Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6068729
 • Trong tháng: 76868
 • Hôm nay: 234
 • Đang Online: 93

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH VICA LẦN THỨ V NHIỆM KỲ I (2013-2015)

Ngày đăng: 13/05/2015 - Lượt xem: 849
Ngày 27 tháng 04 năm 2015, Chủ tịch Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) đã ban hành nghị quyết số 691b/NQ-VICA về "Nghị quyết hội nghị BCH VICA lần thứ III nhiệm kỳ thứ nhất (2013 – 2015)"

1- Thực hiện kế hoạch hoạt động của VICA năm 2014, ngày 09/04/2015, Ban Chấp hành VICA đã họp phiên họp toàn thể lần thứ V nhiệm kỳ I, để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 và bàn kế hoạch hoạt động năm 2015 của Chi hội.

         

Thành phần dự họp có 11/15 Ủy viên BCH và 2/3 Ủy viên BKT VICA

          Chủ trì hội nghị: PGS-TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch VICA

          2- Hội nghị đã nghe các Báo cáo :

 • Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và chương trình công tác năm 2015 của VICA do Ông Phạm Công Tham – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VICA trình bày;
 •  Báo cáo công khai tài chính năm 2014 và tình hình thu chi hội phí năm 2013, 2014 của VICA do Bà Hà Thị Tường Vy – UVBCH kiêm KTT VICA trình bày;
 • Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính Văn phòng VICA HCM do Ông Trần Khánh Lâm-Trưởng ban KT VICA, Văn phòng VICA Hà Nội do Bà Nguyễn Ánh Tuyết UV Ban KT VICA trình bày.

3- Sau khi nghe báo cáo, các thành viên BCH đã trao đổi, thảo luận, và nhất trí thông qua các báo cáo nêu tại điểm 2 và nghị quyết như sau:

3.1. Hoạt động của VICA có nhiều khởi sắc hơn, như: Tăng cường và nâng cao chất lượng các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức, quản lý học viên chặt chẽ; công tác kiểm tra soát xét chất lượng hành nghề, công tác phát triển hội viên, tư vấn cho hội viên đã được trú trọng và thực hiện tốt hơn; đã chủ trì soạn thảo 1 chuẩn mực kế toán và tham gia tích cực các văn bản chính sách với Bộ Tài chính; hoạt động đối ngoại đã kết hợp với VCCI, ACCA, Ban quản lý một số khu công nghiệp; tuyên truyền, tổ chức một số cuộc hội thảo và cập nhật kiến thức cho hội viên và các đối tượng liên quan.

 3.2-  Chương trình công tác năm 2015, cần phát huy kết quả đạt được năm 2014 và tập trung triển khai các nội dung sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh của Chi hội trên các thông tin đại chúng, các tài liệu của VICA đều phải có logo của Chi hội. Đẩy mạnh việc truyên truyền trên Website của VICA để phát triển hội viên;

- Các hội viên và doanh nghiệp dịch vụ kế toán cần chủ động đào tạo lực lượng kế toán viên hành nghề cho mình, chuẩn bị đáp ứng các điều kiện mới khi Luật kế toán sửa đổi bổ sung được Quốc hội thông qua và khi Việt Nam thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên cộng đồng kinh tế ASEAN;

          - Cần ban hành quy định cụ thể về quyền lợi của Hội viên Chi hội, như: chính sách ưu đãi phí cập nhật kiến thức, cung cấp thông tin kịp thời, và các quyền lợi khác của Hội viên, in thẻ hội viên để sử dụng trong các hoạt động của VICA. Tổ chức các hoạt động giữa các hội viên để trao đổi, giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, tạo mối liên kết giữa các hội viên;

          - Đẩy mạnh công tác đào tạo, ngoài việc tổ chức các lớp cập nhật kiến thức cho người hành nghề cần mở rộng hình thức đào tạo và nội dung đào tạo để nâng cao kiến thức cho hội viên và tăng nguồn thu cho VICA, xây dựng định mức khoán chi cho đào tạo và khung chi tiền giảng bài cho giảng viên, nhằm tạo chủ đông cho các Văn phòng VICA;

          - Hoàn chỉnh hệ thống hướng dẫn Quy chế quản lý, kiểm soát chất lượng dịch vụ và quy chế chấm điểm và đánh giá phân loại chất lượng dịch vụ để giúp cho các đơn vị Dịch vụ kế toán tự chấm điểm cũng như áp dụng cho việc kiểm tra chất lượng năm 2015. Đánh giá sát hơn chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ kế toán. Tiếp tục huy động các thành viên BCH và hội viên VICA tham gia các đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ; Phối hợp với Ban quản lý hành nghề VAA để triển khai nhiệm vụ kiểm soát chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp kế toán;

          - Tích cực tham gia phong trào thi đua nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ kế toán, xây dựng tiêu chuẩn vinh danh, hình thức vinh danh các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ kế toán có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường dịch vụ, góp phần phát triển nghề nghiệp kế toán Việt Nam;

          - Đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ hội viên thông qua trả lời kịp thời các câu hỏi trên Website VICA, diễn đàn chuyên môn, thông tin kịp thời các chế độ chính sách mới trên website VICA, tăng cường công tác nghiên cứu chuyên môn, tham gia góp ý kiến các văn bản pháp luật (Chủ yếu là Kế toán, Tài chính và Thuế) của Nhà nước, tổ chức một số cuộc hội thảo;

          - Công tác đối ngoại : Tranh thủ các tổ chức nghề nghiệp Quốc tế đang ở Việt Nam để quảng bá hình ảnh VICA; Tăng cường mở rộng quan hệ với các tổ chức trong nước để đẩy mạnh hoạt động VICA thông qua công tác đào tạo, hội thảo trao đổi kinh nghiệm.

          - Công tác quản trị Website VICA: Thực hiện quản trị trang Web theo phân công, cần tăng cường bài viết trong chuyên mục diễn đàn, cập nhật các văn bản pháp luật mới một cách kịp thời, tăng cường nội dung thông tin, các giao diện cần luôn đổi mới để có sức hấp dẫn và thu phí quảng cáo để có thể trang trải cho trang Web. Các Trưởng ban và Trưởng các Văn phòng, các thành viên BCH có nghiã vụ viết bài cho trang web.

3.3-  Tiếp tục củng cố và xây dựng 2 văn phòng chi hội bảo đảm lực lượng cán bộ giúp Chi hội phát triển bền vững. Công tác kế toán của 2 văn phòng thực hiện quyết toán theo từng lớp, hội nghị, hội thảo. Văn phòng HCM và Văn phòng VICA thực hiện chế độ báo cáo tài chính 6 tháng & năm. Phụ trách kế toán của Chi hội thực hiện thông báo hàng tháng cho hai Văn phòng VICA về những hội viên chưa nộp hội phí. Hai văn phòng có trách nhiệm đôn đốc hội viên nộp hội phí theo quy định của quy chế hoạt động của Văn phòng VICA.

          Công tác kế toán cần thực hiện theo 1 phần mềm thống nhất. Giao Ông Chung Thành Tiến chịu trách nhiệm cài đặt thống nhất cho cả hai Văn phòng.

          Văn phòng VICA HCM liên hệ để mở tài khoản tiền gửi ngân hàng cho VICA HCM để sử dụng cho các hoạt động của VICA HCM.

3.4-  Chủ tịch và các phó chủ tịch cần dành thời gian, tâm huyết, tăng cường sự phối hợp chỉ đạo nhiều hơn cho công tác Chi hội. Các UVBCH VICA cần dành thời gian cho việc truyên truyền quảng bá hình ảnh Chi hội và sự hợp tác chia sẻ kinh nghiệm để phát triển hội viên.

3.5- Các Ông bà trưởng Ban căn cứ vào kế hoạch công tác 2015 của VICA và nghị quyết hội nghị này, xây dựng các kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức, nghiên cứu tư vấn, kiểm tra soát xét chất lượng hành nghề, và đối ngoại báo cáo chủ tịch VICA trước ngày 15-05-2015.

Nơi nhận:

- Các thành viên BCH, BKT

- Chủ tịch, TTK VAA

- Vụ CĐKT&KT-BTC

- Lưu: VT, VICA

TM BCH CHI HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

     

PGS.TS Đặng Văn Thanh

(Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)

 

 

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình