Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6089276
 • Trong tháng: 97415
 • Hôm nay: 3463
 • Đang Online: 75

Kế hoạch Đối ngoại của ban Đối Ngoại

Ngày đăng: 06/05/2014 - Lượt xem: 1101
CV số 366/HKT-VICA ngày 07 tháng 04 năm 2014 về kế hoạch hoạt động của ban Đối ngoại năm 2014

                         Kính gửi: Các đ/c Trưởng Văn phòng,

                                                      Trưởng Ban Đào tạo,

                                                      Trưởng Ban NCPL&TV

                                                      Trưởng Ban Kiểm tra SXCLHN

                                                      Trưởng Ban Đối ngoại

       Ban Đối ngoại đã lập kế hoạch hoạt động của Ban đối ngoại năm 2014, đó cũng là kế hoạch hoạt động đối ngoại 2014 của VICA. Đề nghị các đ/c Trưởng Văn phòng, Trưởng các ban nghiên cứu, quan tâm phối hợp với Ban đối ngoại để triển khai thực hiện. Đề nghị các đ/c lãnh đạo VICA chỉ đạo, cho ý kiến và giải quyết kịp thời đề nghị của Văn phòng và các trưởng Ban để triển khai có kết quả kế hoạch đối ngoại.

       Chủ tịch VICA phân công đ/c Mai Thanh Tòng Phó chủ tịch VICA chỉ đạo triển khai các hoạt động của VICA ở phía Nam, đ/c Phạm Công Tham Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VICA chỉ đạo triển khai các hoạt động của VICA ở phía Bắc và báo cáo Chủ tịch giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch.

       Đề nghị các đ/c phối hợp thực hiện có kết quả kế hoạch 2014 của VICA và kế hoạch các lĩnh vực hoạt động: Đào tạo, Nghiên cứu Pháp luật và Tư vấn, Kiểm tra soát xét chất lượng hành nghề và Đối ngoại của VICA.

Kế hoạch hoạt động của ban Đối ngoại (Gửi kèm theo CV)

 

Nơi nhận:

 • Như điều 3
 • Chủ tịch, Tổng thư ký VAA
 • Vụ CĐKT-BTC
 • Các thành viên BCH CHKTHN
 • Trang website VICA
 • Lưu VT, VP Chi hội.

TM BCH CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

        (Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình