Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6080261
 • Trong tháng: 88400
 • Hôm nay: 320
 • Đang Online: 52

Hướng dẫn nộp BCTC theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của BTC

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem: 170
Ngày 23/05/2018 Tổng cục Thuế có ban hành Công văn số 1980/TCT-KK (gọi tắt là Công văn số 1980) trả lời Công văn số 921/CT/KK ngày 04/04/2018 của Cục thuế Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn việc nộp BCTC theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của BTC.

Dưới đây là tóm tắt nội dung hướng dẫn của  Công văn 1980/TCT-KK về việc áp dụng Thông tư số 133/2016  thay thế Quyết định số 48/2006 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017:

1.      Theo Thông tư số 156/2013 (điểm b, khoản 3 Điều 12), hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN gồm có:

-        Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này;

-        BCTC năm hoặc BCTC đến thời điểm có quyết định về việc DN thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN, giải thể, chấm dứt hoạt động;

-        Một hoặc một số phụ lục kèm theo Tờ khai ban hành theo Thông tư này.

2.      Theo Thông tư số 133/2016, đối tượng áp dụng bao gồm (theo khoản 1 Điều 2):

-        DNNVV (bao gồm DN siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ DNNVV

-        Trừ DNNN, DN do NN sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các HTX, liên hiệp HTX theo quy định tại Luật HTX.

3.      Thông tư 133/2016 có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017. Những quy định trái với Thông tư này bãi bỏ.  Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với DNNVV tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Tài chính và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày  04/10/2011 của BTC (theo Điều 93)

4.      Các doanh nghiệp có trách nhiệm lập và nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thống kê (theo Điều 80)

5.      Theo điểm 1.2 Công văn số 4289/TCT-KK ngày 20/09/2017  sửa đổi gạch đầu dòng điểm 2.4.1, mục I, phần II về việc tiếp nhận HSKT điện tử, thì:

“… Sau khi NNT thực hiện điều chỉnh HSKT và gửi lại CQT thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp HSKT của NNT là ngày trên Thông báo bước 1 lần đầu của HSKT điện tử tương ứng.”

Căn cứ các quy định trên, người nộp thuế là DNNVV (bao gồm cả DN siêu nhỏ) thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính phải lập và gửi BCTC đến các cơ quan quản lý (cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thống kê) theo mẫu biểu và hướng dẫn tại Thông tư này từ năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Trường hợp các doanh nghiệp đã nộp BCTC theo mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC thì cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp gửi lại BCTC theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

Cơ quan thuế căn cứ ngày tại Thông báo bước 1 lần đầu của BCTC theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC (là ngày ghi nhận người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp BTCT) để xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. 

Bài viết của Ông Mai Thanh Tòng, CPA, Phó Chủ tịch VICA-HCMC

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình