Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6068675
 • Trong tháng: 76814
 • Hôm nay: 180
 • Đang Online: 44

CV đề nghị các công ty gửi báo cáo chỉ tiêu hoạt đông 2013

Ngày đăng: 27/03/2014 - Lượt xem: 1255
Công văn số 349/HTK-QLHN ngày 26 tháng 03 năm 2014 về báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2013

Kính gửi: - Các doanh nghiệp dịch vụ kế toán

                 - Cá nhân hành nghề kế toán

 

         Thực hiện thông tư 72/2007/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 27/6/2007 về hướng dẫn đăng ký và quản lý hành nghề kế toán, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp dịch vụ kế toán, các cá nhân hành nghề kế toánbáo cáo một số chỉ tiêu hoạt động năm 2013 theo Phụ lục số 04/KET và 05/KET của thông tư 72/2007/TT-BTC và gửi về Hội trước ngày 30/04/2014 để Hội tổng hợp tình hình hoạt động của các đơn vị, báo cáo Bộ Tài Chính

Địa chỉ liên lạc và nhận báo cáo:

Ban quản lý hành nghề kế toán

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

192-Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 043.8686721

Fax: 043.8686722

 

Ngoài báo cáo bằng văn bản theo mẫu trên, đề nghị công ty gửi cho VAA qua email quanlyhanhnghe@gmail.com

 

TL. CHỦ TỊCH

Trưởng ban qlhn kế toán

Nơi nhận :- Như trên

                   - Lưu: VT, QLHN

                                                                                                                                                           Phạm Công Tham

Phụ lục 04/KET và 05/KET

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình