Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 7736744
 • Trong tháng: 242962
 • Hôm nay: 272
 • Đang Online: 32

Họp Ban vận động thành lập VAPAP - Phía Nam

Ngày đăng: 25/09/2012 - Lượt xem: 1728
Hôm nay, ngày 20 tháng 09 năm 2012, tại 142, nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, tại phòng họp thuộc Trụ sở của Hội Kế toán TP.Hồ Chí Minh, đã diễn ra một cuộc họp của một số thành viên chủ chốt phía Nam của Ban vận động thành lập “ CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ TOÀN QUỐC TRỰC THUỘC VAA” (sau đây viết tắt là Chi Hội, hoặc VAPAP). Nhằm triển khai gấp một số công việc của Ban vận động hành nghề trong thời gian tới.

Nội dung cuộc họp được thể hiện trong Biên bản như sau:

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

_______________________

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP

 “CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ TOÀN QUỐC

TRỰC THUỘC VAA”.

 

Hôm nay, ngày 20 tháng 09 năm 2012, tại 142, nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, trong gian phòng họp thuộc Trụ sở của Hội Kế toán TP.Hồ Chí Minh, đã diễn ra một cuộc họp của một số thành viên chủ chốt phía Nam của Ban vận động thành lập “ CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ TOÀN QUỐC TRỰC THUỘC VAA” (sau đây viết tắt là Chi Hội, hoặc VAPAP).

 

I. THÀNH PHẦN CUỘC HỌP:

 1. Bà Trịnh Hồng Nguyệt, Phó Chủ Tịch VAA – Phó Ban vận động thành lập Chi Hội, chủ trì cuộc họp.
 2. Ông Mai Thanh Tòng, Ủy viên ban chấp hành VAA, Phó chủ tịch Hội Kế toán Tp. HCM, Ủy viên Ban vận động thành lập Chi Hội - TV;
 3. Ông Chung Thành Tiến, Giám đốc Công ty TNHH DV Kế toán Đồng Hưng, Ủy viên Ban vận động thành lập Chi Hội - TV.

 

II. MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC HỌP:

Thời gian từ 10/10/2012 đến hết tháng 01/2013, bà Trịnh Hồng Nguyệt (THN), Phó Chủ Tịch VAA phụ trách phía Nam đồng thời cũng là Phó Ban vận động thành lập “ CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ TRỰC THUỘC VAA” (tạm gọi là VAPAP) sẽ vắng mặt tại Việt nam. Vì vậy

Bà THN sẽ chuyển giao một số công việc cần thiết, liên quan đến thành lập và hoạt động của VAPAP cho Ban vận động Phía Nam thành lập Chi Hội. Đây là những việc cần phải lập kế hoạch và triển khai thực hiện, theo tinh thần Nghị Quyết cuộc họp Ban Thường vụ VAA, ngày 14/09/2012.

Do thời gian gấp rút và bản chất của cuộc họp là cuộc họp trù bị, nhằm chuẩn bị cho nội dung cuộc họp chính thức sau đó, nên thành phần cuộc họp chỉ giới hạn trong một số Ủy viên thường trực trong Ban vận động, không triển khai rộng rải toàn ban vận động thành lập Chi Hội.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

 1. Chuẩn bị nội dung và thành phần cuộc họp đầu tiên tại phía Nam, dự tính sẽ tiến hành nguyên ngày 04/10/2012 tại TP.HCM.
 2. Tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng cho các đơn vị, cá nhân đang cung cấp dịch vụ kế toán tại các tỉnh phía Nam. Dự kiến sẽ tổ chức tại TP.HCM. Nội dung các buổi sinh hoạt định kỳ  này, bao gồm, nhưng không giới hạn:
  1. Tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp giữa các đơn vị, cá nhân hành nghề kế toán và giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc hành nghề như : các chính sách thuế, kế toán, pháp luật…; Cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, tìm các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhau cùng phát triển;
  2. Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân hành nghề giải quyết các vấn đề liên quan hoạt động nghề nghiệp (mỗi buổi họp sẽ rút ra một số nội dung cần đề xuất, kiến nghị,…) gửi đến Hội Nghề nghiệp, các Cơ quan quản lý Nhà Nước, có liên quan để giải quyết;
  3. Tổ chức CNKT hàng năm và các thông tin cần thiết cần cung cấp kịp thời cho Kế toán viên hành nghề.
  4. Thảo luận về việc lập nhóm nghiên cứu những bất cập của Luật Kế toán hiện hành và đóng góp cho dự thảo sửa đổi Luật kế toán mới, các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán,…;
 3. Kế hoạch triển khai các công việc nêu trên :
  1. Chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên, ngày 04/10/2012 tại TP.HCM:
 • Dự kiến thành viên tham dự: toàn thể các Giám đốc, các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán và các Kiểm toán viên hành nghề Kế toán tại các tỉnh phía Nam.
 • Các công việc phải chuẩn bị và người thực hiện:
  • Hội trường (địa điểm sẽ thông báo sau): Ông Mai Thanh Tòng.
  • Lập danh sách, soạn thư mời gửi đến các đơn vị, cá nhân đang cung cấp dịch vụ kế toán phía Nam, đăng thư mời lên Website VAPAP và chủ động gọi điện thoại vận động tham gia buổi họp: Ông Chung Thành Tiến.
  • Soạn thư gửi báo cáo VAA và thư mời Ông Phạm Công Tham, Ủy viên Ban thường Vụ VAA, Trưởng ban Quản lý Hành nghề, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban vận động vào tham dự và cùng điều hành cuộc họp: Bà Trịnh Hồng Nguyệt
   • Nội dung và chương trình cuộc họp ngày 04/10/2012:
   • Trao đổi các vấn đề liên quan đến việc thành lập và hoạt động của VAPAP trong thời gian tới;
   • Góp ý kiến xây dựng cách tổ chức và hoạt động của VAPAP sao cho hữu hiệu nhất.

 

 • Ban tổ chức cuộc họp:
 1. Bà Trịnh Hồng Nguyệt – Phó chủ tịch VAA, Phó ban vận động thành lập VAPAP;  
 2. Ông Phạm Công Tham, Ủy viên ban chấp hành VAA, Trưởng Ban quản lý hành nghề (VAA) – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban vận động thành lập VAPAP;
 3. Ông Mai Thanh Tòng, Ủy viên ban chấp hành VAA, Phó Chủ Tịch Hội Kế toán Tp. HCM – Ủy viên ban Vận động thành lập VAPAP .
 4. Ông Chung Thành Tiến, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Kế toán Đồng Hưng – Ủy viên Ban Vận động thành lập VAPAP.
  • Khách mời:
   1. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Ủy viên ban chấp hành VAA, Chủ tịch Hội Kế toán Tp. HCM -  Phó Ban vận động thành lập VAPAP;
    • Chi phí tham dự:

100.000 đ/thành viên tham dự ngày 04/10/2012 (Hội trường, phục vụ trà, caffe giữa buổi). Các lần họp sau sẽ thống nhất mức đóng góp (cùng thảo luận vào cuối buổi họp ngày 04/10/2012).

2. Tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng: thời gian sinh hoạt định kỳ hàng tháng, số giờ sinh hoạt và CNKT sẽ được tính vào giờ CNKT hàng năm (tất cả các vấn đề này sẽ bàn và thống nhất tại cuộc họp).

Biên bản này đã được tất cả các thành viên nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11: 00 giờ cùng ngày.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2012.

Thư ký cuộc họp

 

Chủ trì cuộc họp

 

 

 

 

 

Chung Thành Tiến

 

Trinh Hồng Nguyệt

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH phần mềm Sắc màu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình