Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6089284
 • Trong tháng: 97423
 • Hôm nay: 3471
 • Đang Online: 79

Kế hoạch kiểm tra chất lượng DV kế toán năm 2015

Ngày đăng: 06/07/2015 - Lượt xem: 9486
CV số 702 /HKT- QLHN ngày 21 tháng 05 năm 2015 về Kế hoạch kiểm tra chất lượng DV kế toán năm 2015
 1. Mục đích kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán
  • Xem xét việc xây dựng và thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán của đơn vị được kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ kế toán.
  • Đánh giá tình hình tuân thủ các quy định của nhà nước về kế toán trong việc cung cấp dịch vụ kế toán.
  • Phát hiện kịp thời những tồn tại, vướng mắc và đưa ra biện pháp khắc phục góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng, quy trình nghiệp vụ và phương pháp làm việc của đơn vị được kiểm tra; đồng thời kiến nghị với Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung những quy định về hành nghề kế toán.
 2. Yêu cầu kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán năm 2015:

          -        Bao quát được cơ cấu tổ chức điều hành, qui chế làm việc, kiểm soát chất lượng dịch vụ của đơn vị được kiểm tra;

          -        Các hồ sơ, file tài liệu được kiểm tra phải đã hoàn thành công việc, chủ yếu là hồ sơ kế toán  năm 2013,  2014.

          -        Căn cứ kiểm tra là các qui định hiện hành của Nhà nước, hướng dẫn của Hội nghề nghiệp trong thời hạn hoạt động của dịch vụ đó.

          -        Yêu cầu khách quan, bảo mật và độc lập. VAA  sẽ hướng dẫn cụ thể nội dung kiểm tra chủ yếu và lập bảng điểm cho từng nội dung. Căn cứ tổng số điểm đạt được kết hợp với xét đoán của Đoàn kiểm tra sẽ kết luận về chất lượng dịch vụ theo qui định tại Quyết định 32/2007/QĐ-BTC;

          -        Kết thúc mỗi cuộc kiểm tra, đoàn kiểm tra và đơn vị phải lập và ký biên bản kiểm tra, trong đó có xếp loại kết quả kiểm tra theo Quyết định số 32/QĐ-BTC. Căn cứ kết luận kiểm tra, nếu có sai phạm, VAA sẽ trình Chủ tịch xử lý hoặc báo cáo Bộ Tài chính xử lý theo quy định của pháp luật.

 1. Đối tượng kiểm tra

Một số doanh nghiệp và cơ sở tư nhân hành nghề kế toán đã đăng ký hành nghề kế toán tại VAA (xem file đính kèm)

 

CV kế hoạch kiểm tra chất lượng DVKT năm 2015

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình