụ kế toán. Cụ thể:

(1). Năm 2016 dự kiến giao cho VICA tổ chức từ 14-16 lớp cập nhật và một số hội thảo theo kế hoạch thống nhất trong cả nước;

(2). Công tác đăng ký hành nghề vẫn tiếp tục thẩm tra và thông báo công khai danh sách đăng ký, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ để bàn giao cho Bộ Tài chính;

 (3). Công tác kiểm soát chất lượng:

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy chế chấm điểm và đánh giá phân loại chất lương dịch vụ kế toán hợp lý hơn phù hợp với các loại DV cơ bản các công ty thường xuyên cung cấp.

- Rà soát lại hệ thống câu hỏi, các tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện để thông báo cho các công ty được kiểm tra năm 2016 tự kiểm tra và chuẩn bị sẵn sàng phục vụ đoàn kiểm tra.

- Thực hiên kiểm tra 13 công ty vào khoảng tháng 7/2016;

(4). Công tác thi đua, khen thưởng: Rà soát lại tiêu chuẩn vinh danh các đơn vị, cá nhân đăng ký hành nghề để xét và vinh danh một số công ty, cá nhân đợt 1; Tiếp tục theo dõi và xét khen thưởng cuối năm cho các công ty/ cơ sở và cá nhân đăng kỳ hành nghề

 

Qua một năm hoạt động quản lý hành nghề, VAA nhận thấy cần phải: Tăng cường vai trò của Hội nghề nghiệp hơn nữa trong việc hướng dẫn, giúp đỡ định hướng phát triển hoạt động của các công ty dịch vụ kế toán, cũng như kịp thời cùng các công ty giải quyết các vướng mắc trong hoạt động về chính sách Nhà nước, kỹ thuật nghiệp vụ tác nghiệp hàng ngày. Hội nghề nghiệp, cần tăng cường truyên tryền, quảng bá dịch vụ kế toán giúp xã hội biết và hiểu rõ vai trò dịch vụ kế toán để cộng đồng doanh nghiệp tự nguyện đến với dịch vụ kế toán hợp pháp nhiều hơn, tăng cường Luật pháp về quản lý DVKT, hạn chế tối đa dịch vụ kế toán “chui” (Không đăng ký hành nghề), từ đó tăng số lượng công ty DVKT.

         Củng cố phát triển Hội theo phương châm ngày một mang tính chuyên nghiệp cao, thực sự phát huy vị trí, vai trò của mình trong việc trợ giúp các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong việc cung cấp các dịch vụ kế toán.

 Bên cạnh về việc tăng cường vai trò của VAA, VAA đưa ra một số kiến nghị:

(a) Đối với Bộ Tài chính

 (1) Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung vào nội dung Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật kế toán các nội dung:  

- Tiêu chuẩn và điều kiện thi chứng chỉ kế toán viên (thời gian 2 năm ) theo hướng mở rộng điều kiện dự thi;

- Quy định về tỷ lệ góp vốn của Kế toán viên hành nghề hợp lý hơn không nên dùng tỷ lệ của Kiểm toán viên hành nghề (theo luật kiểm toán độc lập) áp cho kế toán viên. Vì thiết nghĩ rằng nội dung cần quản lý, giám sát của Nhà nước đối với các Công ty DVKT đó là chất lượng dịch vụ kế toán mà không phải quản lý quản lý tài sản của

- Hướng dẫn các công ty dịch vụ kế toán nước ngoài đã hoạt động tại Việt Nam theo luật kế toán 2003 chuyển đổi mô hình tổ chức công ty phù hợp với luật kế toán 2015. Quy định rõ ràng về việc thành lập, hoạt động của các chi nhánh của Công ty DVKT nước ngoài tại Việt Nam.

- Quy định trách nhiệm kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán đối với các công ty kiểm toán có cung cấp dịch vụ kế toán, hiện  tại, dịch vụ kế toán do các công ty kiểm toán thực hiện đang bỏ ngỏ chưa được kiểm soát chất lượng theo quy định của Pháp luật.

- Bộ Tài chính cần có hướng dẫn cụ thể việc cung cấp dịch vụ qua biên giới, hiện nay một số công ty dịch vụ kế toán đang thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới một cách tự phát, chưa có hướng dẫn và quy định của pháp luật.

(2) Đề  nghị BTC chỉ đạo Tổng cục thuế khẩn trương hoàn thiện sửa đổi Thông tư 117/2012/TT-BTC để các Kế toán viên đăng ký hành nghề nhanh chóng được nhận chứng chỉ đại lý thuế như các kiểm toán viên (Bổ sung Điều 14 của TT 117/2012/TT – BTC cho phép những người có chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán được miễn thi hai môn Pháp luật về thuế và Kế toán)

(b)  Đối với các đơn vị dịch vụ kế toán:

Hướng tới gia nhập cộng đồng AEC, năm 2016 vẫn kiên trì tiếp tục phấn đấu theo định hướng đã xác định: “Chuyên nghiệp, phát triển bền vững, gia tăng giá trị”; Năm 2016 là năm chuẩn bị thực hiện triển khai Luật kế toán năm 2015, để làm cơ sở cho việc thực hiện Luật kế toán bắt đầu từ năm 2017, dịch vụ kế toán cần xác định hướng phát triển để đạt được mục tiêu phát triển các công ty DVKT trên các  mặt:

 1. Quy mô: tiếp tục tăng số lượng công ty đăng ký hành nghề, mở rộng quy

mô các công ty hiện đang hoạt động theo hướng mở rộng đối tượng khách hàng, đa dạng hóa dịch vụ cung cấp, tăng cường chất lượng để tăng doanh thu và có lợi nhuận.

     (2)Tranh thủ cơ hội liên danh, liên kết với các công ty dịch vụ kế toán Nước ngoài theo luật kế toán 2015 để mở rộng thị trường dịch vụ.

(3)Chất lượng dịch vụ: Nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng dịch

vụ cung cấp trên cơ sở các công ty có những hành động cụ thể, đó là :

 

-  Từng bước ổn định và bổ sung về mặt nhân sự, tăng cường lực lượng kế toán viên hành nghề, tăng cường tính chuyên nghiệp và ổn định, mở rộng thị trường phát triển có tính bền vững, lâu dài. Các công ty cần chú trọng và xây dựng chiến lược phát triển công ty một cách rõ ràng, tăng cường khâu đào tạo, cập nhật bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ kế toán viên hành nghề. Hạn chế tối đa lực lượng ké toán viên hành nghề làm việc bán thời gian trong đơn vị.

- Phát triển đa dạng các loại dịch vụ tài chính có chất lượng cao, nâng cao giá trị dịch vụ, hướng tới đối tượng cung cấp dịch là các doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa. Mở rộng phạm vi hoạt đông cung cấp dịch vụ trong nước và ngoài nước. Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ cả hai phía: Phía DNDV tự kiểm soát và phia quản lý tạo ra các cơ chế kiểm soát thích hợp giúp cho DN thực hiện.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân viên, khuyến khích nhân viên tham gia các lớp đào tạo dưới các hình thức khác nhau để nâng cao kiến thức chuyên môn, tổ chức theo dõi, thống kê chương trình đào tạo, số giờ đào tạo của mỗi nhân viên của công ty để có cơ sở tổng kết, đánh giá tính hiệu quả và lập kế hoạch đào tạo cho các năm sau.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán; theo dõi việc thực hiện trong quá trình cung cấp dịch vụ; tránh tình trạng quy chế rất đầy đủ, chi tiết nhưng khi thực hiện lại bỏ qua.

- Tuân thủ các quy định về đăng ký hành nghề, thực hiện đầy đủ các quy định của   Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tất cả những người hành nghề kế toan phải ký cam kết chấp hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán trước khi cung cấp dịch vụ kế toán.

- Thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ, đột xuất theo quy định tại TT số 72/ 2007/ TT- BTC của Bộ Tài chính và yêu cầu của VAA; Thực hiện thời lượng cập nhật kiến thức, nghĩa vụ nộp phí theo quy định.

 

Tài liệu tham khảo: Báo cáo tổng kết hành nghề của 83 công ty/cơ sở KD dịch vụ kế toán;

Báo có tổng kết hành nghề năm 2015 của VAA

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình