Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC
Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Công ty TNHH TIM SEN
Công ty TNHH dịch vụ thuế & kế toán Việt Tín

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 9209597
 • Trong tháng: 181683
 • Hôm nay: 125
 • Đang Online: 29

Thông báo nhanh HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 6 tháng đầu năm và công việc 6 tháng cuối năm

Ngày đăng: 31/07/2015 - Lượt xem: 882

I. TÌNH HÌNH HỘI VIÊN

- Tổng số hội viên: Khoảng 9.800 hội viên. Đã kết nạp thêm 100 hội viên

- 26 Hội thành viên, gồm:

  + 2 hội nghề nghiệp chuyên nghiệp ( Professional): Hội Kế toán viên hành nghề (VICA) và Câu lạc bộ Kế toán trưởng doanh nghiệp toàn quốc

  + 10 hội kế toán Tỉnh, Thành phố: Hà nội, TP Hồ chí Minh, Hải phòng, Hải dương, Thái nguyên, Bến tre, Đắc lắc, ….

  + 6 Hội kế toán ngành: Công thương, Bưu chính viễn thông; Kho bạc nhà nước, Địa chất…

  + 6 chi hội kế toán trực thuộc : Trường Đại học; Doanh nghiệp kế toán, kiểm toán

  + 2 hội viên tổ chức.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI  

1. Hoạt động tư vấn khoa học và phản biện xã hội các chính sách của nhà nước

 - Tổ chức Hội thảo trao đổi và tham gia dự thảo Luật kế toán, Luật kiểm toán nhà nước, Luật ngân sách nhà nước. (Phối hợp cùng Kiểm toán nhà nước, tham gia cùng Học viên Tài chính, Uỷ ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội

    Luật Kế toán đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 khoá 13. Quốc hội đã quyết định : Luật kế toán sử đổi bổ sung chứ không phải Luật kế toán sửa đổi bổ sung một số điều như tờ trình của Chính phủ. (Điều này phù hợp với kiến nghị nhiều lần của Hội). Luật phải thảo luận tại hai kỳ họp và sẽ tiếp tục trình Quốc họi tại kỳ họp thứ 10, tháng 10,11-2015

   Luật Kiểm toán nhà nước đã được quốc hội khoá 13 thông qua tại kỳ họp thứ 9. Có hiệu lực thi hành từ 1-1-2016. Kiểm toán nhà nước đánh giá cao các ý kiến tham gia của Hội và đã cấp bằng khen cho Chủ tịch Hội.

  Luật ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khoá 13, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.

   Đến nay, Hội đã nhiều lần có văn bản chính thức gửi Ban soạn thảo Luật và cơ quan thẩm tra dự án Luật Kế toán của Quốc hội về các ý kiến của Hội, của Hội viên đối với kết cấu, bố cục, nội dung và các chính sách Luật Kế toán. Thời gian tới Hội sẽ tiếp tục gửi ý kiến đến các Đại biểu Quốc hội.

 - Tổ chức cho Hội viên tham gia các dự thảo Luật Báo chí, Luật tiếp cận thông tin, Luật về Hội…Các bộ Luật này sẽ được trình ra Quốc hội khoá 13 tại kỳ họp thứ 10  (dự định họp tháng 10-2015)

  - Tham gia với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt nam (VCCI) về dự thảo các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ 1-7-2015). Trong đó có các quy định về điều kiện kinh doanh, điều kiện thành lập doanh nghiệp, quy định về thủ tục thành lập và giải thể doanh nghiệp, về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp , của kế toán, kế toán trưởng…

- Ngày 28-7-2015, Tổ chức đối thoại với gần 100 doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202 /2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (Ban hành ngày 22-12-2014). Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vướng mắc trong thực hiện các Thông tư. Có kiến nghị với Bộ Tài chính về các giải pháp cụ thể.

- Tham gia trực tiếp với Ban Kinh tế Trung ương về xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp Việt nam, về Phát triển Thị trường tài chính , thị trường vốn.

- Tham gia với Bộ Tư pháp và tham gia với tư cách là thành viên Hội đồng thẩm định các dự án Luật do Chính phủ thành lập về các dự án Luật sẽ trình Quốc hội khoá 13 tại kỳ hợp thứ 10 (tháng 10-2015), trong đó có các Luật về quyền tiếp cận thông tin, Luật Hội, Luật Báo chí, Luật quyền trẻ em, các Luật Thuế …

- Triển khai các hoạt động phổ biến khoa học kỹ thuật theo nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt nam (VUSTA) giao.Trong đó có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn các Luật kế toán và Luật kiểm toán, hướng dẫn chuẩn mực kế toán.

 - Tham gia với WB và Bộ Tài chính đánh giá tính tuân thủ chuẩn mực kế toán và kiểm toán ở Việt nam.

  -Tham gia cùng VCCI, Bộ Công thương về chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi Việt nam trở thành thành viên cộng đồng kinh tế ASEAN

 -Ngày 22-7-2015 đã Bảo vệ thành công Đề cương Đề tài tư vấn phản biên khoa học do VUSTA giao và do Chủ tịch Hội Kế toán và kiểm toán Việt nam làm chủ nhiệm đề tài . Đề tài sẽ được triển khai từ nay đến tháng 12-2015

2. Quản lý nghề nghiệp kế toán

- VAA đã tiếp tục kiểm tra đánh giá và công bố danh sách các doanh nghiệp và các kế toán viên đủ điều kiện hành nghề kế toán. Đến 30/07/2015 thông báo công khai cho 100 doanh nghiệp và 238 cá nhân đủ điều kiện hành nghề kế toán

- VAA đã tổ chức 10 lớp cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề.

