Cục thuế TP.HCM trả lời Công ty Liên Thành về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN | Hội kế toán hành nghề Việt Nam

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6091578
 • Trong tháng: 99717
 • Hôm nay: 1829
 • Đang Online: 19

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 20

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 21

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

Cục thuế TP.HCM trả lời Công ty Liên Thành về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Ngày đăng: 13/04/2018 - Lượt xem: 803
Ngày 14/12/2017 Cục thuế TP.HCM có ban hành Công văn số 12394/TCT-TTHT (gọi tắt là Công văn 12394) trả lời Công văn số 118/CTLT-CTKT đề ngày 06/11/2017 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành hỏi về chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

Tóm tắt dưới đây là nội dung của Công văn số 12394.

1.      Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, có quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

a)      Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu bồi thường bằng tiền (bao gồm cả bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải, và các khoản thu tài chính  khác.

b)      Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải, và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định.  Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

c)       Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

d)      Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như: sửa chữa, bảo hành, quảng cáo, khuyến mại thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

2.      Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ như sau:

a)      Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Điều 2 của Thông tư dưới đây, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

-        Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

-        Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

-        Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

(Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT).

b)      Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

-        Tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:

-       Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ);

-       Thù lao  trả cho các sáng lập viên, thành viên của HĐTV, HĐQT mà những người này không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh.

-        Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất, kinh doanh.

-        Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị tài sản, công trình đầu tư.

-        Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết. Các khoản trích trước bao gồm:

-       Trích trước về sửa chữa lớn TSCĐ theo chu kỳ

-      Các khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (kể cả trường hợp doanh nghiệp có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của khách hàng và đã tính toàn bộ vào doanh thu của năm thu tiền); và Các khoản trích trước khác.

-        Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảm chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng.

c)       Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế GTGT đầu vào của TSCĐ là ô-tô từ 9 chỗ trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế GTGT;  thuế TNDN trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế TNDN thay của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN; thuế TNCN trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế TNCN.

Căn cứ các quy định trên và theo Công ty trình bày:

1.      Trường hợp theo thỏa ước lao động tập thể, Công ty chi trả tiền lương cho người lao động không bao gồm thuế TNCN và các khoản bảo hiểm bắt buộc, các khoản này do Công ty nộp thay thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2.      Theo hợp đồng ký kết giữa Công ty và các siêu thị, Công ty có chi trả cho siêu thị các khoản hỗ trợ bán hàng và chiết khấu thương mại theo doanh số bán.  Cuối năm Công ty đã trích trước các khoản chiết khấu và hỗ trợ tương ứng với doanh thu (do chưa có hóa đơn) vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Khi kết thúc hợp đồng, Công ty phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảm chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng.

3.      Trường hợp Công ty có chi thù lao cho thành viên hội đồng quản trị, nếu các thành viên hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì các khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

4.      Việc hạch toán giá trị nguyên vật liệu thừa, thiếu trong quá trình sản xuất, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.

5.      Trường hợp Công ty có phát sinh khoản chi phí lãi vay ngân hàng, nếu không thuộc khoản vay quy định ở trên (Điểm 2.18, Điều 6 Thông tư số 96/2015) thì chi phí lãi vay tương ứng với khoản vay này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Về vướng mắc của Công ty liên quan tới khoản chi hỗ trợ nhà phân phối, để có cơ sở trả lời cho đúng quy định,  đề nghị Công ty có văn bản giải trình về các khoản chi hỗ trợ, điều kiện được hưởng và bản chụp hợp đồng gửi về Cục thuế TP - Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. 

 

Bài viết của Ông Mai Thanh Tòng, CPA, Phó Chủ tịch VICA-HCMC

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình
Bản quyền © 2012-2018 CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
Địa chỉ: 192 đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 38686721 - Email: support@vica.org.vn

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên internet số 212/GP-BC do Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 29/08/2012