Chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh. | Hội kế toán hành nghề Việt Nam

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 7302920
 • Trong tháng: 115027
 • Hôm nay: 237
 • Đang Online: 46

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 20

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 21

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

Chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh.

Ngày đăng: 04/06/2018 - Lượt xem: 550
Ngày 18/04/2018 Tổng cục Thuế có ban hành Công văn số 1355/TCT-KK (gọi tắt là Công văn số 1355) trả lời Công văn số 12945/CT-KTT ngày 26/12/2017 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty cổ phần dầu nhờn PVOIL hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động bán hàng vãng lai và chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh.

Tóm tắt dưới đây là nội dung của Công văn số 1355:

1.      Về thuế GTGT

Theo hướng dẫn của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC đã được sửa đổi bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC thì:

a)      “Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh, … mà không thành lập các đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương.”

b)      “Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%, hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý địa phương nơi có hoat động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh.”

c)      “Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp  đặt, bán hàng vãng lại, chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh là Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.”

d)     “Hồ sơ khai thuế GTGT được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với cơ quan thuế để nộp hồ sơ theo tháng.”

e)      “Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhương BĐS ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế GTGT đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo Tờ khai thuế GTGT nộp tại trụ sở chính”

2.      Về thuế TNDN

Theo hướng dẫn Khoản 2, Điều 12  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC thì “Các trưởng hợp kê khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh bao gồm:

a)      Hoạt động chuyển nhượng BĐS của doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh chuyển nhượng BĐS và doanh nghiệp có chức năng kinh doanh BĐS nếu có nhu cầu.

b)      Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng BĐS ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì kê khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục thuế hoặc Chi Cục thuế). Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng BĐS ở tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục thuế hoặc Chi Cục thuế do Cục trưởng Cục thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng BĐS quyết định.

c)      Doanh nghiệp không thường xuyên phát sinh hoạt động chuyển nhượng BĐS thực hiện khai thuế TNDN tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng BĐS.

d)     Hồ sơ khai thuế TNDN theo từng lần chuyển nhượng BĐS là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

e)      Kết thúc năm tính thuế, khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN tại trụ sở chính, trong đó phải quyết toán riêng số thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS.

f)       Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS phát sinh tại địa phương nơi có BĐS chuyển nhượng là căn cứ làm thủ tục quyết toán thuế nơi đặt trụ sở chính”

3.      Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty PVOIL có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh nhưng phát sinh hoạt động chuyển nhượng BĐS tại TP Hải Phòng thì khi thực hiện kê khai tại Cục thuế TP Hồ Chí Minh, Công ty PVOIL phải tổng hợp doanh thu phát sinh và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra vào Tờ khai số 01/GTGT khi thực hiện khai thuế GTGT với Cục thuế TP Hồ Chí Minh; đồng thời kê khai số thuế GTGT đã nộp ở TP Hải Phòng vào chỉ tiêu [39] – Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh – trên Tờ khai số 01/GTGT của trụ sở chính để bù trừ số thuế GTGT phải nộp tại Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

Đối với thuế TNDN, Công ty PVOIL phải tổng hợp số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng BĐS tại TP Hải Phòng vào Tờ khai quyết toán mẫu số 03/TNDN khi thực hiện quyết toán thuế TNDN với Cục thuế TP Hồ Chí Minh. Chứng từ nộp thuế TNDN tại TP Hải Phòng sẽ được Cục thuế TP Hồ Chí Minh nhập để hạch toán trừ nợ cho Công ty PVOIL khi Công ty thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN với Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

 

Bài viết của Ông Mai Thanh Tòng, CPA, Phó Chủ tịch VICA-HCMC

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH phần mềm Sắc màu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình
Bản quyền © 2012-2019 CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
Địa chỉ: 192 đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 38686721 - Email: support@vica.org.vn

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên internet số 212/GP-BC do Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 29/08/2012