Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
SCS Global Consulting (Vietnam) Company Limited
Công ty TNHH TMF Việt Nam
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ TRỌNG TÍN
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC
Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Công ty TNHH TIM SEN
Công ty TNHH dịch vụ thuế & kế toán Việt Tín

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 10520314
 • Trong tháng: 26126
 • Hôm nay: 1803
 • Đang Online: 10

HỎI & ĐÁP VỀ KẾ TOÁN, THUẾ

Ngày đăng: 29/09/2020 - Lượt xem: 262

CÂU 1: Tôi tên Huỳnh Văn Bình, địa chỉ Email : huynhvanbinh2005@yahoo.com Kính hỏi : Công ty tôi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại (kinh doanh thương mại) được Nhà cung cấp khuyến mại “Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ” theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, “Trường hợp khuyến mại này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán” theo hướng dẫn tại Tiết 1.6.3, Điểm 1.6, Khoản 1, Điều 79 “ Tài khoản 511” Thông tư 200/2014/TT-BTC. Thực tế trong hoạt động kinh doanh thương mại, để có được nguồn hàng hóa khuyến mại có điều kiện này, công ty tôi phải đi vay ngân hàng để mua hàng hóa với khối lượng lớn từ Nhà cung cấp rồi giảm giá bán lẻ, chiết khấu, tổ chức khuyến mại lại cho khách hàng (theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ-CP) để cạnh tranh thu hút khách hàng, người tiêu dùng nên làm giảm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Nếu như hàng hóa được Nhà cung cấp khuyến mại này của công ty tôi không được ghi nhận vào thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh mà phải ghi nhận vào “Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp” theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1, Điều 93 (Tài khoản 711 “Thu nhập khác”) Thông tư 200/2014/TT-BTC thì công ty tôi bị thiệt hại vì “chi phí lãi tiền vay” mua hàng hóa kinh doanh thương mại bị khống chế 30% của chỉ số EBITDA không bao gồm thu nhập khác. Vậy trường hợp nhận hàng khuyến mại có điều kiện từ Nhà cung cấp như tôi đã trình bày trên đây, công ty tôi có được ghi nhận giá vốn hàng hóa mua vào bằng cách phân bổ tổng số tiền hàng đã trả cho Nhà cung cấp bao gồm cả số lượng hàng hóa được khuyến mại, tương tự như trường hợp Nhà cung cấp được phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn hàng bán theo hướng dẫn tại Tiết 1.6.3, Điểm 1.6, Khoản 1, Điều 79 “Tài khoản 511” Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc được ghi nhận vào Doanh thu khác “Tài khoản 5118” Thông tư 200/2014/TT-BTC để được tính vào lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? Kính mong được sớm xem xét hướng dẫn, giải đáp. Trân trọng kính chào./.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 23 Thông tư số 200/2014/TT-BTC thì trường hợp xuất hàng tồn kho để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm....) thì kế toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán).

Tại Khoản 7 Điều 23 Thông tư số 200/2014/TT-BTC cũng quy định: “Khi mua hàng tồn kho nếu được nhận kèm thêm sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, phụ tùng thay thế (phòng ngừa trường hợp hỏng hóc) thì kế toán phải xác định và ghi nhận riêng sản phẩm, phụ tùng thiết bị thay thế theo giá trị hợp lý. Giá trị sản phẩm, hàng mua được xác định bằng tổng giá trị của hàng được mua trừ đi giá trị sản phẩm, thiết bị, phụ tùng thay thế.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, về nguyên tắc trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa với số lượng lớn và được nhận kèm hàng hóa khuyến mại theo chương trình khuyến mại có điều kiện của nhà cung cấp thì kế toán phải phân bổ tổng giá trị của hàng được mua cho toàn bộ số hàng nhận được (bao gồm cả số hàng hóa khuyến mại có điều kiện nhận được).

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Quý độc giả nghiên cứu./.

Nguồn: www.mof.gov.vn/webcenter

CÂU 2: Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì phải làm gì?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Nguồn: http://www.gdt.gov.vn/

CÂU 3:   Tôi mua lại xe Toyota Fortuner đã sử dụng được 2 năm với giá 918 triệu. Xin hỏi tôi phải nộp lệ phí trước bạ theo mức nào?

Trả lời:

Lệ phí trước bạ được tính căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ %.

1.Giá tính lệ phí trước bạ:

Theo Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP) quy định như sau:

3.Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô, các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là ô tô) và xe máy quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 2 Nghị định này (trừ rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô) là giá tại Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành.

a) Giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ được xác định theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ.

Giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường của từng loại ô tô, xe máy (đối với ô tô là theo kiểu loại xe) được căn cứ vào các cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Theo quy định tại điểm d2, khoản 3, điều 3 Thông tư số 301/2016/TT-BTC thì: “Đối với tài sản đã qua sử dụng (trừ tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu trực tiếp đăng ký sử dụng lần đầu mà giá tính lệ phí trước bạ xác định theo hướng dẫn tại điểm a.3 khoản này) thì giá tính lệ phí trước được căn cứ vào thời gian đã sử dụng và giá trị còn lại của tài sản.

Giá trị còn lại của tài sản bằng giá trị tài sản mới nhân (X) với tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản, trong đó:

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được xác định như sau:

-Tài sản mới:100%

-Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 90%

-Thời gian đã sử dụng từ trên 1 đến 3 năm: 70%

-Thời gian đã sử dụng từ trên 3 đến 6 năm: 50%

-Thời gian đã sử dụng từ trên 6 đến 10 năm: 30%

-Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20% 

Đối với tài sản đã qua sử dụng, thời gian đã sử dụng được tính từ năm sản xuất đến năm kê khai lệ phí trước bạ”.

2.Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

 Theo Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP) quy định về mức thu lệ phí trước bạ như sau: “Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.”

Bạn dựa vào công thức sau để xác định cụ thể mức lệ phí trước bạ phải nộp:

Số tiền nộp lệ phí trước bạ = Giá trị xe mới X (nhân) Tỷ lệ % chất lượng còn lại của xe X (nhân) Mức thu lệ phí trước bạ

Trong đó

Giá trị xe mới tương ứng với loại xe của bạn: Giá do Bộ Tài chính công bố theo quy định tại Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 9/4/2019 về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (bảng giá áp dụng từ ngày 10/4/2019).

Tỷ lệ % chất lượng còn lại của xe: đối với trường hợp của bạn là 70% (xe đã sử dụng 2 năm).

Mức thu lệ phí trước bạ: đối với xe đã qua sử dụng là 2% áp dụng thống nhất trên cả nước.

Nguồn: http://www.gdt.gov.vn/

Câu hỏi 3: Công ty tôi kinh doanh thương mại điện tử thì có phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp rủi ro cao về thuế và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Như vậy: Công ty của bạn kinh doanh thương mại điện tử thuộc đối tượng được sử dụng hóa đơn không có mã của Cơ quan thuế.

Nguồn: http://www.gdt.gov.vn/

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Cổ phần MISA
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Banner
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình