Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 5848106
 • Trong tháng: 74158
 • Hôm nay: 1933
 • Đang Online: 38
 • Tài sản góp vốn và thuế GTGT

  Tài sản góp vốn và thuế GTGT

  Cập nhật ngày: 18/04/18

  Ngày 29/03/2018 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1057/TCT-CS (gọi tắt là Công văn số 1057) gửi Cục thuế TP Hồ Chí Minh và trả lời Công văn số 43/2017/CV/VTV-Huyndai của Công ty TNHH mua sắm tại nhà VTV-Huyndai hỏi về chính sách thuế đối với tài sản góp vốn.
 • Tổng cục Thuế trả lời các Cục Thuế về việc xử lý hóa đơn hết giá trị sử dung

  Tổng cục Thuế trả lời các Cục Thuế về việc xử lý hóa đơn hết giá trị sử dung

  Cập nhật ngày: 16/04/18

  Ngày 29/03/2018 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1058/TCT-CS (gọi tắt là Công văn số 1058)gửi các Cục thuế như: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Cạn, Cà Mau, Dak Nông, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương, Khánh Hòa, Phú Yên, hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn hết giá trị sử dung.
 • Cục thuế TP.HCM trả lời Công ty Liên Thành về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

  Cục thuế TP.HCM trả lời Công ty Liên Thành về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

  Cập nhật ngày: 13/04/18

  Ngày 14/12/2017 Cục thuế TP.HCM có ban hành Công văn số 12394/TCT-TTHT (gọi tắt là Công văn 12394) trả lời Công văn số 118/CTLT-CTKT đề ngày 06/11/2017 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành hỏi về chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.
 • Chính sách thuế Nhà Thầu

  Chính sách thuế Nhà Thầu

  Cập nhật ngày: 13/04/18

  Ngày 02/03/2018 Tổng cục Thuế có ban hành Công văn số 724/TCT-CS (gọi tắt là Công văn 724) trả lời Công văn số 50833/CT-TTHT ngày 28/07/2017 của Cục thuế Hà Nội và Công văn số 0087/JANA-TCT ngày 07/08/2017 của Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam (gọi tắt là Công ty JANA) đề nghị hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế Nhà thầu đối với lãi tiền vay và các khoản phí trả cho bên nước ngoài theo hợp đồng BOT dự án Nhiệt điện Duyên Hải 2.
 • Chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

  Chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

  Cập nhật ngày: 30/03/18

  Ngày 06/03/2018 Tổng Cục thuế có ban hành Công văn số 740/TCT-TNCN (gọi tắt là Công văn 740) trả lời Công văn số 10447/CT-TNCN đề ngày 20/12/2017 của Cục thuế Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế TNCN liên quan đến vấn đề nơi nộp hồ sơ quyết toán và xử phạt vi phạm hành chính về nộp chậm hồ sơ quyết toán thuế.
 • Chính sách thuế đối với phần mềm tiêu dùng ở nước ngoài

  Chính sách thuế đối với phần mềm tiêu dùng ở nước ngoài

  Cập nhật ngày: 28/03/18

  Ngày 02/01/2018 Cục thuế Hà Nội có ban hành Công văn số 19/CT-TTHT (gọi tắt là Công văn 19) trả lời Công văn số 03-2017/CV-MCS đề ngày 12/07/2017 của Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ và Giải pháp MCS hỏi về chính sách thuế đối với phần mềm tiêu dùng ở nước ngoài.
 • Doanh nghiệp nào được miễn lập hồ sơ giá giao dịch liên kết

  Doanh nghiệp nào được miễn lập hồ sơ giá giao dịch liên kết

  Cập nhật ngày: 28/03/18

  Ngày 03/01/2018 Cục thuế Hà Nội có ban hành Công văn số 206/CT-TTHT (gọi tắt là Công văn 206) trả lời Công văn số IDK12122017 đề ngày 12/12/2017 của Công ty TNHH IDAKA Việt Nam hỏi về các trường hợp được miễn lập hồ sơ giá giao dịch liên kết được quy định trong Nghị định 20/2017/CP-NĐ có hiệu lực cho năm tính thuế TNDN năm 2017.
 • Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài.

  Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài.

  Cập nhật ngày: 28/03/18

  Ngày 28/11/2017 Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 5483/TCT-DNL (gọi tắt là Công văn 5483) trả lời Công văn số 10117/BIDV-TC ngày 16/10/2017 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỏi về chính sách thuế đối với việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 • Giới thiệu NĐ số 146/NĐ-CP ngày15/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế GTGT và thuế TNDN

  Giới thiệu NĐ số 146/NĐ-CP ngày15/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế GTGT và thuế TNDN

  Cập nhật ngày: 05/03/18

  Ngày 15/12/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 146) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP về thuế GTGT và một điều của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và thuế TNDN.
 • Cập nhật những thay đổi về thuế GTGT và thuế TNDN có hiệu lực từ 01/02/2018 theo Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ

  Cập nhật những thay đổi về thuế GTGT và thuế TNDN có hiệu lực từ 01/02/2018 theo Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ

  Cập nhật ngày: 02/03/18

  Ngày 15/12/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 146) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP về thuế GTGT và một điều của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và thuế TNDN.
 • Hướng dẫn kê khai thuế TNCN của người nước ngoài

  Hướng dẫn kê khai thuế TNCN của người nước ngoài

  Cập nhật ngày: 01/03/18

  Ngày 29/12/2017 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 6005/TCT-TNCN (gọi tắt là công văn 6005) trả lời công văn số 9730/CT-TNCN ngày 05/10/2017 của Cục Thuế TP HCM đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân của Ông Bertrand Chane Sam, quốc tịch Mỹ.
 • Hoàn thuế GTGT – Giải quyết vướng mắc của trường hợp của Tập đoàn Tôn Hoa sen

  Hoàn thuế GTGT – Giải quyết vướng mắc của trường hợp của Tập đoàn Tôn Hoa sen

  Cập nhật ngày: 27/02/18

  Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Tổng Cục thuế có ban hành Công văn số 5263/TCT-KK giải quyết vướng mắc và hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT của Tập đoàn Tôn Hoa Sen, sau khi tiếp nhận 2 Công văn của Văn phòng Chính phủ. Căn cứ vào các văn bản hiện hành về việc hoàn thuế GTGT, Tổng Cục thuế đã giải thích một số thủ tục cần thiết phải tôn trọng.
  1 2 3 4 5 6 7  

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình