Tài sản góp vốn và thuế GTGT | Hội kế toán hành nghề Việt Nam

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: mod_menuleft/index.php

Line Number: 8

Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 7302993
 • Trong tháng: 115100
 • Hôm nay: 310
 • Đang Online: 83

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 20

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 21

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/tintuc.php

Line Number: 22

Tài sản góp vốn và thuế GTGT

Ngày đăng: 18/04/2018 - Lượt xem: 1185
Ngày 29/03/2018 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1057/TCT-CS (gọi tắt là Công văn số 1057) gửi Cục thuế TP Hồ Chí Minh và trả lời Công văn số 43/2017/CV/VTV-Huyndai của Công ty TNHH mua sắm tại nhà VTV-Huyndai hỏi về chính sách thuế đối với tài sản góp vốn.

Tóm tắt dưới đây là nội dung của Công văn số 1057:

1.      Theo Điều 35 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, tài sản gốp vốn có thể là:

-        Đồng VN, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng VN;

-        Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm: quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, và quyền sở hữu trí tuệ khác.

2.      Theo Điều 66 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu như sau:

Việc nhận vốn đối với tài sản vô hình như: bản quyền, quyền khai thác, sử dụng tài sản, thương hiệu, nhãn hiệu, … chỉ được thực hiện khi có quy định cụ thể của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khi luật pháp chưa có quy định cụ thể về vấn đề này, các giao dịch góp vốn bằng nhãn hiệu, thương hiệu được kế toán như việc đi thuê tài sản hoặc nhượng quyền thương mại, theo đó:

-       Đối với bên góp vốn bằng thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại: không ghi nhận giá trị thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại và ghi tăng vốn chủ sở hữu tương ứng.

-       Khoản tiền trả cho việc sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại được ghi nhận là chi phí thuê tài sản, chi phí nhượng quyền thương mại.

3.      Theo Điều 12 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13, thì việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

-       Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, kể cả hàng hóa, dịch vụ bị tổn thất.

-       Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

       +   Có hóa đơn GTGT khi mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu;

       +   Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên;

       +   Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, còn phải có thêm: hợp đồng xuất khẩu với bên nước ngoài về việc bán hàng hay gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hóa đơn bán hàng hay cung ứng dịch vụ; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

       +   Việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước cũng được xem là thanh toán không dùng tiền mặt.

       +   Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BCT ngày 27/02/2015 đã bổ sung quy định trường hợp không dùng tiền mặt khác như:

            ♦   Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán;

            ♦    Vay mượng hàng mà hình thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng

            ♦   Có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào và hàng hóa, dịch vụ bán ra hoặc vay mượng hàng.

            ♦   Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba, phải có biên bản bù trừ công nợ của bên thứ ba làm căn cứ khấu trừ thuế.

4.      Theo Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (Điểm a, Khoảng 7) các trường hợp sau đây không phải kê khai nộp thuế GTGT:

-       Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.

-       Tài sản góp vốn phải có: Biên bản góp vốn; hợp đồng liên doanh, liên kết; Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng), có kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

5.      Theo Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn việc lập hóa đơn như sau:

-       Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ (không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền).

-       Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

-       Việc góp vốn để thành lập doanh nghiệp thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành

-       Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ cho cơ sở kinh doanh khác để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thì bên bán lập hóa đơn GTGT kê khai thuế GTGT đầu ra. Ngày lập hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Căn cứ hóa đơn GTGT do bên bán lập, bên mua kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 02/12/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thì phương thức góp vốn là bí quyết kỹ thuật. Tuy nhiên, theo biên bản kiểm tra tại Công ty TNHH Mua sắm tại nhà VTV-Huyndai nêu bản chất Công ty VTV góp vốn bằng tiền. Tổng cục Thuế đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xác định phương thức góp vốn. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan chức năng, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Bài viết của Ông Mai Thanh Tòng, CPA, Phó Chủ tịch VICA-HCMC

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH phần mềm Sắc màu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình
Bản quyền © 2012-2019 CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
Địa chỉ: 192 đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 38686721 - Email: support@vica.org.vn

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên internet số 212/GP-BC do Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 29/08/2012