Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6068742
 • Trong tháng: 76881
 • Hôm nay: 247
 • Đang Online: 104

CV về kế hoạch tư vấn năm 2014 của Ban nghiên cứu PL và tư vấn

Ngày đăng: 02/04/2014 - Lượt xem: 1165
CV số 356/ HKT-VICA ngày 01 tháng 04 năm 2014 về kế hoạch tư vấn năm 2014 của ban nghiên cứu pháp luật và tư vấn

                         Kính gửi: - Các hội viên  VICA

         - Các đơn vị Dịch vụ kế toán

       Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Nghiên cứu pháp luật và tư vấn (NCPL&TV) thuộc Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (Quy chế số 154/ HKT-CHKTHN ngày 21 tháng 08  năm 2013 của Chủ tịch VICA). Ban NCPL&TV đã xây dựng “KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA BAN NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT VÀ TƯ VẤNvà đó cũng chính là kế hoạch nghiên cứu pháp luật và tư vấn của VICA.

       VICA xin gửi đến các hội viên, đơn vị dịch vụ kế toán kế hoạch này để nghiên cứu, các hội viên và đơn vị có nhu cầu tư vấn cần phản ảnh về VICA, Ban quản lý hành nghề (QLHN) VAA và Trưởng Ban NCPL&TV.  VICA và Ban QLHN VAA sẽ có trách nhiệm chuyển các yêu cầu tư vấn của hội viên cho Trưởng Ban NCPL&TV, tạo điều kiện và hỗ trợ Ban NCPL&TV để thực hiện có kết quả việc tư vấn cho hội viên.

       Địa chỉ gửi yêu cầu tư vấn:

       Văn phòng VICA TPHCM: anh.ntk@vica.org.vn;

       Ban quản lý hành nghề: quanlyhanhnghe@gmail.com

       Trưởng Ban NCPL&TV:  xuantienvfamvn@gmail.com

Gửi kèm theo

Kế hoạch công tác năm 2014 của ban nghiên cứu PL và tư vấn

Nơi nhận:

 • Như điều 3
 • Chủ tịch, Tổng thư ký VAA
 • Vụ CĐKT-BTC
 • Các thành viên BCH CHKTHN
 • Trang website VICA
 • Lưu VT, VP Chi hội.

TM BCH CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 (Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình