Khai thuế GTGT đối với công trình xây dựng tại các tỉnh ngoài Hà Nội | Hội kế toán hành nghề Việt Nam

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 7302906
 • Trong tháng: 115013
 • Hôm nay: 223
 • Đang Online: 32

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 20

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 21

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

Khai thuế GTGT đối với công trình xây dựng tại các tỉnh ngoài Hà Nội

Ngày đăng: 24/04/2018 - Lượt xem: 597
Ngày 02/04/2018 Bộ Tài chính có ban hành Công văn số 3759/BTC-TCT (gọi tắt là Công văn số 3759) gửi Công ty TNHH Xây dựng LIFE hỏi về chính sách thuế GTGT đối với công trình xây dựng tại các tỉnh ngoài thành phố Hà Nội theo đề nghị của Văn phòng Chính phù qua Công văn số 2117/VPCP/ĐMDN ngày 07/03/2018.

Tóm tắt dưới đây là nội dung của Công văn số 3759:

1.      Thuế suất

Theo Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT:

a)      Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế khi xuất khẩu trừ các trường hợp không áp dụng hướng dẫn tại Khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài VN; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật

b)      Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

-        Đối với hàng hóa xuất khẩu:

-        Đối với dịch vụ xuất khẩu:

         +    Hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan

         +    Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật

         +    Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, ngoài hai điều kiện nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào VN để sửa chữa phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong phải làm thủ tục xuất khẩu.

2.      Kê khai nộp thuế: Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC hướng dẫn thuế GTGT và Quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày12/02/2015 của Chính phủ, đã sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

a)      Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 (sửa đổi Điểm đ, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định như sau:  Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định trên, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lại, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lại, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

b)      Tại Điểm e, Khoản 1, Điều 2 (sửa đổi Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định như sau:  Khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tại Điểm c, Khoản 1 Điều này.

-        Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa chịu thuế suất 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa chịu thuế suất 5% trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lại, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

-        Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xậy dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013.

-        Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lại, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế theo tháng.

-        Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lại, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo Tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.

3.      Căn cứ theo các quy định trên, Bộ Tài chính trả lời như sau:

a)      Công ty LIFE có trụ sở ở Hà Nội, khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan,  tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đóng trụ sở chính, thì Công ty không phải nộp thuế GTGT cho hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai này.

b)      Trường hợp Công ty LIFE có hợp động xây dựng công trình tại tỉnh Bắc Ninh, hợp đồng có thỏa thuận chủ đầu tư thanh toán toàn bộ giá trị công trình cho Công ty, và Công ty xuất hóa đơn cho công trình đó. Sau đó, Công ty có hợp đồng giao lại một số hạng mục công trình cho nhà thầu phụ thực hiện thì Công ty khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lại này tại tỉnh Bắc Ninh theo quy định đối với toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa có thuế GTGT. Trường hợp Công ty chưa nộp thuế GTGT vãng lai  này thì Công ty bị tính tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo quy định.

Trường hợp Công ty LIFE có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết và đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT thì Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp (tại thành phố Hà Nội) để được xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định.  Số thuế GTGT được hoàn (nếu có) sẽ được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động xây dựng vãng lai tại tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật Quản lý thuế kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà nước.

 

Bài viết của Ông Mai Thanh Tòng, CPA, Phó Chủ tịch VICA-HCMC

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH phần mềm Sắc màu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình
Bản quyền © 2012-2019 CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
Địa chỉ: 192 đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 38686721 - Email: support@vica.org.vn

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên internet số 212/GP-BC do Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 29/08/2012