Giới thiệu NĐ số 146/NĐ-CP ngày15/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế GTGT và thuế TNDN | Hội kế toán hành nghề Việt Nam

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6091598
 • Trong tháng: 99737
 • Hôm nay: 1849
 • Đang Online: 38

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 20

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 21

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

Giới thiệu NĐ số 146/NĐ-CP ngày15/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế GTGT và thuế TNDN

Ngày đăng: 05/03/2018 - Lượt xem: 615
Ngày 15/12/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 146) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP về thuế GTGT và một điều của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và thuế TNDN.

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

Dưới đây là nội dung những thay đổi theo NĐ 146:

A.    Về thuế GTGT

Đó là: Đối tượng không chịu thuế và vấn đề hoàn thuế GTGT.

 1. Đối tượng không chịu thuế:

a)      Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, theo Khoản 11 Điều 3 mới, được quy định như sau: “Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản, có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, trừ các trường hợp sau:

-        Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác, sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu thì các sản phẩm này được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 12 của Luật thuế GTGT.

-        Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác, sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu thì các sản phẩm này được áp dụng thuế suất 0%.

-        Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu thì các sản phẩm xuất khẩu này được áp dụng thuế suất 0%.

b)      Tài nguyên, khoáng sản được quy định theo Điều 5 của Luật thuế GTGT là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.

c)      Giá trị tài nguyên, khoáng sản đưa vào chế biến được xác định như sau:

-        Đối với tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác: chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên (không bao gồm chi phí vận chuyển từ nơi khai thác đến nơi chế biến)

-        Đối với tài nguyên, khoáng sản mua về để chế biến: giá mua thực tế (không bao gồm chi phí vận chuyển từ nơi mua đến nơi chế biến).

d)     Chi phí năng lượng bao gồm: nhiên liệu, điện năng và nhiệt năng.

e)      Tỷ lệ giá trị tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lương trên giá thành sản phẩm sản xuất được xác định theo quyết toán năm trước và áp dụng ổn định trong năm xuất khẩu.

 1. Vấn đề hoàn thuế GTGT:

Cơ sở kinh doanh khai thuế theo tháng hoặc theo quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan hoặc bán ra nước ngoài), được xử lý như sau theo Khoản 3 Điều 10 mới:

a)      Nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế theo tháng hoặc quý;

b)      Nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng trở lên thì được khấu trừ vào tháng hoặc quý tiếp theo;

c)      Trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vừa có tiêu thụ nội địa, sau khi bù trừ số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại nếu từ 300 triệu đồng thì được hoàn thuế

d)     Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng phần thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Nếu không, thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được tính theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu của các kỳ khai thuế tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ hoàn thuế hiện tại.

e)      Việc hoàn thuế sẽ được thực hiện theo nguyên tắc “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” đối với:

-        Người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua  biên giới, trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mai trong thời gian 2 năm liên tục.

-        Người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao được quy định theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

B.   Về thuế TNDN

Theo quy định mới của NĐ 146, Điểm o, Khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 218/2013 đã được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 của Nghị định 12/2015, mức khoán chi để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện và chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động từ 1.000.000 đồng/tháng/người được nâng lên 3.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

“Phần chi vượt mức 3.000.000 đồng/tháng/ người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyên, mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về BHXH, về BHYT để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (BHXH, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ BHYT và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.”

Ngoài mức khống chế theo quy định mới, để được tính vào chi phí được trừ, các khoản chi nói trên phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

-        Hợp đồng lao động;

-        Thỏa ước lao động tập thể;

-        Quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn;

-       Quy chế thưởng do Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty, tổng công ty.

Nghị định 146 có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.  

Bài viết của Ông Mai Thanh Tòng, CPA, Phó Chủ tịch VICA-HCMC

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình
Bản quyền © 2012-2018 CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
Địa chỉ: 192 đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 38686721 - Email: support@vica.org.vn

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên internet số 212/GP-BC do Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 29/08/2012