- Hội đang tiến hành kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán và chất lượng hành nghề kế toán tại 18 Công ty dịch vụ kế toán

- VAA đã tổ chức tổng kêt công tác quản lý hành nghề kế toán năm 2014, nhiều công ty và cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán đã được các cấp biểu dương khen thưởng. Một kế toán viên hành nghề vi phạm đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán, VAA đã Báo cáo Bộ Tài chính xử lý

- Ngày 8-5-2015, VAA tổ chức thành công Đại hội Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc lần thứ 6 , nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm (1995-2015) cải cách kế toán Việt nam theo kinh tế thị trường. Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc đã kiện toàn bộ máy hoạt động, xây dựng chương trình hoạt động cả nhiệm kỳ 2015-2020 và chuẩn bị kỳ sinh hoạt thứ 44 trong tháng 10-2015 tại Đà nẵng

2. Hoạt động đào tạo

-Trung tâm tư vấn và nghiên cứu khoa học kế toán của Hội đã Tổ chức 8 lớp bồi dữong kế toán trưởng , kế toán quản trị doanh nghiệp .

- Các Hội thành viên (Hội Hà nội, Thành phố Hồ chí Minh, Phân hội Công thương…)  tổ chức hơn 30 khoá huấn luyện cho các Hội vỉên

- Tổ chức nhiều khoá huấn luyện nghiệp vụ tài chính kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chương trình, dự án của Bộ Kế hoạch và đầu tư về nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Hội đang chuẩn bị đề án và các điều kiện để tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ kế toán viên hành nghề do Bộ Tài chính chuyển giao

3.Công tác thông tin tuyên truyền

-Phát hành đều đặn hàng thángTạp chí kế toán và kiểm toán với 3000 bản/1 số. Chất lượng Tạp chí đã được nâng cao cả về hình thức và nội dung. Tạp chí đang chuẩn bị kỷ niêm 20 năm ngày phát hành số đầu tiên (1996)

- Vận hành Trang website vaa.net.vn thường xuyên và phong phú hơn. Nhiều bài viết đã được đăng tải, trả lời nhiều câu hỏi của Hội viên. VAA đã xây dựng và đưa vào vận hành thêm trang  https://www.facebook.com/hoiketoankiemtoanvaa.vn

- Nhiều bài viết tuyên truyền, giới thiệu về nghề nghiệp, về Hội Kế toán, kiểm toán trên các báo ngày, các Tạp chí Tài chính, Tạp chí kiểm toán và đầu tư chứng khoán, các báo tài chính, kinh tế, đầu tư....

4. Hoạt động khác

- Tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng AFA lần thứ 118 tại Hà nội ngày 9-5-2015. Đảm bảo đúng yêu cầu của AFA và cuộc họp đã đạt kết quả .

 -Tham gia Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam (VUSTA). Chủ tịch VAA được bầu là Uỷ viên đoàn chủ tịch của VUSTA. Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VAA được bầu vào ban kiểm tra của VUSTA

- Tham gia tích cực các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập ngành tài chính Việt nam.

- Hoạt động đối ngoại: Tháng 7-2015, VAA đã ký văn bản ghi nhớ hợp tác với CIMA (Hội Kế toán quản trị công chứng Anh quốc). Đã tiếp và làm viêc với một số Hội Kế toán các nước Nhật bản, Mỹ, ..Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với ACCA, CPA Úc, CIMA và ICEAW.

- Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra và đánh giá các hoạt động của Hội, đánh giá việc tuân thủ luật pháp, việc thực hiện điều lệ của Hội. Bộ Nội vụ đã có kết luận và đánh giá cao các hoạt động và kết quả hoạt động của Hội cũng như việc chấp hành luật pháp , quy chế và điều lệ hoạt động của Hội. Các hoạt động của Hội đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển và tăng cường quản lý kinh tế ở Việt nam

- Đã gửi báo cáo IFAC về tuân thủ và kiểm soát chất lượng kế toán ở Việt nam

- Đã có thư gửi chủ tịch IFAC kiến nghị về mức phí hàng năm phải đóng  của Hội kế toán và kiểm toán Việt nam

- Ban Kiểm tra VAA đã làm việc với một số Hội thành viên

- Ngày 18/06/2015, VAA tổ chức kỳ họp Ban thường vụ Ban Chấp hành khóa V lần thứ 2 tại Hà nội. Tại kỳ họp, Ban thường vụ Ban chấp hành đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của VAA 6 tháng đầu năm, chương trình công tác Hội 6 tháng cuối năm, quyết định tạm dừng đề án xây dựng Tổng hội để tập trung xây dựng VAA, các biện pháp tăng cường các hoạt động Hội, đặc biệt là hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức thi Kế toán viên hành nghề do Bộ Tài chính chuyển giao.

- VAA đã hoàn thành nghĩa vụ nộp niên niễm năm2013, 2014 và 2015 cho AFA và IFAC

 

 

 

                                                                                                                                                         Ngày 29-7-2015

 

 

                                                                                                                                                           Chủ tich Hội

 

 

Thông tin nhanh 6 tháng hoạt động đầu năm và 6 tháng cuối năm 2015

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH phần mềm Sắc màu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình